lokality Lokality /cs/lokality/ hradek Hrádek /cs/lokality/hradek/ nazory-hra Názory /cs/lokality/hradek/nazory-hra/ 21-09-17 14:16:06 21 cs Čeština vyjadreni-spolku-2-alternativa-ke-zpravam-ze-spravy Vyjádření Spolku 2. Alternativa ke Zprávám ze Správy html 2 redesign.nechcemeuloziste.cz vyjadreni-spolku-2-alternativa-ke-zpravam-ze-spravy Vyjádření Spolku 2. Alternativa ke Zprávám ze Správy 28.08.2017 12:46:13

Vyjádření Spolku 2. Alternativa ke Zprávám ze Správy

V poštovních schránkách občanů Dolní Cerekve se počátkem letošního srpna opět objevila tiskovina Zpráva ze Správy a opět v ní organizace ustanovená MPO naprosto bezostyšně lže.

Pravda, asi nemá cenu věnovat tomu vůbec nějakou pozornost – ale ono se to někdy už nedá vydržet, takže pár poznámek:

V článku „Platforma proti úložišti nemůže nahradit PS Dialog“ autor píše, že ačkoli si Platforma vytkla takový způsob hledání řešení, který je otevřený a průhledný, současně si již v samotném názvu zakotvila, že se staví proti hlubinnému úložišti“.

Tak aby bylo jasno: Platforma - jak už je obsahem slova samotného - je prostorem a příležitostí pro vyjádření politických, občanských aj. názorů, prostorem pro veřejnou diskusi, které se může účastnit každý, kdo má na věc nějaký názor a chce být slyšen. Obrat „proti úložišti“ vyjadřuje jen téma této diskuse a fakt, že člen Platformy nesouhlasí se způsobem řešení a jednání SÚRAO, tedy má na toto téma jiný názor, než usilovně už dvě desetiletí SÚRAO protlačuje. Ano, mnozí úložiště nechtějí vůbec, ale mnozí také opravdu usilují jen o otevřený a transparentní dialog, v němž budou vyslechnuty a přijaty také jiné argumenty než ty, které předkládá SÚRAO.

Většina tvrzení v článku „Hlubinné úložiště není skládka VI“ je opravdu jen na úrovni SÚRAO – tedy naprostá demagogie, lež a hloupost.
Např.: „S mediálně efektními akcemi (například Den proti úložišti) či komentáři svádí v tomto případě racionalita velmi nerovný boj.“ Jakápak racionalita? Kdo kde ustanovil, co je racionální? SÚRAO? Na základě čeho? Jen hloupá věta, nic víc.

Dále: „Vyhořelé jaderné palivo nyní leží v takzvaných meziskladech přímo u jaderných elektráren. Zde ale prostě a jednoduše, bez vysvětlování technických detailů a kupodivu v souladu s většinovým názorem, nemůže zůstat věčně“. (Kde máte ten většinový názor potvrzen?)

„Musí pod zem, kde 500 m stabilního horninového masívu zajistí jejich bezpečnou izolaci po celou dobu, kdy by mohlo být pro životní prostředí a pro člověka nebezpečné“. (Kde berete tu jistotu, že pod zemí s 500 m stabilního horninového masívu bude zajištěna bezpečná izolace po celou dobu?)

„Pokud tedy nezbudujeme hlubinné úložiště, zanecháme mimořádnou zátěž našim dětem i jejich dalším potomkům, budoucím generacím“. (Mimořádnou zátěž našim dětem i jejich dalším potomkům zanecháme, když proklamovaná bezpečná izolace v nedobytných a uzavřených štolách nenastane.)

„Dodnes a za velké peníze likvidujeme nejrůznější ekologické následky vzniklé z činnosti podniků v době komunismu. Pokud bychom k vyhořelému jadernému palivu přistupovali stejně, zachovali bychom se v podstatě podobně jako minulí plánovači“. (Jako minulí plánovači se přesně chová SÚRAO – jiné názory nebere v úvahu.)

Úplným děsem a vrcholem demagogie je následující: „Zájmem 10 milionů obyvatel ČR, kteří svítí, perou a koukají na televizi, ze 40 % i díky jaderným elektrárnám, je tedy hlubinné úložiště zbudovat“. SÚRAO zjistila, že babka v domku u Novomlýnských nádrží vehementně podporuje zbudování úložiště ze strachu, že by mohla prát na valše. Podobně pár výrostků v Bohumíně se děsí, že by si nemohli na X boxu zastřílet, chlapi v hospodě ve Vsetíně potřebují vidět v hospodě na karty – všichni tedy chtějí úložiště řešit. Jen nevíme, jak a kde tyto „většinové“ názory SÚRAO zjišťovala.

