Den proti úložišti 22. 4. 2017 - Čertovka

Sobota v druhé půli dubna, letos s datem 22. 4. 2017, patřila stejně jako v minulých dvou letech celostátnímu Dni proti úložišti. Tentokrát poprvé mohla připravené akce na jednotlivých lokalitách částečně koordinovat a také mediálně podpořit Platforma proti hlubinnému úložišti. Toto dobrovolné sdružení obcí a spolků, založené zdola před necelým rokem jako odpověď na nefungující ministerskou Pracovní skupinu pro dialog, si klade za cíl být skutečným názorovým oponentem státu v jeho snaze o prosazení hlubinného úložiště jako jediného možného řešení i ve způsobech, jakým ho stát prosazuje. V lokalitě Čertovka na pomezí krajů Ústeckého, Plzeňského, Karlovarského a Středočeského se pořadatelství již tradičně ujaly spolky SOS Lubenec a Za záchranu kostela sv. Jiljí.

Lidé mohli vyjádřit svůj nesouhlas s vybudováním úložiště už potřetí pochodem přes místa, kde by mohl skončit jaderný odpad, stezkou Zářivkou. I přes deštivé počasí se ráno před devátou hodinou sešlo na startu pochodu v Blatně u nádraží asi šedesát lidí. Z Blatenských si přivstali jen dva. Starosta Václav Beneš (KSČM), který, stejně jako loni z obavy o podávání jednostranných informací, distribuoval právě vydaný čtvrtletník Správy úložišť, a žena, která mu asistovala pořizováním fotografií účastníků pochodu, podle jejích slov do blatenské obecní kroniky …

Ti, kteří neholdují pochodům nebo dešti, mohli podpořit akci přímo v cíli pochodu – u kostela sv. Jiljí v Libyni u Lubence. Zde byla krátce po poledni v rámci akce Sedm statečných zasazena hrušeň, která se stromy zasazenými v ostatních lokalitách symbolizuje myšlenku společného odporu všech sedmi lokalit proti postupu státu. Hrušeň zasadili rukou společnou kromě organizátorů také lubenecký starosta Jiří Chaloupecký, senátorka Alena Dernerová , poslanec Michal Kučera  a bývalý ministr a senátor Marcel Chládek. Pod kořeny hrušně byl uložen do láhve vzkaz příštím generacím, který přítomným přečetla lubenecká zastupitelka Jana Michalcová. Uvnitř kostela pak byla zahájena vernisáží výstava fotografií s názvem Dvě cesty. V krátkém úvodním slově nabídli tvůrci výstavy Libor Michalec a Jiří Svejkovský návštěvníkům na výběr jednu ze dvou pomyslných cest znázorněných na fotografiích - zachování krajiny nebo její přeměnu k průmyslovému využití. Svoji osobní podporu zachování krajiny vyjádřili v projevech starosta Chaloupecký, senátorka Dernerová, poslanec Kučera i bývalý ministr Chládek. V průběhu vernisáže zazněly skladby současných autorů v podání mladého klavíristy Tomáše Poleny.

Ti, kteří vydrželi až do pozdního odpoledne, se mohli formou interaktivní debaty se členy spolků Richardem Kantou, Pavlem Pavlíkem a Jiřím Svejkovským dozvědět mj. o chybách při výběru lokality Čertovka pro hlubinné úložiště, o porušování zákonů Správou úložišť i o filtrování informací, které stát pouští do médií. Že bude porovnávána vhodnost lokalit, aniž by Správa úložišť stihla získat z průzkumů potřebné geologické informace, naopak nevadilo přítomnému starostovi Blatna Benešovi, který při debatě veřejně dával přednost přílivu peněz do obecní kasy.

Svůj nesouhlas s úložištěm projevila na Čertovce v průběhu celého dne zhruba stovka účastníků, kteří dorazili do Libyně. Libyňský kostel byl vybrán jako místo, kde mívají spolky pro tuto akci zázemí, protože obec Lubenec se tradičně nepodílí na pořádání Dnů proti úložišti.

/Pavel Pavlík a Jitka Kantová/

Pořádaly spolky Za záchranu kostela sv. Jiljí a SOS Lubenec.

 

Fotogalerie

 Fotografie jsou z archivu SOS Lubenec.

 

Napsali o nás 

U Lubence se sešli odpůrci jaderného úložiště, Zdroj: rozhlas.cz, 22. 4. 2017

Lidé protestovali proti jadernému úložišti, Zdroj: TV Prima, 22.4.2017

 

Kontakty

Jitka a Richard Kantovi, Za záchranu kostela sv. Jiljí, 603 818 185, e-mail: skloart@skloart.cz   

Marcela Svejkovská, spolek SOS Lubenec  725509133, e-mail: MarcelaSvejkovska@seznam.cz 

Pavel Pavlík, předseda spolku SOS Lubenec 720229825, e-mail: ppavlik@atlas.cz 

 

Pozvánka