Doplnění žádosti o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na lokalitě Březový potok 2023


Žadatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivního odpadů 110 00 Praha 1, Dlážděná 6

Odesláno 31. 7. 2023

Celé znění naleznete v příloze.


Přílohy ke stažení