V místech možných pro radioaktivní odpad brzy začne hydrogeologický monitoring

Vyšlo: 10.05.2024

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) zřejmě do konce května zahájí hydrogeologický monitoring čtyř vytipovaných lokalit pro připravované hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Při monitoringu chce správa zjistit především stav vodních a dalších zdrojů na místě. Práce vyjdou přibližně na 139 milionů korun. ČTK to sdělili zástupci SÚRAO. Správa zároveň čeká na povolení rozsáhlejšího geologického průzkumu lokalit.

SÚRAO vytipovalo pro hlubinné úložiště lokality v obcích Horka a Hrádek na Vysočině, Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku. Nejvhodnější místo chce správa vybrat do roku 2030.

Monitoring je podle správy důležitý pro zmapování stavu vody v lokalitách a jejího chování na místě. Pracovníci se tak zaměří například na množství vody v lokalitách, dále na to kudy a kam voda na místě teče, množství srážek, počet mrazivých dnů nebo na směry větru kvůli případným erozím.

Pro práce, které by měly trvat zhruba 18 měsíců, správa nedávno ve veřejné zakázce vysoutěžila dodavatele s cenou kolem 139 milionů Kč.

Monitoring bude zahrnovat například geologické a hydrogeologické mapování lokality, studium snímků povrchu, geofyzikální kampaň či tvorbu inženýrským map. Správa bude moct monitoring zahájit hned po podpisu s dodavatelem prací, který je v plánu na květen. Na rozdíl od rozsáhlého geologického průzkumu lokalit práce nepodléhají povolení od ministerstva životního prostředí. V praxi tak nepůjde o zásahy do země, v plánu nejsou žádné vrty nebo kopání do hloubky.

Na posouzení svých loňských žádostí o stanovení průzkumného území ve čtyřech možných lokalitách pro úložiště SÚRAO stále čeká. Geologický průzkum, který by zahrnoval mimo jiné i podpovrchové vrty či sondy, by pro budoucí úložiště měl zjistit nejvhodnější lokalitu. Správa původně chtěla průzkum zahájit na začátku letošního roku, ministerstvo životního prostředí (MŽP) však dosud o žádostech nerozhodlo. Podle mluvčí ministerstva Veroniky Krejčí je nutné počkat na pravomocné rozhodnutí o námitce některých účastníků řízení na podjatost úřadu. Obce se hlubinnému úložišti dlouhodobě brání. Podle nich jim stát stále nezajistil v podobných řízeních dostatečná práva.

Hlubinné úložiště by mělo začít fungovat nejpozději od roku 2050. Aktuální plány SÚRAO, které zahrnují ukládání jaderného odpadu z tuzemských jaderných elektráren včetně tří nových bloků, počítají s náklady až kolem 130 miliard korun, které dál ovlivní inflace a další změny cen.

Hlubinné úložiště má být podle plánů správy konečným místem pro radioaktivní odpady. V úložišti mají být půl kilometru pod zemí trvale uložené hlavně tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Úložiště je podle taxonomie EU podmínkou pro další fungování jaderné energetiky. Kromě Česka připravují svá úložiště i další státy. První hlubinné úložiště ve světě by měli zprovoznit v příštím roce ve Finsku, které pro SÚRAO slouží jako vzor.

Zdroj: iportal24.cz

Autor: ČTK.

Foto: pixbay