Rozklad místních spolků proti rozhodnutí MŽP o prodloužení doby platnosti průzkumného území Čertovka

 

Rozklad spolků SOS Lubenec a Za  záchranu  kostela  sv.  Jiljí proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 11. prosince 2017 vydaného pod č. j. MZP/2017/520/518 o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území Čertovka. Obsahuje argumenty, se kterými účastník řízení navrhuje, aby ministr napadené rozhodnutí zrušil.


Přílohy ke stažení