lokality Lokality /cs/lokality/ horka Horka /cs/lokality/horka/ pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/ 24-06-25 23:30:26 24 cs Čeština zaloba-proti-rozhodnuti-ministra-zivotniho-prostredi-ze-dne-29-4-2015 Žaloba proti rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 29. 4. 2015 html 2 redesign.nechcemeuloziste.cz zaloba-proti-rozhodnuti-ministra-zivotniho-prostredi-ze-dne-29-4-2015 Žaloba proti rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 29. 4. 2015 15.07.2015 09:55:58

Žaloba proti rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 29. 4. 2015 

Žalobce v rámci řízení před Ministerstvem životního prostředí namítal, že SÚRAO nebylo oprávněno žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry Horka vůbec podávat, jelikož nebyly splněny podmínky stanovené v Plánu činnosti SÚRAO pro rok 2013, zejména nebyl získán souhlas dotčených obcí.

Obdobně pak žalobce namítal, že harmonogram činností a prací je v rozporu s Koncepcí nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivním odpadem v České republice a další nesrovnalosti v žádosti SÚRAO. Dále pak žalobce namítal existenci jiných veřejných zájmů, které převyšují zájem na stanovení průzkumného území a budoucího využití území. Nakonec žalobce požadoval napravit vady řízení při vedení správního spisu, jakož i navrhoval doložení dalších podkladů a důkazů do spisu. 

Více informací naleznete v příloze.

 