A ještě lepší je: „V regionech, které zejména svými geologickými charakteristikami pro výstavbu HÚ připadají v úvahu, je, celkem očekávaně, proti výstavbě odpor a prakticky beze zbytku funguje anglické „not in my backyard“. Jinými slovy – ano, postavte si to „své“ úložiště, ale ne u nás!“ Přesně tak, nic není SÚRAO podobnější – ono to bude totiž naopak - postavte si to „své“ úložiště, ale ne u nás“ budou hlasy z domku u Novomlýnských nádrží, z Bohumína a ze Vsetína, kde zbudování úložiště nehrozí.

To bude podle SÚRAO ten správný většinový názor 10 milionů obyvatel ČR, kteří svítí, perou a koukají na televizi, jak dokládá tvrzením: „Celkově je diskuze kolem výstavby HÚ typickým příkladem střetu partikulárních a menšinových zájmů se zájmy většinovými (v tomto případě VŠECH obyvatel ČR)“. (Ačkoliv většinový názor VŠECH obyvatel ČR nezná).

V lokalitě Hrádek (Hojkov, Milíčov, Cejle, Nový Rychnov, Rohozná a Dolní Cerekev – obce pod kopcem Čeřínek) je aktivní odpor proti výstavbě hlubinného úložiště radioaktivních odpadů projevován už 24 let, což mj. dokladují referenda s více jak 95% odmítnutím. Argumentace SÚRAO, že pokud chceme svítit a prát, musíme tedy logicky přijmout i úložiště, je vrchol demagogie a manipulace. Obviňování, že spolky aj. odmítáním sledují jakési vlastní zájmy je směšné plácání nesmyslů. Pane řediteli Slováku, jaké jsou to tedy zájmy? Že by, jak se tvrdí v plátku Zprávy ze Správy, to, že „starosta usiluje o znovuzvolení, šéf neziskovky potřebuje vykázat smysluplnou činnost sponzorům“? To snad nemyslíte vážně. Jste si vědom, že těmito argumenty dokládáte vlastně jen negativní přístup občanů k úložišti?

Je pravda, že valná většina obyvatel postižených obcí pod Čeřínkem nechce zahrabaný Krakatit 500 m pod Čertovým Hrádkem - je to řešení nehodné 21. století. Je jiné řešení? ANO, je. Místo drahých, nic neříkajících planých žvástů na křídovém papíře, stejně drahých reklam, manipulativních výletů pro starosty a zastupitele – to vše z peněz jaderného účtu a tedy z peněz nás všech - věnovat tyto miliony na výzkum, jak zpracovat 97% zbylé energie z jaderného odpadu. Zahrabat odpad bez možnosti vyjmutí je řešením ze středověku.

Ale co je hlavní - voda je strategickou a životně důležitou surovinou a byť jen hypotetická možnost její ztráty je nepřijatelná. I ředitel Slovák připouští, že je ztráta vody pravděpodobná, ale lze ji přece dovést potrubím, popř. dovážet v cisternách. Promiňte, pane řediteli Slováku, to by neřekl ani žák pomocné školy. Gratulujeme Vám ale ke zřízení mezirezortní expertní skupiny zřízené Ministerstvem průmyslu a obchodu – vypadá to pro SÚRAO dobře, tato skupina bude snad poslušnější než Pracovní skupina pro dialog.

Ale přece jen dobrá rada nakonec: Zařiďte si napřed souhlas občanů ve vytipované lokalitě. Souhlasem je myšlen odpovídající výsledek referenda (tedy ne souhlas starosty či zastupitelstva – ti jdou mnohdy proti názoru vlastních občanů). Na základě takového souhlasu lze poté řešit to, co jste za dvacet let nevyřešili – tedy zda a za jakých podmínek by zde bylo možné úložiště vybudovat.

