lokality Lokality /cs/lokality/ ete-jih Janoch /cs/lokality/ete-jih/ nazory-ete-jih Názory /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/ 21-07-30 06:34:43 21 cs Čeština stanovisko-starostu-z-lokality-janoch Stanovisko starostů z lokality Janoch html 2 redesign.nechcemeuloziste.cz stanovisko-starostu-z-lokality-janoch Stanovisko starostů z lokality Janoch 09.09.2020 07:37:27

Stanovisko starostů z lokality Janoch

 

My níže podepsaní starostové, zastupující obce Temelín, Dříteň, Olešník a město Hluboká nad Vltavou, které se nachází v tzv. lokalitě „Janoch“, jež byla určena jako jedna z možných lokalit v rámci projektu Hlubinného úložiště použitého jaderného paliva a odpadu, tímto oceňujeme určitý posun v oblasti
komunikace Ministerstva průmyslu a dopravy.

Přesto však  konstatujeme,  že  i  nadále  je  naše stanovisko  k detailnímu  průzkumu  a  dalším  krokům směřujícím k vybudování tohoto úložiště záporné. 

Naším úkolem je zajišťovat jak rozvoj námi zastupovaných obcí, tak také bezpečnost jejich občanů. Stále považujeme za nevyjasněnou otázku, jaké konkrétní dopady budou mít oznámené kroky právě na dotčené obce, ať už jde o ochranu životního prostředí (především spodních vod), či bezpečnosti či
majetku občanů.  

Za zcela a jednoznačně nepřijatelné považujeme rozvíjení projektu v situaci, kdy ještě není ukončena sanace staré ekologické zátěže „Mydlovary“, jež nás zásadně ovlivňuje nebezpečnou vysokou úrovní nákladní dopravy, prachem a dalšími negativními jevy.  

Za nevhodné považujeme také jakékoliv další významné pokračování aktivit Správy úložišť radioaktivního odpadu v situaci, kdy není pevně a jednoznačně legislativně upravena odpovědnost institucí za plné kompenzace případných nejen přímých, ale také nepřímých škod na majetku občanů a obcí, a také plná kompenzace zvýšené bezpečnostní a psychické zátěže obyvatel.  Stále také trvá náš zájem na tom, aby legislativní proces v nejvyšší možné míře zohledňoval možnost obcí spolurozhodovat o projektech, jež se jich dotýkají.  

Požadujeme také, aby veškeré přísliby a další kroky v této oblasti byly činěny transparentně a celý proces byl pod maximální veřejnou kontrolou ze strany občanů dotčených obcí.  

