Zhotovení digitálních map geologické, vrtné a geofyzikální prozkoumanosti

Dílčí úkoly: Blatno, Božejovice, Budišov, Lodhéřov, Pačejov, Rohozná

Autor: RNDr. JaromírOndřík a kol., DIAMO státní podnik odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka

Vyšlo: 2009

Dokument si můžete stáhnout na tomto odkazu, ze stránek společnosti SÚRAO.