Autor: Ludmila Fučíková, MUDr. Eva Sovová, 19. 8. 2017

V poštovních schránkách občanů Dolní Cerekve se počátkem letošního srpna opět objevila tiskovina Zpráva ze Správy a opět v ní organizace ustanovená MPO naprosto bezostyšně lže. Pravda, asi nemá cenu věnovat tomu vůbec nějakou pozornost – ale ono se to někdy už nedá vydržet, takže pár poznámek...
article aktuality Aktuality /cs/aktuality/ 28.08.2017 13:03:27 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk zzz.png 500 710 /include/mime_icons/png.gif Originál _files
mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 0 system Systémová složka /cs/system/ medialni-vystupy-den-proti-ulozisti-2016 0 Mediální výstupy Den proti úložišti 2016 article odeslani-formulare 0 Odeslání formuláře article test 0 test article 3 root_content /cs/ test test /cs/test/ 0 1 aktuality Aktuality /cs/aktuality/ 0 0 lokality Lokality /cs/lokality/ http://www.nechcemeuloziste.cz/lokality/brezovy-potok/ 0 0 brezovy-potok Březový potok /cs/lokality/brezovy-potok/ 1 0 nazory-brez Názory /cs/lokality/brezovy-potok/nazory-brez/ 2 0 odborne-studie-brezovy-potok Studie /cs/lokality/brezovy-potok/odborne-studie-brezovy-potok/ 2 0 prezentace-brez Prezentace /cs/lokality/brezovy-potok/prezentace-brez/ 2 0 pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ 2 0 4 ete-jih Janoch /cs/lokality/ete-jih/ 1 0 nazory-ete-jih Názory /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/ 2 0 tiskoviny-ete-jih Tiskoviny /cs/lokality/ete-jih/tiskoviny-ete-jih/ 2 0 studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ 2 0 prezentace-ete-jih Prezentace /cs/lokality/ete-jih/prezentace-ete-jih/ 2 0 pravni-stav-ete-jih Právní stav /cs/lokality/ete-jih/pravni-stav-ete-jih/ 2 0 5 horka Horka /cs/lokality/horka/ 1 0 nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/ 2 0 zpravodaje-hor Tiskoviny /cs/lokality/horka/zpravodaje-hor/ 2 0 odborne-studie-hor Studie /cs/lokality/horka/odborne-studie-hor/ 2 0 prezentace-hor Prezentace /cs/lokality/horka/prezentace-hor/ 2 0 pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/ 2 0 5 hradek Hrádek /cs/lokality/hradek/ 1 0 nazory-hra Názory /cs/lokality/hradek/nazory-hra/ 2 0 zpravodaje-hra Tiskoviny /cs/lokality/hradek/zpravodaje-hra/ 2 0 odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ 2 0 prezentace-hra Prezentace /cs/lokality/hradek/prezentace-hra/ 2 0 pravni-stav-hra Právní stav /cs/lokality/hradek/pravni-stav-hra/ 2 0 5 certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ 1 0 nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ 2 0 zpravodaje-cer Tiskoviny /cs/lokality/certovka/zpravodaje-cer/ 2 0 odborne-studie-certovka Studie /cs/lokality/certovka/odborne-studie-certovka/ 2 0 prezentace-cer Prezentace /cs/lokality/certovka/prezentace-cer/ 2 0 pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/ 2 0 5 cihadlo Čihadlo /cs/lokality/cihadlo/ 1 0 nazory-cih Názory /cs/lokality/cihadlo/nazory-cih/ 2 0 zpravodaje-cih Tiskoviny /cs/lokality/cihadlo/zpravodaje-cih/ 2 0 odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ 2 0 prezentace-cih Prezentace /cs/lokality/cihadlo/prezentace-cih/ 2 0 pravni-stav-cih Právní stav /cs/lokality/cihadlo/pravni-stav-cih/ 2 0 5 kravi-hora Kraví hora /cs/lokality/kravi-hora/ 1 0 chci-podporit Chci podpořit /cs/lokality/kravi-hora/chci-podporit/ 2 1 dpu Den proti ulozisti /cs/lokality/kravi-hora/dpu/ 2 1 nazory Názory /cs/lokality/kravi-hora/nazory/ 2 0 zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ 2 0 odborne-studie-kravi-hora Studie /cs/lokality/kravi-hora/odborne-studie-kravi-hora/ 2 0 prezentace Prezentace /cs/lokality/kravi-hora/prezentace/ 2 0 pravni-stav Právní