lokality Lokality /cs/lokality/ ete-jih Janoch /cs/lokality/ete-jih/ studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ 24-05-24 21:55:59 24 cs Čeština predbezna-studie-proveditelnosti-lokalita-ete-jih Předběžná studie proveditelnosti - lokalita ETE - jih html 2 redesign.nechcemeuloziste.cz predbezna-studie-proveditelnosti-lokalita-ete-jih Předběžná studie proveditelnosti - lokalita ETE - jih 28.08.2020 13:09:50

Předběžná studie proveditelnosti - lokalita ETE - jih

Technická zpráva číslo 222/2018 

Praha, 02/2018

Cílem  předkládané  Studie  proveditelnosti  je  určení  místa  pro  potencionální  umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu ve vymezeném prostoru nazvaném Moldanubikum ETE-jih.  Zpráva  shrnuje  doposud  získané  informace  o  lokalitě  sloužící  pro  implementaci referenčního projektu do lokality a pro porovnání lokality s ostatními zvažovanými lokalitami z hlediska bezpečnosti. Informace o lokalitě sloužící pro odhad vlivu hlubinného úložiště na životní prostředí jsou podrobně uvedeny v samostatné studii vlivů na životní prostředí (EIA).

Autoři:
AQUATEST a.s.
RNDr. Vlasta Navrátilová
Geotechnika a.s.
Mgr. Jiří Tlamsa, RNDr. Karel Sosna, Ph.D.
Valbek, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Skořepa, Ing. Ladislav Nožička, Ing. František Brotánek, CSc., Ing. Lucie Krupičková, Ing. Radka Koubová, Bc. Jana Šindelářová, Ing. Jan Hejral, Ing. Jan Provazník

