Souhrnná závěrečná zpráva  ETE – jih

 

Technická zpráva číslo 222/2018

Praha, únor 2018

Cílem výzkumných prací projektu bylo posouzení stavu a perspektivnosti polygonu ETE – jih za  účelem  nalezení  vhodného  horninového  bloku  pro  umístění  hlubinného úložiště  na  základě multikriteriálního  hodnocení  získaných  geologických  i  negeologických  dat.  Součástí hodnotících  prací  bylo  i  nalezení  vhodné  plochy  pro  umístění  povrchového  areálu  hlubinného úložiště  s  ohledem na možné střety zájmů a zpracování Předběžné studie proveditelnostihlubinného úložiště doplněné o Studii o posouzení vlivu a dopadu předpokládané stavby hlubinného úložiště radioaktivních odpadů na životní prostředí. 

Autoři:
Sdružení Moldanubikum - sdružení společností AQUATEST a. s. a SG Geotechnika, a. s.
RNDr. Vlasta Navrátilová, Mgr. Ondřej Nol a kolektiv


Přílohy ke stažení