Nezávislá konference o hlubinném úložišti jaderného odpadu: Hledáme dialog

Konala se 7. 11. 2015 v Kulturním domě v Lubenci

Zorganizovaly spolky SOS Lubenec a Za záchranu kostela sv. Jiljí

 

Prezentace a texty, které na konferenci zazněly:

Nerovnoprávné postavení spolků - text
Turistická stezka Zářivka - mapa, legenda
Jitka Kantová a Ing. Richard Kanta, spolek Za záchranu kostela sv. Jiljí

Geologické aspekty vyřazující lokalitu Čertovka ze seznamu vhodných pro výstavbu HÚ a chyby při výběru lokality
Ing. Jiří Svejkovský, geolog

Proč je nutné provést průzkum ve všech dotčených lokalitách
Václav Beneš, starosta Blatna

Geologická stavba lokality Čertovka a potencionál její vhodnosti pro umístění HÚ
RNDr. Jiří Slovák, ředitel SURAO

Hodnocení environmentálních vlivů výstavby úložiště vyhořelého jaderného paliva na lokalitě Čertovka
Doc. Ing. Josef Seják, CSc. a Ing. Marek Hanuš, dendrolog, FŽP UJEP v Ústí nad Labem

Ochrana přírody a krajiny v lokalitě Čertovka - prezentace

Shrnutí vlivu stavby a geologických průzkumů na krajinný ráz, Územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny a trvale udržitelný rozvoj v regionu - text
Ing. Martina Lukešová, krajinářka, lektorka environmentální výchovy

Stanovisko botanika k plánované stavbě úložiště jaderného odpadu v lokalitě Lubenec
Mgr. Tomáš Vymyslický

Vliv uranových clustrů na okolí a dopad na život a zdraví
Ing. Stanislav Mikeska

Bezpečnostní aspekty úložiště jaderného odpadu
Ing. Dana Drábová Ph.D., SÚJB

Kde zůstaly mantinely geologického zákona?
Mgr. Renata Michalcová, Pavel Pavlík, SOS Lubenec

Veřejnost a hlubinné úložiště
Ing. Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Koncepce zákona k posílení obcí při přípravě a povolování HÚ v ČR
RNDr. Jiří Slovák, ředitel SURAO

Lžičky lezou z hrdel
Pavel Pavlík, SOS Lubenec

Pohled zdola
Ing. Jiří Mutl, Rudíkov - lokalita Horka

Film "Cesta na nejbezpečnější místo Země"
Režie: Edgar Hagen
Více než 350 000 tun vysoce radioaktivního odpadu a vyhořelých palivových tyčí je uloženo v dočasných skladech v areálech jaderných elektráren a v meziskladech po celém světě. Více než dalších 10 000 tun k nim přibude každý rok. Je to nejnebezpečnější odpad, jaký kdy člověk vyprodukoval. Odpad, který vyžaduje skladování v bezpečném konečném úložišti po statisíce let. Společně se švýcarsko-britským jaderným fyzikem Charlesem McCombiem, který 35 let marně hledá bezpečné konečné úložiště pro vysoce radioaktivní odpad, zkoumá režisér Edgar Hagen omezení a rozpory tohoto projektu a společně putují po Americe, Austrálii, Asii i Evropě. Snad přispěje tento film k tomu, že si lidé v celé České republice začnou lépe uvědomovat souvislosti mezi těžbou uranu, výrobou elektřiny z jádra a produkcí radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva, se kterými jsou pak obrovské problémy po celém světě.

K dialogu cesta trnitá - tisková zpráva spolků SOS Lubenec a Za záchranu kostela sv. Jiljí z 15. listopadu 2015

Napsali o nás - přehled článků z médii, které byly publikovány o konferenciPřílohy ke stažení