Petici proti úložišti podepsaly tisíce lidí

Vydáno: 17.9.202

Lokalita Janoch na Českobudějovicku zůstala v pomyslné finálové čtveřici míst, na nichž by mohlo vyrůst hlubinné úložiště jaderného odpadu. S tím se obyvatelé dotčených obcí nehodlají smířit.

Českobudějovicko – Díky iniciativě Stop Janoch vznikla petice, která čítá více než 3500 jmen. Jak přiblížila jednatelka dobrovolného sdružení Jana Horáková z Purkarce, podpisy stále přibývají. Petice se už dostala i k ministrovi průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi, který přislíbil osobní jednání. „Máme zprávy, že se k nám ještě spousta archů nedostala, ty zařadíme už do druhé vlny sběru,“ informovala.
Podle petentů se stát chová k obcím s arogancí a oni se hodlají bránit. „To, že nám technokraté chtějí megalomanskou stavbu postavit za humny, je nepřijatelné. Máme právo na kvalitní život jako lidé z jiných regionů,“ sdělila Jiřina Kolářová.

Lokalita Janoch P Do oblasti patří obce v katastru Hluboká nad Vltavou, Dříteň, Olešník a Temelín. P Podle Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) má výborné geologické vlastnosti, homogenní horninu a nenachází se zde ani významné vodní zdroje. P Na základě 13 kritérií spadá do užšího výběru čtyř lokalit.

Nechtějí úložiště za humny

Ve čtyřech lokalitách, kde by mohlo do roku 2056 vzniknout hlubinné úložiště vyhořelého jaderného odpadu, zůstal Janoch na Českobudějovicku.

Českobudějovicko – Přes 3500 podpisů už má petice, která nesouhlasí s umístěním úložiště v jižních Čechách.

Za jejím vznikem stojí iniciativa Stop Janoch v čele s Janou Horákovou. „Chceme lidi informovat. Na Malešickém jarmarku chodili podepisovat petici i s dotazy a mohli se napít čisté vody, o kterou můžeme kvůli výstavbě přijít,“ zdůraznila.

Lenka Hošková z Dřítně dodala, že při stavbě Temelína se zdevastovaly obrovské plochy přírody, lesů, polí a zaniklo několik vesnic.
„To poznamenalo mnoho lidí. Tyto zásahy jsou neobnovitelné. Další monstrózní výstavba by byla pro tuto lokalitu fatální. Nechci, abychom se stali skladištěm pro nebezpečný odpad z celé Evropy,“ sdělila svůj názor.

Do Nové Vsi se před 10 lety přistěhovala i Jana Kopecká. „Chtěla jsem bydlet s dětmi ve zdravém prostředí, užívat si procházky a přírodu. Nechci žít vedle ohromného oploceného areálu a vykáceného lesa, hluku a emisí ze stavby, z rušné silnice, s úložištěm ve „sklepě“ jako dědictvím potomkům. Máme jadernou elektrárnu, ekologickou zátěž v Mydlovarech a další skládky,“ popsala, že nechce, aby se všechen odpad a ekologická zátěž hromadily na jednom místě.

Negativně se k záměru Správy úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAU) staví i samospráva dotčených obcí. Starostové již dříve připravili dokument, v kterém prezentovali zamítavé stanovisko k průzkumům i dalším krokům ke zbudování úložiště, požadují plnění slibů i transparentní komunikaci.

NEVYJASNĚNÉ OTÁZKY


„Stále považujeme za nevyjasněnou otázku, jaké konkrétní dopady budou mít další kroky na obce, ať už jde o hledisko životního prostředí především spodních vod či ochranu majetku občanů,“ říká dokument.
Jak sdělil starosta Olešníku Milan Kotýnek, obce umožnily petici podepisovat na úřadech a daly ji ve známost. „K této petici se nehodlám vyjadřovat. Mrzí mě, že ji podepisovali i lidé myslící si, že Janoch je krycí jméno pro něco,“ uvedl. Podle starosty Dřítně Josefa Kudrleho nic nového nepřineslo ani jednání s ministrem Havlíčkem. „Bylo dohodnuto, že přijede osobně se zástupci SÚRAO co nejdříve,“ uzavřel.

Zdroj: Českobudějovický deník

Autor: LENKA POSPÍŠILOVÁ