PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 
My níže podepsaní občané obce Budišov, okolních obcí a občané mající k regionu Budišovska úzký vztah  prostřednictvím  této  petice žádáme  o  zastavení  veškerých  geologických  průzkumných  a výzkumných   prací  v  souvislosti  s  uvažovanou  výstavbou  hlubinného  úložiště  (HÚ) vysoceradioaktivních  odpadů  v  katastrálních  územích  obcí  Budišov,  Nárameč,  Hodov, Rudíkov, Oslavička,  Vlčatín,  Oslavice, Rohy  a  Osové, tedy  v  tzv.  lokalitě  Horka. Žádáme  taktéž  o vyřazení  lokality Horka z řízení pro umístění tohoto úložiště.

Jsme si jisti, že:
- výstavbou úložiště vysoceradioaktivních odpadů by byla výrazně negativně ovlivněna kvalita života občanů celé naší lokality.
- výstavbou  a provozem úložiště by byla ohrožena atraktivita a dlouhodobě i obyvatelnost celého regionu.

Žádáme  stát  (Českou  republiku  a  její  kompetentní  organizace),  aby  hledal  jiné  způsoby  naložení
s vysoceradioaktivními odpady.

Žádáme,  aby  SÚRAO  a  jí  pověřené  organizace  nevstupovaly  na  pozemky  v našem  vlastnictví  za  účelem
geologických průzkumů a výzkumů v souvislosti s výstavbou hlubinného úložiště.  

Petici sestavil petiční výbor ve složení:   Petr Piňos, Budišov 153,  675  03,     Mgr. Zdeněk Smrček, Budišov 229, 675 03,       
Ing. Ludmila Jelínková, Nárameč 1, 675 03,   Zdeněk Souček, Rudíkov 168, 675 05,   Ing. Stanislav Jaša, Hodov 48, 675 04,
Olga Voborná, Rohy 9, 675 05,  Ing. Markéta Šulová, PhD., Oslavička 45, 675 05,   Bohuslav Ludvík, Osové 31, 594 01,
Zdravý domov Vysočina, z.s., Budišov 276, 675 03            
            
Zastupovat  petiční  výbor  při  jednání  se  státními  orgány  je  oprávněn:  kterýkoliv  člen  petičního  výboru  (klauzule
vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)


Přílohy ke stažení