Žaloba Calla - Sdružení pro záchranu prostředí ze dne 7.7.2015.
article pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/ 15.07.2015 12:54:52 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens ms-pr-horka-zaloba-020715.pdf 222.61 KB /include/mime_icons/pdf.gif /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/zaloba-proti-rozhodnuti-ministra-zivotniho-prostredi-ze-dne-29-4-2015/_files/ms-pr-horka-zaloba-020715.pdf _files
mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 0 system Systémová složka /cs/system/ medialni-vystupy-den-proti-ulozisti-2016 0 Mediální výstupy Den proti úložišti 2016 article odeslani-formulare 0 Odeslání formuláře article test 0 test article 3 root_content /cs/ test test /cs/test/ 0 1 aktuality Aktuality /cs/aktuality/ 0 0 lokality Lokality /cs/lokality/ http://www.nechcemeuloziste.cz/lokality/brezovy-potok/ 0 0 brezovy-potok Březový potok /cs/lokality/brezovy-potok/ 1 0 nazory-brez Názory /cs/lokality/brezovy-potok/nazory-brez/ 2 0 odborne-studie-brezovy-potok Studie /cs/lokality/brezovy-potok/odborne-studie-brezovy-potok/ 2 0 prezentace-brez Prezentace /cs/lokality/brezovy-potok/prezentace-brez/ 2 0 pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ 2 0 4 ete-jih Janoch /cs/lokality/ete-jih/ 1 0 nazory-ete-jih Názory /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/ 2 0 tiskoviny-ete-jih Tiskoviny /cs/lokality/ete-jih/tiskoviny-ete-jih/ 2 0 studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ 2 0 prezentace-ete-jih Prezentace /cs/lokality/ete-jih/prezentace-ete-jih/ 2 0 pravni-stav-ete-jih Právní stav /cs/lokality/ete-jih/pravni-stav-ete-jih/ 2 0 5 horka Horka /cs/lokality/horka/ 1 0 nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/ 2 0 zpravodaje-hor Tiskoviny /cs/lokality/horka/zpravodaje-hor/ 2 0 odborne-studie-hor Studie /cs/lokality/horka/odborne-studie-hor/ 2 0 prezentace-hor Prezentace /cs/lokality/horka/prezentace-hor/ 2 0 pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/ 2 0 5 hradek Hrádek /cs/lokality/hradek/ 1 0 nazory-hra Názory /cs/lokality/hradek/nazory-hra/ 2 0 zpravodaje-hra Tiskoviny /cs/lokality/hradek/zpravodaje-hra/ 2 0 odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ 2 0 prezentace-hra Prezentace /cs/lokality/hradek/prezentace-hra/ 2 0 pravni-stav-hra Právní stav /cs/lokality/hradek/pravni-stav-hra/ 2 0 5 certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ 1 0 nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ 2 0 zpravodaje-cer Tiskoviny /cs/lokality/certovka/zpravodaje-cer/ 2 0 odborne-studie-certovka Studie /cs/lokality/certovka/odborne-studie-certovka/ 2 0 prezentace-cer Prezentace /cs/lokality/certovka/prezentace-cer/ 2 0 pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/ 2 0 5 cihadlo Čihadlo /cs/lokality/cihadlo/ 1 0 nazory-cih Názory /cs/lokality/cihadlo/nazory-cih/ 2 0 zpravodaje-cih Tiskoviny /cs/lokality/cihadlo/zpravodaje-cih/ 2 0 odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ 2 0 prezentace-cih Prezentace /cs/lokality/cihadlo/prezentace-cih/ 2 0 pravni-stav-cih Právní stav /cs/lokality/cihadlo/pravni-stav-cih/ 2 0 5 kravi-hora Kraví hora /cs/lokality/kravi-hora/ 1 0 chci-podporit Chci podpořit /cs/lokality/kravi-hora/chci-podporit/ 2 1 dpu Den proti ulozisti /cs/lokality/kravi-hora/dpu/ 2 1 nazory Názory /cs/lokality/kravi-hora/nazory/ 2 0 zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ 2 0 odborne-studie-kravi-hora Studie /cs/lokality/kravi-hora/odborne-studie-kravi-hora/ 2 0 prezentace Prezentace /cs/lokality/kravi-hora/prezentace/ 2 0 pravni-stav Právní stav /cs/lokality/kravi-hora/pravni-stav/ 2 0 7 magdalena Magdaléna /cs/lokality/magdalena/ 1 0 nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ 2 0 zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ 2 0 odborne-studie-magdalena Studie /cs/lokality/magdalena/odborne-studie-magdalena/ 2 0 prezentace-mag Prezentace /cs/lokality/magdalena/prezentace-mag/ 2 0 pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/ 2 0 5 edu-zapad Na Skalním /cs/lokality/edu-zapad/ 1 0 nazory-edu-zapad Názory /cs/lokality/edu-zapad/nazory-edu-zapad/ 2 0 tiskoviny-edu-zapad Tiskoviny /cs/lokality/edu-zapad/tiskoviny-edu-zapad/ 2 0 studie-edu-zapad Studie /cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ 2 0 prezentace-edu-zapad Prezentace /cs/lokality/edu-zapad/prezentace-edu-zapad/ 2 0 pravni-stav-edu-zapad Právní stav /cs/lokality/edu-zapad/pravni-stav-edu-zapad/ 2 0 5 9 dokumenty Dokumenty /cs/dokumenty/ 0 0 odborne-studie Odborné studie /cs/dokumenty/odborne-studie/ 1 0 prezentace-dok Prezentace /cs/dokumenty/prezentace-dok/ 1 0 stanoviska-a-petice Stanoviska a petice /cs/dokumenty/stanoviska-a-petice/ 1 0 tiskoviny Tiskoviny /cs/dokumenty/tiskoviny/ 1 0 video-audio Video/audio /cs/dokumenty/video-audio/ 1 0 5 pravo Právo /cs/pravo/ 0 0 navody-a-manualy Návody a manuály /cs/pravo/navody-a-manualy/ 1 