 V Temelíně dne 4. 6. 2020
 
Josef Váca
Josef Kudrle
Ing. Milan Kotýnek st.
Ing. Tomáš Jirsa

My níže podepsaní starostové, zastupující obce Temelín, Dříteň, Olešník a město Hluboká nad Vltavou, které se nachází v tzv. lokalitě „Janoch“, jež byla určena jako jedna z možných lokalit v rámci projektu Hlubinného úložiště použitého jaderného paliva a odpadu, tímto oceňujeme určitý posun v oblasti komunikace Ministerstva průmyslu a dopravy. Přesto však konstatujeme, že i  nadále je naše stanovisko k detailnímu průzkumu a  dalším krokům směřujícím k vybudování tohoto úložiště záporné.
article nazory-ete-jih Názory /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/ 09.09.2020 07:41:37 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens stanovisko-obci-janoch-6-2020.pdf 399.02 KB /include/mime_icons/pdf.gif /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/stanovisko-starostu-z-lokality-janoch/_files/stanovisko-obci-janoch-6-2020.pdf _files
mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 0 system Systémová složka /cs/system/ medialni-vystupy-den-proti-ulozisti-2016 0 Mediální výstupy Den proti úložišti 2016 article odeslani-formulare 0 Odeslání formuláře article test 0 test article 3 root_content /cs/ test test /cs/test/ 0 1 aktuality Aktuality /cs/aktuality/ 0 0 lokality Lokality /cs/lokality/ http://www.nechcemeuloziste.cz/lokality/brezovy-potok/ 0 0 brezovy-potok Březový potok /cs/lokality/brezovy-potok/ 1 0 nazory-brez Názory /cs/lokality/brezovy-potok/nazory-brez/ 2 0 odborne-studie-brezovy-potok Studie /cs/lokality/brezovy-potok/odborne-studie-brezovy-potok/ 2 0 prezentace-brez Prezentace /cs/lokality/brezovy-potok/prezentace-brez/ 2 0 pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ 2 0 4 ete-jih Janoch /cs/lokality/ete-jih/ 1 0 nazory-ete-jih Názory /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/ 2 0 tiskoviny-ete-jih Tiskoviny /cs/lokality/ete-jih/tiskoviny-ete-jih/ 2 0 studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ 2 0 prezentace-ete-jih Prezentace /cs/lokality/ete-jih/prezentace-ete-jih/ 2 0 pravni-stav-ete-jih Právní stav /cs/lokality/ete-jih/pravni-stav-ete-jih/ 2 0 5 horka Horka /cs/lokality/horka/ 1 0 nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/ 2 0 zpravodaje-hor Tiskoviny /cs/lokality/horka/zpravodaje-hor/ 2 0 odborne-studie-hor Studie /cs/lokality/horka/odborne-studie-hor/ 2 0 prezentace-hor Prezentace /cs/lokality/horka/prezentace-hor/ 2 0 pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/ 2 0 5 hradek Hrádek /cs/lokality/hradek/ 1 0 nazory-hra Názory /cs/lokality/hradek/nazory-hra/ 2 0 zpravodaje-hra Tiskoviny /cs/lokality/hradek/zpravodaje-hra/ 2 0 odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ 2 0 prezentace-hra Prezentace /cs/lokality/hradek/prezentace-hra/ 2 0 pravni-stav-hra Právní stav /cs/lokality/hradek/pravni-stav-hra/ 2 0 5 certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ 1 0 nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ 2 0 zpravodaje-cer Tiskoviny /cs/lokality/certovka/zpravodaje-cer/ 2 0 odborne-studie-certovka Studie /cs/lokality/certovka/odborne-studie-certovka/ 2 0 prezentace-cer Prezentace /cs/lokality/certovka/prezentace-cer/ 2 0 pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/ 2 0 5 cihadlo Čihadlo /cs/lokality/cihadlo/ 1 0 nazory-cih Názory /cs/lokality/cihadlo/nazory-cih/ 2 0 zpravodaje-cih Tiskoviny /cs/lokality/cihadlo/zpravodaje-cih/ 2 0 odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ 2 0 prezentace-cih Prezentace /cs/lokality/cihadlo/prezentace-cih/ 2 0 pravni-stav-cih Právní stav /cs/lokality/cihadlo/pravni-stav-cih/ 2 0 5 kravi-hora Kraví hora /cs/lokality/kravi-hora/ 1 0 chci-podporit Chci podpořit /cs/lokality/kravi-hora/chci-podporit/ 2 1 dpu Den proti ulozisti /cs/lokality/kravi-hora/dpu/ 2 1 nazory Názory /cs/lokality/kravi-hora/nazory/ 2 0 zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ 2 0 odborne-studie-kravi-hora Studie /cs/lokality/kravi-hora/odborne-studie-kravi-hora/ 2 0 prezentace Prezentace /cs/lokality/kravi-hora/prezentace/ 2 0 pravni-stav Právní stav /cs/lokality/kravi-hora/pravni-stav/ 2 0 7 magdalena Magdaléna /cs/lokality/magdalena/ 1 0 nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ 2 0 zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ 2 0 odborne-studie-magdalena Studie /cs/lokality/magdalena/odborne-studie-magdalena/ 2 0 prezentace-mag Prezentace /cs/lokality/magdalena/prezentace-mag/ 2 0 pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/ 2 0 5 edu-zapad Na Skalním /cs/lokality/edu-zapad/ 1 0 nazory-edu-zapad Názory /cs/lokality/edu-zapad/nazory-edu-zapad/ 2 0 tiskoviny-edu-zapad Tiskoviny /cs/lokality/edu-zapad/tiskoviny-edu-zapad/ 2 0 studie-edu-zapad Studie /cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ 2 0 prezentace-edu-zapad Prezentace /cs/lokality/edu-zapad/prezentace-edu-zapad/ 2 0 pravni-stav-edu-zapad Právní stav /cs/lokality/edu-zapad/pravni-stav-edu-zapad/ 2 0 5 9 dokumenty Dokumenty /cs/dokumenty/ 0 0 odborne-studie Odborné studie /cs/dokumenty/odborne-studie/ 1 0 prezentace-dok Prezentace /cs/dokumenty/prezentace-dok/ 1 0 stanoviska-a-petice Stanoviska a petice /cs/dokumenty/stanoviska-a-petice/ 1 0 tiskoviny Tiskoviny /cs/dokumenty/tiskoviny/ 1 0 video-audio Video/audio /cs/dokumenty/video-audio/ 1 0 5 pravo Právo /cs/pravo/ 0 0 navody-a-manualy Návody a manuály /cs/pravo/navody-a-manualy/ 1 1 vzory Vzory /cs/pravo/vzory/ 1 1 2 caste-dotazy Časté dotazy /cs/caste-dotazy/ 0 0 platforma-proti-hu Platforma /cs/platforma-proti-hu/ 0 0 kontakty Kontakty /cs/kontakty/ 0 0 system Systémová složka /cs/system/ 0 1 bannery Bannery /cs/system/bannery/ 1 0 velky-slider Velký slider /cs/system/bannery/velky-slider/ 2 0 pod-velkym-sliderem Pod velkým sliderem /cs/system/bannery/pod-velkym-sliderem/ 2 0 pravy-sloupec Pravý sloupec /cs/system/bannery/pravy-sloupec/ 2 0 3 mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 1 0 prihlaseni Přihlášení /cs/system/prihlaseni/ 1 0 stranka-nenalezena Stránka nenalezena /cs/system/stranka-nenalezena/ 1 0 4 9 nazory-ete-jih Názory /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/ 0 odpor-proti-jadernemu-ulozisti-v-lokalite-janoch 0 Odpor proti jadernému úložišti v lokalitě Janoch
Petice proti výstavbě jaderného úložiště v lokalitě Janoch (v katastru obcí Olešník, Temelín, Hluboká nad Vltavou a Dříteň) vznikla začátkem srpna. Ke konci měsíce srpna bylo celkem 3500 podpisů na této petici, a proto jsme jí odeslali ministru průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi. V petici se žádá o vyřazení lokality Janoch z míst pro hledání hlubinného úložiště. Petice probíhá stále a je možné ji podepsat např. Na OÚ Olešník, OÚ Zahájí, OÚ Dívčice a na OÚ v Dřítni.
article 03.10.2020 21:49:07 03.10.2020 22:45:37 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens nazory-ete-jih Názory /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/ stop-janoch.jpg 220 165
stanovisko-starostu-z-lokality-janoch 0 Stanovisko starostů z lokality Janoch
My níže podepsaní starostové, zastupující obce Temelín, Dříteň, Olešník a město Hluboká nad Vltavou, které se nachází v tzv. lokalitě „Janoch“, jež byla určena jako jedna z možných lokalit v rámci projektu Hlubinného úložiště použitého jaderného paliva a odpadu, tímto oceňujeme určitý posun v oblasti komunikace Ministerstva průmyslu a dopravy. Přesto však konstatujeme, že i  nadále je naše stanovisko k detailnímu průzkumu a  dalším krokům směřujícím k vybudování tohoto úložiště záporné.
article 09.09.2020 07:37:27 09.09.2020 07:41:37 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens nazory-ete-jih Názory /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/
petice-proti-priprave-hlubinneho-uloziste-jaderneho-odpadu-v-lokalite-janoch 0 Petice proti přípravě hlubinného úložiště jaderného odpadu v lokalitě Janoch
Tato petice vznikla jako nesouhlas se zařazením lokality JANOCH mezi lokality vhodné pro uložení vyhořelého jaderného paliva. Podepsaní žádají Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky o vyřazení lokality JANOCH z míst, na kterých je hlubinné úložiště hledáno.
article 10.08.2020 13:00:17 29.08.2020 09:47:30 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens nazory-ete-jih Názory /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/ janoch-mapka.jpg 738 522
3 1 1
1 uvod cs Čeština
f_login Přihlášení: form_id_login https://www.nechcemeuloziste.cz:443/cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/stanovisko-starostu-z-lokality-janoch.html return mod_login_on_submit(); multipart/form-data ed_login text Jméno: ed_password password Heslo: b_login submit Přihlásit se b_login hidden 1 _sender_ hidden login
/mod/search/cs/page_system multipart/form-data ed_search_query Hledat: b_search_query2 Vyhledat b_search_query Vyhledat _sender_ search

