Veřejné mínění v lokalitách zvažovaných pro zřízení úložiště radioaktivních odpadů

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU

Autor: Jiří Vinopal a kolektiv, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav Akademie věd České republiky

Vyšlo: květen 2007


Přílohy ke stažení