ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ TADY NECHCEME UŽ MÁME DOST AROGANCE STÁTNÍ MOCI.

Lidé na Horažďovicku a v širokém okolí se bojí rozhodnutí státu.

Ve čtvrtek 4. 6. 2020 zaslal ředitel SÚRAO obcím e-mailovou zprávu:

Poradní panel expertů vzal na vědomí výsledky hodnocení potenciálních lokalit hlubinného úložiště. Na základě hodnocení budou nadřízeným orgánům navrženy tyto 4 lokality – Březový potok, Horka, Hrádek, Janoch (ETE – Jih). Ostatní lokality budou navrženy jako záložní. ........ JUDr. Jan Prachař, ředitel SÚRAO

Protože statut a pravidla jednání tzv. Poradního panelu expertů stanovil ředitel Prachař a projednávání se účastnila řada členů Rady SÚRAO, tak je velký předpoklad, že současné rozhodnutí je definitivní. Činnost SÚRAO a jmenování jeho ředitele je v kompetenci ministra MPO, nyní tedy Ing. Karla Havlíčka. Na MPO se Poradní panel scházel. Poradní panel vymysleli úředníci na MPO. Ředitel Prachař rozhodl, že bude mít 7 členů a 6 jich jmenoval on. Sedmého člena mohly jmenovat obce z 9 lokalit v ČR. Jedná se o počet 53 měst a obcí. Lokality vytipovala opět SÚRAO, včetně jejich územního rozsahu.
Na jednání Panelu byl za každou lokalitu přizván jeden tzv. pozorovatel, kterého si mohly obce vybrat. Ale pozorovatel neměl žádné právo vstupovat do jednání, žádné právo hlasovací či rozhodovací. To, aby se vše mohlo prezentovat jako fakt, že obce jsou rozhodování účastny. Jen hra pro média a nezasvěcené.

Vláda má v červnu rozhodnout, na návrh MPO, o zúžení počtu lokalit z 9 na 4 vytipované pro pokračování vybudování úložiště. Pošumavská lokalita „Březový potok“ je od začátku proti jeho vybudování v našem regionu. Zastupitelstva obcí opakovaně a jednomyslně odmítají zde uvažované úložiště a to za podpory naprosté většiny občanů a majitelů nemovitostí v širokém regionu. Což trvá již páté volební období.

  • Obce společně požadují po čelních představitelích státu, včetně premiéra A. Babiše:
  • zastavte nyní rozhodnutí o zúžení počtu lokalit
  • přijměte nejprve příslušný zákon o postavení obcí v procesu výběru, i podle našich požadavků
  • stanovte transparentní kritéria pro výběr
  • urychlete hledání alternativ pro zpracování, využití a možnosti uložení radioaktivního paliva
  • v záležitosti takového významu není třeba spěchat, podívejte se, jak to vypadá v Evropě
  • hledejte evropské společné řešení - to je téma pro EU.

A obce dodávají: Určitě znáte krásu Šumavy a našeho Pošumaví, častý cíl návštěvníků z celé republiky. To chcete zničit? V 90. letech nám bylo představiteli MPO sděleno, že zde úložiště nebude ani uvažováno, když ho obce a lidé odmítají. Po roce 2000 a zvláště za posledních 17 let však nastal přehlíživý nátlak ze strany státních úředníků směrem k nám. O to horší je to v poslední době, za ministra Havlíčka, který naprosto ignoruje naše připomínky a požadavky. Jemu se daří postupně nastolovat diktaturu „bílých límečků“. My (obce) jsme v roli těch, kdo jen může přihlížet a nikdo nás na vládní úrovni nebere vážně.

Přitom jsme v minulosti i současnosti od čelních politiků opakovaně slyšeli: „Proti postoji samospráv a občanů úložiště do obcí umísťovat nebudeme“. Zřejmě v duchu hesla „slibem nezarmoutíš“, ale skutečnost je jiná.

Taková mimořádná stavba úložiště, která zatím nikde ve světě nebyla vybudována, určitě zasluhuje daleko větší pozornost odborníků a politiků. Žije zde vážně ohrožený živočišný druh – člověk venkovský.
Přitom jaderné palivo je nyní využito pouze z několika procent a do budoucna to bude určitě zajímavá surovina. Přesto na MPO navrhují jediné řešení, nenávratně ho zakopat do země. Vyvíjí se generátory nových generací, které umožní další využití. Výzkum jde dopředu a za pár let může být všechno jinak.

Starostové jednotně a na základě silného mandátu občanů, bojují za rovnoprávné postavení obcí a lidí. Obyvatelstvo v regionech Horažďovicka, Klatovska, jižního Plzeňska a Strakonicka, které tady zásadně úložiště odmítá, bedlivě sleduje rozhodování v této záležitosti, které může těmto regionům velice ublížit.

Požadujeme: „Napřed zákon, pak rozhodování. Opačně to totiž nemá smysl“.


Přílohy ke stažení