1 vzory Vzory /cs/pravo/vzory/ 1 1 2 caste-dotazy Časté dotazy /cs/caste-dotazy/ 0 0 platforma-proti-hu Platforma /cs/platforma-proti-hu/ 0 0 kontakty Kontakty /cs/kontakty/ 0 0 system Systémová složka /cs/system/ 0 1 bannery Bannery /cs/system/bannery/ 1 0 velky-slider Velký slider /cs/system/bannery/velky-slider/ 2 0 pod-velkym-sliderem Pod velkým sliderem /cs/system/bannery/pod-velkym-sliderem/ 2 0 pravy-sloupec Pravý sloupec /cs/system/bannery/pravy-sloupec/ 2 0 3 mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 1 0 prihlaseni Přihlášení /cs/system/prihlaseni/ 1 0 stranka-nenalezena Stránka nenalezena /cs/system/stranka-nenalezena/ 1 0 4 9 pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/ 0 doplneni-zadosti-o-stanoveni-pruzkumneho-uzemi-pro-zvlastni-zasahy-do-zemske-kury-na-lokalite-horka-2023 0 Doplnění žádosti o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na lokalitě Horka 2023
Doplnění žádosti o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na lokalitě Horka 2023
article 18.09.2023 09:37:41 18.09.2023 09:38:41 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk horka Horka /cs/lokality/horka/
pripominky-k-zadosti-surao-o-stanoveni-pruzkumneho-uzemi-pro-zvlastni-zasah-do-zemske-kury-na-lokalite-horka-ze-dne-20-3-2023 0 Připomínky dotčených obcí k žádosti SÚRAO o stanovení průzkumného území na lokalitě Horka
Připomínky městyse Budišov a obcí Hodov, Nárameč, Oslavice, Oslavička, Osové, Rohy, Rudíkov a Vlčatín k žádosti SÚRAO o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry na lokalitě Horka ze dne 20. 3. 2023.
article 08.06.2023 07:59:34 08.06.2023 09:55:51 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/
usneseni-ustavniho-soudu 0 Usnesení Ústavního soudu ve věci rozhodnutí vlády o výběru lokalit pro úložiště
Obce z lokality Horka podali ústavní stížnost a Ústavní soud ro usnesením Pl.ÚS 39/22 ze dne 14. 3. 2023 rozhodl: ústavní stížnost se odmítá.
article 08.04.2023 20:03:52 09.04.2023 16:04:17 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/
zadost-o-stanoveni-pruzkumneho-uzemi-pro-zvlastni-zasahy-do-zemske-kury-na-lokalite-horka-2023 0 Žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na lokalitě Horka 2023
Žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na lokalitě Horka, Podáno v únoru 2023.
article 22.03.2023 09:38:36 22.03.2023 20:18:44 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/ gp1-horka.jpg 500 451
ustavni-stiznost-ve-veci-rozhodnuti-vlady-z-21-12-2020-o-vyberu-lokalit-pro-uloziste 0 Ústavní stížnost ve věci rozhodnutí vlády z 21. 12. 2020 o výběru lokalit pro úložiště
Obce z lokality Horka - Budišov, Hodov, Nárameč, Oslavice, Oslavička, Osové, Rohy a Rudíkov podaly 30. 12. 2022 cestou advokátní kanceláře JUDr. Jindřich Jašek ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 2022, č. j. 10 As 350/2021-69; a současně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2021, č. j. 9 A 16/2021-12. Soudy v nich odmítly žalobu obcí, které se brání rozhodnutí vlády č. 1350 z 21. 12. 2020, ve kterém se rozhodla zúžit počet lokalit pro budoucí hlubinné úložiště na čtyři preferované - Březový potok, Horku, Hrádek a Janoch.
article 05.01.2023 12:46:21 05.01.2023 12:57:14 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/ ustavni-soud.jpg 220 158
rozsudek-nejvyssiho-spravniho-soudu-ve-veci-zaloby-obci-lokality-horka 0 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci žaloby obcí lokality Horka
Obce z lokality Horka - Budišov, Hodov, Nárameč, Oslavice, Oslavička, Osové, Rohy a Rudíkov podaly 22. února 2021 žalobu proti rozhodnutí vlády o zúžení počtu lokalit pro možné hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Městský soud v Praze se usnesl, že žalovat rozhodnutí vlády v této věci je nepřípustné. To obce rozporovaly kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten rozsudkem z 2. 11. 2022 žalobu zamítl.
article 04.11.2022 14:09:23 04.11.2022 14:17:47 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/
zaloba-obci-z-lokality-horka-proti-rozhodnuti-vlady-o-vyberu-ctyr-lokalit 0 Žaloba obcí z lokality Horka proti rozhodnutí vlády o výběru čtyř lokalit
Obce z lokality Horka - Budišov, Hodov, Nárameč, Oslavice, Oslavička, Osové, Rohy a Rudíkov podaly 22. února 2021 žalobu proti rozhodnutí vlády o zúžení počtu lokalit pro možné hlubinné úložiště radioaktivních odpadů.
article 27.02.2021 23:14:08 04.11.2022 14:18:07 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/
rozhodnuti-ministra-o-zastaveni-rizeni-o-prodlouzeni-doby-platnosti-pruzkumneho-uzemi-horka-ze-4-5-2018 0 Rozhodnutí ministra o zastavení řízení o prodloužení doby platnosti průzkumného území Horka ze 4. 5. 2018
Ministr životního prostředí Richard Brabec se dne 4. května 2018 rozhodl zastavit již jednou jeho úřadem zastavené řízení o prodloužení doby platnosti průzkumného území pro geologické práce pro vyhledávání úložiště na lokalitě Horka po té, co Správa úložišť radioaktivních odpadů stáhla svoji žádost.
