Obce z Pošumaví zaslaly MŽP připomínky k průzkumům pro stavbu jaderného úložiště

Vyšlo: 22.5.2023 11:05 | HORAŽĎOVICE (ČTK)

Obce z Pošumaví zaslaly ministerstvu životního prostředí (MŽP) připomínky k zahájení geologického průzkumu, který posoudí čtyři místa v zemi pro plánovanou stavbu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. O stanovení průzkumného území v obcích požádala ministerstvo Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), ministerský úřad zatím souhlas nevydal. Obce z lokality Březový potok podaly připomínky v šedesátidenní lhůtě na odvolání, která vyprší 20. května. Požadují hlavně respektování ochranných pásem vod a studní, přírodních parků a vzácných živočichů. ČTK to řekl starosta Horažďovic Michael Forman (Občané HD).

"Ale vlastně se čeká hlavně na to, aby byl připravovaný zákon (o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm) upravený tak, aby v něm opravdu bylo rovnoprávné postavení obcí," uvedl Forman. Návrh zákona, který má urychlit přípravu stavby, už v úvodním kole podpořila Sněmovna a 24. a 25. května ho mají projednávat její výbory hospodářský a pro životní prostředí.

Obce podle Formana stále prosazují, aby zákon obsahoval souhlas obcí se stavbou. Jejich právo veta ministerstvo průmyslu a obchodu odmítlo. "Všichni argumentují tím, že to pak nepostavíme. Tomu nevěřím. Když bude všechno dobře vysvětlené, podložené a bude to mít jasná pravidla, tak nevěřím tomu, že by někdo nakonec neřekl, že to s konkrétními výhodami a benefity vezme. Obce a lidé to prioritně odmítají proto, že s nimi stát jedná jako s kusem hadru," řekl Forman. Obce z Březového potoka ale úložiště nechtějí.

MŽP nemusí podle něj reagovat na připomínky a námitky obcí a může vydat povolení k průzkumu. "Potom bychom dávali odvolání, které by zřejmě nemělo odkladný účinek," uvedl starosta.

Průzkum SÚRAO, který má být zahájený letos, zahrnuje hydrogeologické vrty. Stát chce průzkumy uspíšit. Místo úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren má být vybráno v roce 2030. SÚRAO bude prověřovat kromě Pošumaví ještě Horku a Hrádek na Vysočině a Janoch u Temelína.

Forman potvrdil informace Platformy proti úložišti, že zákon má lhůtu zkrátit na rok 2028. "To je problém, protože ty velké vrty do hloubky 500 metrů až kilometr může provádět jen pár firem v Evropě. Vrty se musí definovat, budou veřejné soutěže, na každé lokalitě jich má být několik, přičemž jeden bude trvat týdny, pokud půjde všechno hladce. Pak se tam měří teplota podloží, proudění vody a další. To bude trvat měsíce," uvedl. Podle Formana je nereálně, aby byly lokality kvalitně posouzené do roku 2028. "A jestliže říkáme, že první hledisko je bezpečnost, tak by se mělo transparentně vyhodnotit to nejkvalitnější podloží," řekl.

Úložiště mělo původně vzniknout do roku 2065. Státy spoléhající na jadernou energetiku ho ale mají mít podle EU od roku 2050.

SÚRAO chce informovat občany Pošumaví o průzkumech 16. června v Hotelu Prácheň v Horažďovicích od 09:00.

Autor: Václav Prokš

Zdroj: ČTK

 

Události v regionech České televize - Jihozápad
https://www.ceskatelevize.cz/porady/15334114383-udalosti-v-regionech-jih-a-zapad/223411000180519/

 

Odpoledne na Rádiu Z

Vyšlo: 19.05.2023      Rádio ZET ~ Zpráva  1 ~ Pořad: 15:30 Odpoledne na Rádiu Z

No a na Šumavu teď půjdeme opět, ovšem ne kvůli masožravkám, ale kvůli tomu, že se tam řeší hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Asi vás nepřekvapí, že obce s Pošumaví nejsou nadšené tím, že by tam něco takového měly mít. Další podrobnosti už za malou chvíli přidá kolega Martin Šubrt.

Trochu pod tlakem se asi cítí některé obce z Pošumaví, které zaslaly ministerstvu životního prostředí připomínky kzahájení geologického průzkumu. Ten má posoudit čtyři místa v zemi pro plánovanou stavbu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Téma teď proberu s kolegou Martinem Šubrtem z naší vědecké redakce, vítej, hezké odpoledne. Tak o jaké obce jde? V tomto případě obce z lokality březový potok. Ty podaly připomínky v šedesátidenní lhůtě na odvolání, která vyprší zítra, 20. května. Požadují hlavně respektování ochranných pásem vod a studní přírodních parků a vzácných živočichů. O stanovení průzkumného území v obcích požádala ministerstvo správa úložiště radioaktivních odpadů, i když ministerský úřad zatím souhlas nevydal. Víc k tomu říká starosta Horažďovic Michael Forman.

MLUVČÍ
Oni furt operuju s tím, že ze Finsku se o to prali atd. no, my jim říkáme, tak nastavte ty pravidla, dejte to transparentní a možná, že se lokality taky budou prát, říkáme, ale my to rozhodně nebude. Březový potomk to prostě nechce, tak to pochopte jako, no.

MLUVČÍ
Jak je na tom návrh příslušného zákona, který by urychlil přípravu takových.

MLUVČÍ
Staveb. Ten už v úvodním kole podpořila sněmovna. A čtyřiadvacátého a 25. května, příští týden ho mají projednávat její výbory, konkrétně hospodářský a pro životní prostředí. Obce podle Formana stále prosazují, aby zákon obsahoval souhlas obcí se stavbou. Jejich právo veta ministerstvo průmyslu a obchodu ale odmítlo. Podle starosty Horažďovic. Když se všechno dobře vysvětlí podloží abude to mít i jasná pravidla, tak se podle něj najde obec, která s konkrétními výhodami a benefity na úložiště kývne. Obce a lidé teď úložiště prioritní odmítají proto, že podle něj stát s nimi jedná jako s kusem hadru.

MLUVČÍ
No a kde by se měl průzkum zahájit?

Martin ŠUBRT, moderátor
Průzkum by správa úložiště radioaktivních odpadů chtěla zahájit letos, a to část průzkumu, která zahrnuje hydrogeologické vrty. Stát chce průzkumy, ale uspíšit. Správa bude prověřovatkromě Pošumaví ještě horku a Hrádek na Vysočině a taky Janoch u Temelína.

MLUVČÍ
No a kdy to asi bude?

Martin ŠUBRT, moderátor
Tak co se týče místa úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren, tak to by mělo být vybrané v roce 2030. zákon má ale podle Formana lhůtu zkrátit na rok 2028, což je podle něj nereálné. Aby byly za takto krátkou dobu sondy a výsledky kvalitně provedené, třeba aby se transparentně vyhodnotilo nejkvalitnější podloží, jde totiž o vrty do hloubky 500 m až kilometr a ty provádí v Evropě jen několik málo firem. Měří se teplota, podloží, proudění vody a další, což trvá měsíce. Úložiště mělo původně vzniknout do roku 2065. státy spoléhající na jadernou energetiku, což je i Česko, ho ale mají mít podle Evropské unie. Od roku 2050.