Cílem předkládané Studie proveditelnosti je určení místa pro potencionální umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu ve vymezeném prostoru nazvaném Moldanubikum ETE-jih. Zpráva shrnuje doposud získané informace o  lokalitě sloužící pro implementaci referenčního projektu do lokality a pro porovnání lokality s ostatními zvažovanými lokalitami z hlediska bezpečnosti.
article studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ 26.10.2020 22:28:11 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens proveditelnost-janoch.jpg 370 510 /include/mime_icons/jpeg.gif Originál tz222-2018-zzstudieproved.pdf 4.67 MB /include/mime_icons/pdf.gif /cs/lokality/ete-jih/studie/predbezna-studie-proveditelnosti-lokalita-ete-jih/_files/tz222-2018-zzstudieproved.pdf _files
mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 0 system Systémová složka /cs/system/ medialni-vystupy-den-proti-ulozisti-2016 0 Mediální výstupy Den proti úložišti 2016 article odeslani-formulare 0 Odeslání formuláře article test 0 test article 3 root_content /cs/ test test /cs/test/ 0 1 aktuality Aktuality /cs/aktuality/ 0 0 lokality Lokality /cs/lokality/ http://www.nechcemeuloziste.cz/lokality/brezovy-potok/ 0 0 brezovy-potok Březový potok /cs/lokality/brezovy-potok/ 1 0 nazory-brez Názory /cs/lokality/brezovy-potok/nazory-brez/ 2 0 odborne-studie-brezovy-potok Studie /cs/lokality/brezovy-potok/odborne-studie-brezovy-potok/ 2 0 prezentace-brez Prezentace /cs/lokality/brezovy-potok/prezentace-brez/ 2 0 pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ 2 0 4 ete-jih Janoch /cs/lokality/ete-jih/ 1 0 nazory-ete-jih Názory /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/ 2 0 tiskoviny-ete-jih Tiskoviny /cs/lokality/ete-jih/tiskoviny-ete-jih/ 2 0 studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ 2 0 prezentace-ete-jih Prezentace /cs/lokality/ete-jih/prezentace-ete-jih/ 2 0 pravni-stav-ete-jih Právní stav /cs/lokality/ete-jih/pravni-stav-ete-jih/ 2 0 5 horka Horka /cs/lokality/horka/ 1 0 nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/ 2 0 zpravodaje-hor Tiskoviny /cs/lokality/horka/zpravodaje-hor/ 2 0 odborne-studie-hor Studie /cs/lokality/horka/odborne-studie-hor/ 2 0 prezentace-hor Prezentace /cs/lokality/horka/prezentace-hor/ 2 0 pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/ 2 0 5 hradek Hrádek /cs/lokality/hradek/ 1 0 nazory-hra Názory /cs/lokality/hradek/nazory-hra/ 2 0 zpravodaje-hra Tiskoviny /cs/lokality/hradek/zpravodaje-hra/ 2 0 odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ 2 0 prezentace-hra Prezentace /cs/lokality/hradek/prezentace-hra/ 2 0 pravni-stav-hra Právní stav /cs/lokality/hradek/pravni-stav-hra/ 2 0 5 certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ 1 0 nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ 2 0 zpravodaje-cer Tiskoviny /cs/lokality/certovka/zpravodaje-cer/ 2 0 odborne-studie-certovka Studie /cs/lokality/certovka/odborne-studie-certovka/ 2 0 prezentace-cer Prezentace /cs/lokality/certovka/prezentace-cer/ 2 0 pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/ 2 0 5 cihadlo Čihadlo /cs/lokality/cihadlo/ 1 0 nazory-cih Názory /cs/lokality/cihadlo/nazory-cih/ 2 0 zpravodaje-cih Tiskoviny /cs/lokality/cihadlo/zpravodaje-cih/ 2 0 odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ 2 0 prezentace-cih Prezentace /cs/lokality/cihadlo/prezentace-cih/ 2 0 pravni-stav-cih Právní stav /cs/lokality/cihadlo/pravni-stav-cih/ 2 0 5 kravi-hora Kraví hora /cs/lokality/kravi-hora/ 1 0 chci-podporit Chci podpořit /cs/lokality/kravi-hora/chci-podporit/ 2 1 dpu Den proti ulozisti /cs/lokality/kravi-hora/dpu/ 2 1 nazory Názory /cs/lokality/kravi-hora/nazory/ 2 0 zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ 2 0 odborne-studie-kravi-hora Studie /cs/lokality/kravi-hora/odborne-studie-kravi-hora/ 2 0 prezentace Prezentace /cs/lokality/kravi-hora/prezentace/ 2 0 pravni-stav Právní stav /cs/lokality/kravi-hora/pravni-stav/ 2 0 7 magdalena Magdaléna /cs/lokality/magdalena/ 1 0 nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ 2 0 zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ 2 0 odborne-studie-magdalena Studie /cs/lokality/magdalena/odborne-studie-magdalena/ 2 0 prezentace-mag Prezentace /cs/lokality/magdalena/prezentace-mag/ 2 0 pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/ 2 0 5 edu-zapad Na Skalním /cs/lokality/edu-zapad/ 1 0 nazory-edu-zapad Názory /cs/lokality/edu-zapad/nazory-edu-zapad/ 2 0 tiskoviny-edu-zapad Tiskoviny /cs/lokality/edu-zapad/tiskoviny-edu-zapad/ 2 0 studie-edu-zapad Studie /cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ 2 0 prezentace-edu-zapad Prezentace /cs/lokality/edu-zapad/prezentace-edu-zapad/ 2 0 pravni-stav-edu-zapad Právní stav /cs/lokality/edu-zapad/pravni-stav-edu-zapad/ 2 0 5 9 dokumenty Dokumenty /cs/dokumenty/ 0 0 odborne-studie Odborné studie /cs/dokumenty/odborne-studie/ 1 0 prezentace-dok Prezentace /cs/dokumenty/prezentace-dok/ 1 0 stanoviska-a-petice Stanoviska a petice /cs/dokumenty/stanoviska-a-petice/ 1 0 tiskoviny Tiskoviny /cs/dokumenty/tiskoviny/ 1 0 video-audio Video/audio /cs/dokumenty/video-audio/ 1 0 5 pravo Právo /cs/pravo/ 0 0 navody-a-manualy Návody a manuály /cs/pravo/navody-a-manualy/ 1 1 vzory Vzory /cs/pravo/vzory/ 1 1 2 caste-dotazy Časté dotazy /cs/caste-dotazy/ 0 0 platforma-proti-hu Platforma /cs/platforma-proti-hu/ 0 0 kontakty Kontakty /cs/kontakty/ 0 0 system Systémová složka /cs/system/ 0 1 bannery Bannery /cs/system/bannery/ 1 0 velky-slider Velký slider /cs/system/bannery/velky-slider/ 2 0 pod-velkym-sliderem Pod velkým sliderem /cs/system/bannery/pod-velkym-sliderem/ 2 0 pravy-sloupec Pravý sloupec /cs/system/bannery/pravy-sloupec/ 2 0 3 mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 1 0 prihlaseni Přihlášení /cs/system/prihlaseni/ 1 0 stranka-nenalezena Stránka nenalezena /cs/system/stranka-nenalezena/ 1 0 4 9 studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ 0 souhrnna-zaverecna-zprava-ete-jih 0 Souhrnná závěrečná zpráva ETE – jih
Cílem výzkumných prací projektu bylo posouzení stavu a perspektivnosti polygonu ETE – jih za účelem nalezení vhodného horninového bloku pro umístění hlubinného úložiště na základě multikriteriálního hodnocení získaných geologických i  negeologických dat. Součástí hodnotících prací bylo i  nalezení vhodné plochy pro umístění povrchového areálu hlubinného úložiště s ohledem na možné střety zájmů a zpracování Předběžné studie proveditelnostihlubinného úložiště doplněné o Studii o posouzení vlivu a dopadu předpokládané stavby hlubinného úložiště radioaktivních odpadů na životní prostředí.
article 26.10.2020 22:26:59 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ ttulka-souhrnna-janoch.jpg 373 510
studie-vlivu-na-zivotni-prostredi-eia-lokalita-ete-jih 0 Studie vlivů na životní prostředí (EIA) – Lokalita ETE - jih
Předložená Studie posouzení vlivů na životní prostředí byla zpracována na základě Předběžné studie proveditelnosti „Hlubinné úložiště radioaktivních odpadů Polygon ETE-jih“, která vycházela z dříve provedených studií. Výchozím podkladem pro návrh umístění hlubinného úložiště byly výsledky geologického a  hydrogeologického průzkumu ve vymezené oblasti Moldanubikum ETE-jih, vyhodnocení střetů zájmů z hlediska ochrany přírody a obyvatelstva v dané oblasti, a dále z hlediska možného napojení povrchového areálu hlubinného úložiště na silniční a železniční trasy a možnosti přivedení dalších inženýrských sítí.
article 26.10.2020 22:29:10 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ zp-janoch.jpg 350 482
predbezna-studie-proveditelnosti-lokalita-ete-jih 0 Předběžná studie proveditelnosti - lokalita ETE - jih
Cílem předkládané Studie proveditelnosti je určení místa pro potencionální umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu ve vymezeném prostoru nazvaném Moldanubikum ETE-jih. Zpráva shrnuje doposud získané informace o  lokalitě sloužící pro implementaci referenčního projektu do lokality a pro porovnání lokality s ostatními zvažovanými lokalitami z hlediska bezpečnosti.
article 26.10.2020 22:28:11 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ proveditelnost-janoch.jpg 370 510
topograficka-situace-pruzkumneho-uzemi-janoch 0 Topografická situace průzkumného území Janoch
Vytyčení průzkumného území Janoch u JE Temelín.
article 26.04.2018 12:14:12 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ pu-janoch-mapka.jpg 3506 2481
smlouva-o-dilo-ete-jih 0 Smlouva o dílo ETE – jih
V květnu 2016 byla podepsána smlouva o dílo s firmou AQUATEST a.s., která během následujících 20 měsíců uskuteční geologický výzkum, na jehož konci bude studie proveditelnosti včetně vizualizace umístění podzemního i povrchového areálu, studie posouzení dopadů na životní prostředí a návrh průzkumného území pro další geologické práce o velikosti cca 25 km2 včetně žádosti o povolení tohoto území.
article 11.08.2016 17:31:18 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/
5 1 1
1 uvod cs Čeština
f_login Přihlášení: form_id_login https://www.nechcemeuloziste.cz:443/cs/lokality/ete-jih/studie/predbezna-studie-proveditelnosti-lokalita-ete-jih.html return mod_login_on_submit(); multipart/form-data ed_login text Jméno: ed_password password Heslo: b_login submit Přihlásit se b_login hidden 1 _sender_ hidden login
/mod/search/cs/page_system multipart/form-data ed_search_query Hledat: b_search_query2 Vyhledat b_search_query Vyhledat _sender_ search

