Společné prohlášení vedení obcí

v sobotu 15. dubna 2023 v rámci akce Den proti úložišti, konané proti záměru umístit úložiště vysoko radioaktivních odpadů na území ORP Horažďovice.

(Poznámka redakce: Přidali jsme dopis s odpovědí MPO)

Problematika hlubinného úložiště se na Horažďovicku přímo týká 10 samosprávných celků (9 obcí a 1 město) a lidí z jejich 31 sídel, jde o cca 10.000 lidí zde trvale bydlících.

Politici zvolení do vládních a poslaneckých postů v říjnových volbách roku 2021 tvrdili, že začnou přistupovat nověji a ohleduplněji k problematice úložiště.
V koaliční smlouvě vládních stran je slib "Posílíme práva dotčených obcí při případném rozhodování o umístění hlubinného úložiště. Jsme otevřeni i jiným řešením, než je konečné hlubinné úložiště v ČR“. Zatím se nic zde pro deset přímo dotčených obcí nezměnilo. Návrh zákona připomínky obcí pomíjí.

Aktuálně nově představená verze návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu (původně o zapojení obcí do výběru úložiště) byla projednána Legislativní radou vlády. Stále tam však chybí zapracování našich připomínek o větším posílení práv samospráv.

Dotčené obce a lidé v nich žijící nemohou být přeci opomíjeni v tak zásadním rozhodování o budoucnosti našeho kraje. Proto společně žádáme od ministra MPO a Vlády ČR nápravu.

Závěr ze Dne proti úložišti na Horažďovicku:
  1. Žádáme Vládu, Parlament a zákonodárné instituce v ČR o schválení takové verze zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu, v níž budou
  2. zapracovány naše připomínky posílení práv samospráv a celková komplexnost celého procesu. Podstatným prvkem musí být bod „... souhlasné vyjádření dotčené obce je nezbytnou podmínkou pro určení umístění hlubinného úložiště na území dotčené obce.“ Žádáme MŽP o zastavení jednání o žádosti SÚRAO o povolení průzkumných území pro geologické práce ve všech místech v ČR a to dokud nebude přijatý obcemi akceptovatelný zákon.

Dotčené obce hlubinným úložištěm na Horažďovicku, tzv. lokalita Březový potok:
- Obec Břežany – Mgr. M. Metličková (starostka) - 1 místní část
- Město Horažďovice – Ing. Michael Forman (starosta) - 8 místních částí
- Obec Chanovice – P. Čotek (starosta) - 6 místních částí
- Obec Kovčín – Š. Franko (starosta) - 1 místní část
- Obec Kvášňovice – M. Strolený (starosta) - 1 místní část
- Obec Malý Bor – Ing. O. Zikmund (starosta) - 4 místní části
- Obec Maňovice – Ing. L. Kotlářová (starostka) - 1 místní část
- Obec Olšany – Z. Kříž (starosta) - 1 místní část
- Obec Pačejov – Ing. J. Vavřička (starosta) - 5 místních částí
- Obec Velký Bor – V. Zábranský (starosta) - 3 místní části

VOLENÍ ZÁSTUPCI VŠECH DESETI DOTČENÝCH OBCÍ MAJÍ SPOLEČNÝ NÁZOR:  ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ ZDE NECHCEME!


Přílohy ke stažení