Společné prohlášení spolků SOS Lubenec a Za záchranu kostela sv. Jiljí na lokalitě Čertovka

ke Dni proti úložišti konanému dne 9. dubna 2022 Se znepokojením sledujeme vývoj dění v energetice České republiky s ohledem na dění na Ukrajině. V kontrastu s tím již dvacet let vnímáme pečlivě zakonzervovanou a bohužel stále stejnou státní snahu nenávratně zakopat použité jaderné palivo v hlubinném úložišti.

Místo podpory decentralizace energetických zdrojů v minulosti, podpory energetických úspor nebo větší míry využívání obnovitelných zdrojů energie, tak nyní stát musí řešit nezávislost na ruském plynu. A tak do Dukovan přes vyhlašované sankce proti Rusku letecky dopravuje ruské jaderné palivo. Důsledkem dlouholetého „energetického bolševismu“ je, že se náš stát v horizontu možná desetiletí neobejde bez jaderného paliva z Ruska. Rusko nedávno ukázalo celému světu svůj přístup k jaderné bezpečnosti prostřednictvím své armády, která navzdory platným mezinárodním konvencím ostřelovala ukrajinské jaderné elektrárny a omezovala jejich obsluhu.

Pod prahem běžné viditelnosti tak zůstává i ruská koncovka při uzavírání jaderného palivového cyklu. Firma Škoda JS v ruských rukou s úzkými vazbami na Putinův režim (jak jinak...) dodává kontejnery pro dočasné skladování vyhořelého paliva do Dukovan i do Temelína. V poslední době ve spolupráci se státní Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) vyvinula i kontejner (ukládací obalový soubor) pro trvalé uložení použitého paliva v hlubinném úložišti. Obdoba skandinávského měděného kontejneru v provedení „tuzemáku“ původně pouze z běžné uhlíkové oceli v nás vyvolává stejnou míru důvěry jako celá jaderná spolupráce našeho státu s Putinovým Ruskem

V uvedených souvislostech jsme přesvědčeni, že Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice si zasluhuje hloubkovou revizi, zejména v pojetí trvalého uložení nebo i výhledu dalšího možného využití použitého jaderného paliva v budoucnosti.

Žádáme vládu, aby se vší vážností začala jednat s obcemi na vytipovaných územích pro možné ukládání vyhořelého jaderného paliva mimo jiné i o posílení jejich práv při výběru lokality. Za této situace jsme již jasně přesvědčeni, že obce musí mít v otázce právo veta při výběru lokality a vyjadřujeme absolutní podporu obcím, jež se dostaly do užšího výběru pro vybudování hlubinného úložiště.

 

              Za spolek SOS Lubenec    Pavel Pavlík tel: 720229825

              Za spolek Za záchranu kostela sv. Jiljí    Ing. Richard Kanta 603818185   Přílohy ke stažení