Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště

Předběžná studie proveditelnosti (Závěrečná zpráva etapy)

Autor: RNDr. Libor Krajíček a kolektiv, sdružení GeoBariéra

Obsah:

  • Lokalita Pačejov Nádraží

Vydáno: 31. 10. 2005Přílohy ke stažení