  Stanovisko starostů z lokality Janoch

   

  My níže podepsaní starostové, zastupující obce Temelín, Dříteň, Olešník a město Hluboká nad Vltavou, které se nachází v tzv. lokalitě „Janoch“, jež byla určena jako jedna z možných lokalit v rámci projektu Hlubinného úložiště použitého jaderného paliva a odpadu, tímto oceňujeme určitý posun v oblasti
  komunikace Ministerstva průmyslu a dopravy.

  Přesto však  konstatujeme,  že  i  nadále  je  naše stanovisko  k detailnímu  průzkumu  a  dalším  krokům směřujícím k vybudování tohoto úložiště záporné. 

  Naším úkolem je zajišťovat jak rozvoj námi zastupovaných obcí, tak také bezpečnost jejich občanů. Stále považujeme za nevyjasněnou otázku, jaké konkrétní dopady budou mít oznámené kroky právě na dotčené obce, ať už jde o ochranu životního prostředí (především spodních vod), či bezpečnosti či
  majetku občanů.  

  Za zcela a jednoznačně nepřijatelné považujeme rozvíjení projektu v situaci, kdy ještě není ukončena sanace staré ekologické zátěže „Mydlovary“, jež nás zásadně ovlivňuje nebezpečnou vysokou úrovní nákladní dopravy, prachem a dalšími negativními jevy.  

  Za nevhodné považujeme také jakékoliv další významné pokračování aktivit Správy úložišť radioaktivního odpadu v situaci, kdy není pevně a jednoznačně legislativně upravena odpovědnost institucí za plné kompenzace případných nejen přímých, ale také nepřímých škod na majetku občanů a obcí, a také plná kompenzace zvýšené bezpečnostní a psychické zátěže obyvatel.  Stále také trvá náš zájem na tom, aby legislativní proces v nejvyšší možné míře zohledňoval možnost obcí spolurozhodovat o projektech, jež se jich dotýkají.  

  Požadujeme také, aby veškeré přísliby a další kroky v této oblasti byly činěny transparentně a celý proces byl pod maximální veřejnou kontrolou ze strany občanů dotčených obcí.  

   V Temelíně dne 4. 6. 2020
   
  Josef Váca
  Josef Kudrle
  Ing. Milan Kotýnek st.
  Ing. Tomáš Jirsa


  Přílohy ke stažení