Jaderný odpad u Temelína? Starostové úložiště ve společném prohlášení odmítli

Vyšlo: 3.09.2023

Čtyři starostové odmítli ve společném prohlášení jaderný odpad u Temelína. Nedaleko Temelína, v lokalitě Janoch, bylo mohlo v budoucnu vzniknout úložiště vyhořelého jaderného paliva. Část obyvatel obce je ale proti. Svůj nesouhlas s vybudováním úložiště znovu vyjádřili i starostové a zastupitelstva čtyř obcí, kterých se problém územně nejvíce dotýká.

„Už rok se pravidelně scházíme,“ říká ke společnému postupu čtyř starostů, kteří nyní znovu odmítli státní stavbu, starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa. Kromě Hluboké jde ještě o Dříteň, Olešník, a Temelín. Jejich katastry zasahují buď do samotné lokality Janoch nebo se k ní přibližují a obce by tedy mohly být nějakým způsobem dotčeny výstavbou trvalého úložiště pro vyhořelé jaderné palivo. To chce stavět stát a ve výběru je zatím několik lokalit v různých částech České republiky.

Počet lokalit byl v roce 2020 zúžen na čtyři: Březový potok v Plzeňském kraji, Horku a Hrádek v Kraji Vysočina a Janoch v Jihočeském kraji. Budoucí úložiště bude vlastně novým hlubinným dolem, pro bezpečné uložení vyhořelého jaderného paliva. Ale okolí se dotkne hlavně jeho stavba, při níž vznikne rozsáhlý stavební areál. Zatím se státnímu plánu ve všech dosud zmiňovaných lokalitách brání.

Prohlášení starostů obcí k lokalitě Janoch:

Zastupitelstva dotčených obcí i zastupitelstvo Jihočeského kraje vyjádřilo zásadní nesouhlas s jednou ze čtyř vybraných lokalit pro uložiště vyhořelého paliva s pracovním názvem Janoch a nesouhlasí ani se započetím průzkumných prací v této lokalitě. Český stát se tímto záměrem prostřednictvím státní firmy SURAO vlamuje do oblasti jižních Čech, která je historicky zatížena obrovskými infrastrukturními projekty a lidé mají v kolektivní paměti všechny negativní průvodní jevy, které tyto projekty provázely či provázejí. Ať jde již o bourání několika obcí z důvodu stavby jaderné elektrárny Temelín, zatopení části obce Purkarec a zatopení stovek rekreačních chat podél původního toku Vltavy při stavbě nádrže Hněvkovice či dlouhodobé ukládání zbytků uranové rudy ze zpracovny MAPE, kdy rekultivace těchto odkališť prachem, zápachem a masivní velkoobjemovou kamionovou dopravou trvale obtěžuje okolní obce. Stále ještě není dokončen projekt horkovodu a naše katastry jsou rozděleny energetickými a dopravními koridory.

Mnohokrát jsme dokázali, že nepatříme k těm, kteří šmahem odmítají vše nové. Víme, že stavby v zájmu státu, ať jde již o silnice, průmyslové zóny či konkrétně uložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren „musí někde stát“. Detailně jsme vyslechli argumenty státu, ale vzhledem k nejistotě, neukotveným právům obcí a především k výše uvedené civilizační zátěži našeho regionu, tento projekt na našem území nechceme.

Ztratili jsme důvěru v efektivní řešení problému hlubinného uložiště vyhořelého paliva. Přístup státu vyvolává zbytečné spory mezi občany a snižuje vzájemnou důvěru. Účinek přesvědčovacích kampaní ze strany Správy uložišť jaderných odpadů má spíše opačný účinek. Podpora uložiště je minimální a rozladění občanů, které zastupujeme, dosahuje vrcholu. Vyzýváme proto státní úřady, aby ukončily bezvýslednou snahu a změnily svůj přístup a uvažování. Další tlak na obce situaci jen zhoršuje a my odmítáme být rukojmím vlády. Naším společným zájmem je bezpečí a rozvoj našeho regionu, který máme tu čest zastupovat. Zcela a jednoznačně odmítáme projekt hlubinného uložiště a nehodláme na tomto postoji nic měnit.

Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou; Josef Kudrle, starosta Dřítně; Milan Kotýnek, starosta Olešníku; Josef Váca, starosta Temelína.

(Deník přináší prohlášení starostů k výstavbě úložiště vyhořelého jaderného paliva v plném znění.)

Zdroj: denik.cz

Autor: Edwin Otta

Starostové odmítají jaderné úložiště. Připomněli stavby, které změnily kraj

15.09.2023 Mladá fronta DNES ~ Antonín Pelíšek ~ Rubrika: Jižní Čechy

Obce kolem Temelína odmítají na svých katastrech stavbu hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. V otevřeném dopise to ve středu napsali starostové čtyř obcí. Ve stejný den začali poslanci projednávat zákon řešící pravidla pro stavbu úložiště. Po vzrušené debatě to odložili na dnešek.

Proti sobě totiž stojí úvahy, zda může státní veřejný zájem k nutnému ukládání radioaktivních odpadů převýšit veřejný zájem dotčených obcí. Ty chtějí mít v rozhodování právo veta.
MF DNES má k dispozici dopis starostů Dřítně, Hluboké nad Vltavou, Olešníka a Temelína. Svorně nesouhlasí s průzkumem k úložišti v lokalitě Janoch. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) ji vybrala jako jedno ze čtyř testovaných míst.

„Zastupitelstva dotčených obcí i zastupitelstvo Jihočeského kraje vyjádřila zásadní nesouhlas s jednou ze čtyř vybraných lokalit s pracovním názvem Janoch. Český stát se tímto záměrem prostřednictvím státní firmy vlamuje do oblasti jižních Čech, která je historicky zatížena obrovskými infrastrukturními projekty. Lidé mají v kolektivní paměti všechny negativní průvodní jevy, které tyto projekty provázely či provázejí,“ píše se v dopise.

Zastupitelé dále připomínají bourání obcí kvůli stavbě jaderné elektrárny, zatopení části obce Purkarec a s ní stovek chat při stavbě hněvkovické nádrže, ekologickou zátěž po zpracovně uranových rud MAPE a masivní kamionovou dopravu kvůli její pokračující rekultivaci. Dopis končí konstatováním, že tyto obce ztratily důvěru v efektivní řešení problému úložiště a stoupá rozladění občanů.

K vládnímu návrhu zákona má připomínky i sněmovní hospodářský výbor, který navrhuje změny jako delší čas pro vyjádření obcí a projednání návrhu zákona na umístění úložiště s nimi.
Podle spolku Platforma proti hlubinnému úložišti, který sdružuje 52 obcí, by měl být návrh zákona zásadně přepracovaný, protože dotčené obce diskriminuje a neposiluje jejich pozici při spolurozhodování. SÚRAO chce kvůli stavbě začít prověřovat čtyři lokality – Horku a Hrádek na Vysočině, Janoch u Temelína a Březový potok na Plzeňsku.

„Jihočeši jsou vlastně dotčení dvěma místy. Mimo Janoch jde o Březový potok na západní hranici Jihočeského kraje. Leží u Horažďovic, Březový potok se vlévá do Otavy. Přes naši platformu protestuje řada jihočeských obcí také v tomto regionu,“ upozornil člen rady spolku a starosta obce Chanovice Petr Klásek.

Otevřený dopis jihočeských starostů vítá sekretář platformy a expert na energetiku Edvard Sequens. „Doufám, že se ve stejném duchu tito starostové vyjádří i do správního řízení k průzkumným pracím pro stavbu úložiště,“ poznamenal.

Průzkum chce SÚRAO zahájit ještě letos a konečné místo vybrat v roce 2030. Návrh projednávaného zákona má tuto lhůtu zkrátit o dva roky. Úložiště mělo začít fungovat do roku 2065. Pokud EU zařadí jadernou energetiku mezi takzvaně zelené investice, mají být tyto sklady v provozu už od roku 2050.

Zdroj: idnes.cz