Zhotovení digitálních map geologické, vrtné a geofyzikální prozkoumanosti Dílčí úkoly: Blatno, Božejovice, Budišov, Lodhéřov, Pačejov, Rohozná

Autor: RNDr. Jaromír Ondřík a kol., DIAMO státní podnik odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, 2009

Vydáno: 2009