  Předběžná studie proveditelnosti - lokalita ETE - jih

  Technická zpráva číslo 222/2018 

  Praha, 02/2018

  Cílem  předkládané  Studie  proveditelnosti  je  určení  místa  pro  potencionální  umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu ve vymezeném prostoru nazvaném Moldanubikum ETE-jih.  Zpráva  shrnuje  doposud  získané  informace  o  lokalitě  sloužící  pro  implementaci referenčního projektu do lokality a pro porovnání lokality s ostatními zvažovanými lokalitami z hlediska bezpečnosti. Informace o lokalitě sloužící pro odhad vlivu hlubinného úložiště na životní prostředí jsou podrobně uvedeny v samostatné studii vlivů na životní prostředí (EIA).

  Autoři:
  AQUATEST a.s.
  RNDr. Vlasta Navrátilová
  Geotechnika a.s.
  Mgr. Jiří Tlamsa, RNDr. Karel Sosna, Ph.D.
  Valbek, spol. s r.o.
  Ing. Zdeněk Skořepa, Ing. Ladislav Nožička, Ing. František Brotánek, CSc., Ing. Lucie Krupičková, Ing. Radka Koubová, Bc. Jana Šindelářová, Ing. Jan Hejral, Ing. Jan Provazník


  Přílohy ke stažení