Den proti úložišti 2019 - Čertovka

 

V sobotu 27. dubna společně vyjádřili občané ve vytipovaných lokalitách po celé republice svůj nesouhlas s myšlenkou vybudování hlubinného úložiště pro vysoce aktivní použité palivo z jaderných elektráren. Celostátní Den proti úložišti v jednotlivých lokalitách již pátým rokem tradičně zaštítila Platforma proti hlubinnému úložišti sdružující 32 obcí a měst a 15 spolků. Ty chtějí změnit dlouhodobě uplatňovaný vrchnostenský přístup státu k obyvatelům vytipovaných lokalit při řešení problému existence použitého jaderného paliva.

V lokalitě Čertovka se stejně jako v minulých letech na organizování akce podílely spolky SOS Lubenec a Za záchranu kostela Sv. Jiljí, tentokrát s podporou obce Lubenec. V lubeneckém kulturním domě se úvodní besedy od 17 hodin s doprovodnou výstavou tištěných materiálů k tématu zúčastnilo více než 50 lidí z Lubence i z okolí, kteří se zajímali o aktuální dění kolem úložiště. Diskutovalo se o geologické (ne)vhodnosti zdejší lokality pro úložiště, o nebezpečí plynoucím z překládáním paliva do ukládacího kontejneru v blízkosti obce, o nedávné střídání ředitelů Správy úložišť   nebo o úspěšných soudních sporech spolků a obcí z Čertovky s Ministerstvem životního prostředí. V té souvislosti účastníky besedy zajímalo, zda rozsudek, v jehož důsledku nikdy nebylo stanoveno na Čertovce průzkumné území, měl nějaký vliv na výběr lokality pro úložiště.

„Geologické průzkumy probíhají, i když pro ně není stanoveno průzkumné území a všichni vědí, že účelem probíhajících geologických prací je poznání míst pro úložiště. Správa úložišť ani MŽP se však nestydí tvrdit, že provádějí výzkum za účelem všeobecného poznání, pro který průzkumné území nepotřebují,“ odpovídá Pavel Pavlík (SOS Lubenec). Richard Kanta (Za záchranu kostela Sv. Jiljí) k tomu dodává: „Ministerstvo průmyslu a obchodu při svém lednovém odložením rozhodnutí o výběru čtyř vhodnějších lokalit až do doby, než budou probíhající geologické práce dokončeny a než přinesou další údaje o zkoumaných lokalitách, nevědomky, ale jasně potvrdilo účel prováděných prací i porušování zákonů Správou úložišť.“

Geolog Jiří Svejkovský (SOS Lubenec)  na odtajněných dílčích výsledcích geologických prací ukazuje, že neporušený horninový blok na Čertovce je pro plánované úložiště příliš malý. „Potvrzují se tak mé závěry publikované již před třemi lety na lubenecké konferenci o úložišti,“ připomíná Jiří Svejkovský a doplňuje: „Správa úložišť toto zjištění tradičně obrací a v jejich novém čtvrtletníku tvrdí, že jde o výhodu, protože úložiště může být zhuštěné, menší a levnější...“  A Marcela Svejkovská dodává: „Jediné, čeho jsou schopni, je vystřídat minulého ředitele SÚRAO znovu jeho předchůdcem ...“

Po 19. hodině se pak účastníci se zářícími „radioaktivními“ lampiony vydali průvodem obcí směrem k lubeneckému rybníku, kde byl připraven táborák s uzenářským a hudebním občerstvením.

Pavel Pavlík, spolek SOS Lubenec, tel.: 720 229 825, e-mail: ppavlik@atlas.cz,
Jitka Kantová, spolek Za záchranu kostela sv. Jiljí, tel.: 603 818 185, e-mail: skloart@skloart.cz

Fotogalerie:

Z médií:

 Lampiony smrti? Jaderná skládka za humny je stále ve hře.

Pozvánka:


Přílohy ke stažení