Společné prohlášení zástupců obcí, občanů a spolků k hlubinnému úložišti radioaktivního odpadu a jeho potenciálnímu umístění na Vysočině

Zástupci místních samospráv, veřejnosti a spolků z lokalit zvažovaných pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva na Vysočině se sešli včera v Jihlavě, aby prodiskutovali aktuální situaci a vývoj kolem rozhodování o umístění úložiště. I po částečné obměně samospráv po komunálních volbách se v jednotlivých obcích situace zásadně nezměnila a odpor občanů vůči uvažovanému hlubinnému úložišti trvá. 

Vzhledem k předchozím výsledkům referend v obcích, trvajícímu odporu obyvatel a negativní zkušenosti s jednáním SÚRAO při komunikaci se zástupci samosprávy i místními obyvateli si nepřejeme další pokračování průzkumných geologických prací a dalších činností vedoucích k výběru lokality a umístění hlubinného úložiště na našem katastru“ uvádí přítomní starostové z dotčených lokalit. 

V kraji Vysočina se v tuto chvíli nachází čtyři lokality, z celkových devíti, které jsou zvažované pro výstavbu hlubinného úložiště. Je to lokalita Hrádek, což je oblast vrchu Čeřínek v blízkosti krajského města, Horka u Budišova na Třebíčsku, Kraví hora v okrese Ždár n. Sázavou na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje. Poslední do výběru přibyla lokalita Na Skalním poblíž Jaroměřic nad Rokytnou.  Na všech těchto lokalitách se v minulosti Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) snažila provádět průzkumy, poté výzkumy a geologická měření. „Vzhledem k různým legislativním pochybením, odporu obcí, úspěšných soudních odvoláních a zrušení tzv. průzkumných území, na kterých SÚRAO chtělo průzkumy provádět, se Správě nepodařilo nashromáždit všechna data, podle kterých by mohla mezi lokalitami vybrat tu, která by splňovala bezpečnostní kritéria. Přesto se máme už v prosinci dozvědět, které čtyři lokality zůstanou v hledáčku SÚRAO i nadále a bude na nich provádět další průzkum vedoucí až k finálnímu výběru lokality a zahájení stavby úložiště.“ uvedl Martin Schenk, zastupitel obce Moravecké Pavlovice z lokality Kraví hora.

Zástupci dotčených obcí a spolků na Vysočině se dohodli, že i když se počet lokalit v kraji po vyhlášení užšího výběru, ke kterému má dojít letos v prosinci, zcela jistě sníží, budou se nadále podporovat a spolupracovat v odporu proti současnému konceptu úložiště a postupu ve vyhledávání lokality pro jeho umístění. SÚRAO v jednání s obcemi a občany nepostupuje transparentně, neinformuje pravdivě, máme s ním velmi negativní zkušenosti. „Co nás trápí je fakt, že ani po létech žádná vláda dosud nepředložila zákon o zapojení obcí a občanů do výběru lokality. Je to právní úprava, kterou předpokládá tzv. atomový zákon, která stanoví jasná pravidla pro obě strany a obcím zaručí zákonnou možnost hájit v procesu umístění úložiště a povolování jeho stavby své oprávněné zájmy“ řekl Karel Müller, starosta Jaroměřic nad Rokytnou.

V Kraji Vysočina se nachází Jaderná elektrárna Dukovany, mezisklad vyhořelého jaderného paliva, sklad nízko a středně aktivního radioaktivního odpadu v areálu, obojí v areálu elektrárny, chemická úpravna uranové rudy v Dolní Rožínce spolu s odkališti a uzavřené uranové doly. Tato zařízení sama o sobě představují velkou zátěž pro současné i budoucí generace. „Kraj Vysočina bude muset zahájit přípravy na sanaci těchto zařízení a  především pak také na nesmírně náročný a dlouhodobý proces odstavování a demontáže vysloužilých jaderných reaktorů v elektrárně Dukovany, který může nastat i dříve, než za současně plánovaných 16 let.“ uvedla H.V. Konvalinková ze spolku Bezjaderná Vysočina. 

Účastníci společného setkání z lokalit na Vysočině, které jsou ohrožené výstavbou hlubinného úložiště se proto domnívají, že z výše uvedených důvodu není vhodné, aby na území již takto zatíženého kraje vzniklo další jaderné zařízení – rozsáhlá stavba hlubinného úložiště jaderného odpadu. Chceme, aby i do budoucna zůstal Kraj Vysočina vyhledávanou turistickou destinací s velmi čistým ovzduším a krásnou přírodou, ne regionem, který je bezprecedentně zatížen dopady jaderného průmyslu od těžby uranu až po uložení vyhořelého jaderného paliva.

Hana V. Konvalinková, Bezjaderná Vysočina, hana.konvalinkova@post.cz, T 604 84 26 26

Martin Schenk, zastupitel obce Moravecké Pavlovice, martin.schenk@habri.eu, T 777 646 646

Petr Piňos, starosta Budišov, 724 857 095Přílohy ke stažení