Předběžná studie proveditelnosti - lokalita ETE - jih

Technická zpráva číslo 222/2018 

Praha, 02/2018

Cílem  předkládané  Studie  proveditelnosti  je  určení  místa  pro  potencionální  umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu ve vymezeném prostoru nazvaném Moldanubikum ETE-jih.  Zpráva  shrnuje  doposud  získané  informace  o  lokalitě  sloužící  pro  implementaci referenčního projektu do lokality a pro porovnání lokality s ostatními zvažovanými lokalitami z hlediska bezpečnosti. Informace o lokalitě sloužící pro odhad vlivu hlubinného úložiště na životní prostředí jsou podrobně uvedeny v samostatné studii vlivů na životní prostředí (EIA).

Autoři:
AQUATEST a.s.
RNDr. Vlasta Navrátilová
Geotechnika a.s.
Mgr. Jiří Tlamsa, RNDr. Karel Sosna, Ph.D.
Valbek, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Skořepa, Ing. Ladislav Nožička, Ing. František Brotánek, CSc., Ing. Lucie Krupičková, Ing. Radka Koubová, Bc. Jana Šindelářová, Ing. Jan Hejral, Ing. Jan Provazník


Přílohy ke stažení