article 21.05.2018 15:35:23 21.05.2018 16:12:12 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/
rozsudek-mestskeho-soudu-v-praze-z-27-2-2018-ktery-zrusil-rozhodnuti-o-stanoveni-pruzkumneho-uzemi 0 Rozsudek Městského soudu v Praze z 27. 2. 2018, který zrušil rozhodnutí o stanovení průzkumného území
Rozsudek Městského soudu v Praze z 27. 2. 2018, který na základě žaloby Calla - Sdružení pro záchranu prostředí zrušil rozhodnutí ministra životního prostředí z 29. 4. 2015 o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry pro vyhledávání hlubinného úložiště Horka.
article 28.03.2018 11:00:45 28.03.2018 11:04:11 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/
usneseni-mzp-o-zastaveni-rizeni-o-prodlouzeni-doby-platnosti-pruzkumneho-uzemi-horka-ze-dne-22-unora-2018 0 Usnesení MŽP o zastavení řízení o prodloužení doby platnosti průzkumného území Horka ze dne 22. února 2018
Ministerstvo životního prostředí dne 22. února 2018 rozhodlo o zastavení řízení o prodloužení doby platnosti průzkumného území pro geologické práce pro vyhledávání úložiště na lokalitě Horka po té, co Správa úložišť stáhla svoji žádost.
article 27.02.2018 16:27:59 27.02.2018 16:33:57 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/
rozklad-spravy-ulozist-radioaktivnich-odpadu-z-6-4-2017-proti-usneseni-mzp 0 Rozklad Správy úložišť radioaktivních odpadů z 6. 4. 2017 proti usnesení MŽP
o zastavení řízení o prodloužení doby platnosti průzkumného území Horka
article 07.04.2017 13:29:26 07.04.2017 13:30:04 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/
usneseni-ministerstva-zivotniho-prostredi-o-zastaveni-rizeni-o-prodlouzeni-doby-platnosti-pruzkumneho-uzemi-horka-ze-dne-28-unora-2017 0 Usnesení Ministerstva životního prostředí o zastavení řízení o prodloužení doby platnosti průzkumného území Horka ze dne 28. února 2017 article 02.03.2017 11:42:52 02.03.2017 11:43:25 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/ zadost-surao-o-prodlouzeni-doby-platnosti-pruzkumneho-uzemi-pro-zvlastni-zasahy-do-zemske-kury-horka 0 Žádost SÚRAO o prodloužení doby platnosti průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry HORKA
Správa úložišť radioaktivních odpadů požádala v prosinci 2016 Ministerstvo životního prostředí o prodloužení doby platmosti stanovených průzkumných území o více než dva roky. 31. prosince 2016 totiž skončila platnost dříve povolených průzkumných území.
article 16.01.2017 23:36:42 16.01.2017 23:38:11 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/
vyjadreni-spolku-zdravy-domov-vysocina-k-rozhodnuti-ministra-zivotniho-prostredi-ze-dne-29-4-2015 0 Vyjádření spolku Zdravý domov Vysočina k rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 29.4.2015.
S tímto dokumentem nechť naloží Krajský soud v Praze jako s listinou vyjadřující podporu a doplnění argumentů vznesených v žalobě podané žalobcem Calla - Sdružení pro záchranu prostředí.
article 07.09.2015 16:31:55 07.09.2015 16:39:16 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/
zaloba-proti-rozhodnuti-ministra-zivotniho-prostredi-ze-dne-29-4-2015 0 Žaloba proti rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 29. 4. 2015
Žaloba Calla - Sdružení pro záchranu prostředí ze dne 7.7.2015.
article 15.07.2015 09:55:58 15.07.2015 12:54:52 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/
20 2 s-2 1 s-2 2
1 uvod cs Čeština
f_login Přihlášení: form_id_login https://www.nechcemeuloziste.cz:443/cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/zaloba-proti-rozhodnuti-ministra-zivotniho-prostredi-ze-dne-29-4-2015.html return mod_login_on_submit(); multipart/form-data ed_login text Jméno: ed_password password Heslo: b_login submit Přihlásit se b_login hidden 1 _sender_ hidden login
/mod/search/cs/page_system multipart/form-data ed_search_query Hledat: b_search_query2 Vyhledat b_search_query Vyhledat _sender_ search

  Žaloba proti rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 29. 4. 2015 

  Žalobce v rámci řízení před Ministerstvem životního prostředí namítal, že SÚRAO nebylo oprávněno žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry Horka vůbec podávat, jelikož nebyly splněny podmínky stanovené v Plánu činnosti SÚRAO pro rok 2013, zejména nebyl získán souhlas dotčených obcí.

  Obdobně pak žalobce namítal, že harmonogram činností a prací je v rozporu s Koncepcí nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivním odpadem v České republice a další nesrovnalosti v žádosti SÚRAO. Dále pak žalobce namítal existenci jiných veřejných zájmů, které převyšují zájem na stanovení průzkumného území a budoucího využití území. Nakonec žalobce požadoval napravit vady řízení při vedení správního spisu, jakož i navrhoval doložení dalších podkladů a důkazů do spisu. 

  Více informací naleznete v příloze.

   


  Přílohy ke stažení