stav /cs/lokality/kravi-hora/pravni-stav/ 2 0 7 magdalena Magdaléna /cs/lokality/magdalena/ 1 0 nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ 2 0 zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ 2 0 odborne-studie-magdalena Studie /cs/lokality/magdalena/odborne-studie-magdalena/ 2 0 prezentace-mag Prezentace /cs/lokality/magdalena/prezentace-mag/ 2 0 pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/ 2 0 5 edu-zapad Na Skalním /cs/lokality/edu-zapad/ 1 0 nazory-edu-zapad Názory /cs/lokality/edu-zapad/nazory-edu-zapad/ 2 0 tiskoviny-edu-zapad Tiskoviny /cs/lokality/edu-zapad/tiskoviny-edu-zapad/ 2 0 studie-edu-zapad Studie /cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ 2 0 prezentace-edu-zapad Prezentace /cs/lokality/edu-zapad/prezentace-edu-zapad/ 2 0 pravni-stav-edu-zapad Právní stav /cs/lokality/edu-zapad/pravni-stav-edu-zapad/ 2 0 5 9 dokumenty Dokumenty /cs/dokumenty/ 0 0 odborne-studie Odborné studie /cs/dokumenty/odborne-studie/ 1 0 prezentace-dok Prezentace /cs/dokumenty/prezentace-dok/ 1 0 stanoviska-a-petice Stanoviska a petice /cs/dokumenty/stanoviska-a-petice/ 1 0 tiskoviny Tiskoviny /cs/dokumenty/tiskoviny/ 1 0 video-audio Video/audio /cs/dokumenty/video-audio/ 1 0 5 pravo Právo /cs/pravo/ 0 0 navody-a-manualy Návody a manuály /cs/pravo/navody-a-manualy/ 1 1 vzory Vzory /cs/pravo/vzory/ 1 1 2 caste-dotazy Časté dotazy /cs/caste-dotazy/ 0 0 platforma-proti-hu Platforma /cs/platforma-proti-hu/ 0 0 kontakty Kontakty /cs/kontakty/ 0 0 system Systémová složka /cs/system/ 0 1 bannery Bannery /cs/system/bannery/ 1 0 velky-slider Velký slider /cs/system/bannery/velky-slider/ 2 0 pod-velkym-sliderem Pod velkým sliderem /cs/system/bannery/pod-velkym-sliderem/ 2 0 pravy-sloupec Pravý sloupec /cs/system/bannery/pravy-sloupec/ 2 0 3 mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 1 0 prihlaseni Přihlášení /cs/system/prihlaseni/ 1 0 stranka-nenalezena Stránka nenalezena /cs/system/stranka-nenalezena/ 1 0 4 9 nazory-hra Názory /cs/lokality/hradek/nazory-hra/ 0 odhaleni-zasadnich-pochybeni-surao 0 Odhalení zásadních pochybení SÚRAO
JIHLAVSKU HROZÍ ZTRÁTA 600 TÍSÍC KUBÍKŮ PITNÉ VODY ROČNĚ. Již v rámci přípravy strategie a revize veškerých podkladových materiálů, které byly použity SÚRAO za účelem výběru a posouzení jednotlivých lokalit, vzniklo podezření na zásadní pochybení v postupu SÚRAO. Konkrétně se jednalo o zásadní vady podkladových materiálů k doložení existence významných zdrojů pitné vody v okolí hlubinného úložiště v lokalitě (ČERTŮV) HRÁDEK.
article 06.09.2021 10:45:09 16.09.2021 16:30:59 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ screenshot-2021-09-06-at-11-08-32.png 500 537
obce-z-lokality-hradek-zajem-o-lokalni-pracovni-skupiny-rizenou-surao-zajem-nemaji 0 Obce z lokality Hrádek zájem o lokální pracovní skupiny řízenou SÚRAO zájem nemají
Zástupci obcí Boršov, Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Mirošov, Nový Rychnov a  Rohozná z lokality Hrádek odpověděli řediteli Správy úložšť radioaktivních odpadů Janu Prachařovi, že o účast v lokální pracovní skupině pod vedením SÚRAO zájem nemají. Celý dopis v příloze.
article 07.05.2021 12:27:08 07.05.2021 12:38:22 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens nazory-hra Názory /cs/lokality/hradek/nazory-hra/ 1396209609-img1342259203.jpg 120 90
dopis-obci-z-lokality-hradek-vedeni-kraje-vysocina 0 Dopis obcí a spolků z lokality Hrádek vedení Kraje Vysočina
Společná žádost obcí a spolků z tzv. lokality Hrádek z 12. 2. 2021 o podporu a pomoc vedení Kraje Vysočina týkající se hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.
