Veřejné mínění v lokalitách zvažovaných pro zřízení úložiště radioaktivních odpadů: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU

Autor: Jiří Vinopal a kolektiv, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav Akademie věd České republiky

Vydáno: Květen 2007