article 27.02.2021 18:56:59 28.02.2021 11:36:18 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens nazory-hra Názory /cs/lokality/hradek/nazory-hra/ titulkadopishradek2-2021.jpg 220 180
certuv-hradek-posila-dopis-na-ministra-zivotniho-prostredi 0 (ČERTŮV) HRÁDEK posílá dopis ministrovi životního prostředí
Starostové z lokality (ČERTŮV) HRÁDEK společně vyzývají ministra životního prostředí a Národní koalici pro boj se suchem, aby požadovali stanovení vody jako prioritního zájmu státu. Už bylo dost planých řečí, voda musí být na prvním místě!
article 12.05.2020 10:54:41 18.05.2020 14:05 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ screenshot-2020-05-12-at-11-01-03.png 500 423
vysocinske-vodni-ultimatum 0 Vysočinské vodní ultimátum!
V době stále se zvyšujícího nedostatku pitné vody, klimatických změna a kůrovcové kalamity musí být ochrana klíčových národních zdrojů pitné vody jednoznačnou prioritou, mají jasno starostové z (ČERTOVA) HRÁDKU a žádají okamžité garance jejich ochrany ze strany MPO a SÚRAO.
article 25.04.2019 00:00 01.05.2019 20:27:51 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens nazory-hra Názory /cs/lokality/hradek/nazory-hra/ informacni-letak-uloziste-pulka.jpg 220 147
den-proti-ulozisti-aneb-ani-po-25-letech-se-nevzdavame-a-cerinek-nedame 0 Den proti úložišti aneb ani po 25 letech se nevzdáváme a Čeřínek nedáme
V sobotu 21. dubna 2018 se v Hojkově uskuteční „Den proti úložišti“. Společná akce pořádaná obcí Hojkov, za podpory Cejle, Nového Rychnova, Milíčova a spolků 2. Alternativa a Bezjaderná Vysočina, má upozornit na problematiku výstavby trvalého hlubinného úložiště jaderného odpadu. Oblast vrchu Čeřínku je pro toto zařízení vytipována již více jak dvacetpět let. Celou dobu zde přetrvává odpor občanů, obcí i spolků. Postup státu při hledání lokality pro uložení vyhořelého jaderného paliva však není ani po těchto letech transparentní, nemá jasná pravidla, ani záruky bezpečnosti.
article 20.04.2018 11:52:54 25.04.2018 10:59:56 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens hradek Hrádek /cs/lokality/hradek/ img-3452.jpg 220 165
vyjadreni-spolku-2-alternativa-ke-zpravam-ze-spravy 0 Vyjádření Spolku 2. Alternativa ke Zprávám ze Správy
V poštovních schránkách občanů Dolní Cerekve se počátkem letošního srpna opět objevila tiskovina Zpráva ze Správy a opět v ní organizace ustanovená MPO naprosto bezostyšně lže. Pravda, asi nemá cenu věnovat tomu vůbec nějakou pozornost – ale ono se to někdy už nedá vydržet, takže pár poznámek...
article 28.08.2017 12:46:13 28.08.2017 13:03:27 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk aktuality Aktuality /cs/aktuality/ zzz.png 500 710
zastupci-lokality-hradek-opustili-vladni-pracovni-skupinu-pro-dialog-o-ulozisti 0 Zástupci lokality Hrádek opustili vládní Pracovní skupinu pro dialog o úložišti
Obce Cejle, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná a spolky 2. alternativa, Bezjaderná vysočina a Čistá Rohozná z lokality zvané Hrádek na Jihlavsku se rozhodli odvolat své zástupce z Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti a na její práci se dále nepodílet. Následují tak zástupce obcí z lokality Březový potok na Plzeňsku, kteří odvolali i předsedu tohoto uskupení. Další fungování pracovní skupiny tak dostává vážnou trhlinu.
article 02.06.2016 13:52:10 19.07.2016 09:25:06 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ screen-shot-2016-06-29-at-15-16-28.png 487 307
kalendar-pro-spravu-ulozist-nase-bezpecna-budoucnost-bez-hlubinneho-uloziste 0 Kalendář pro Správu úložišť: Naše bezpečná budoucnost bez hlubinného úložiště
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) dostane k letošním Vánocům nezvyklý kalendář pro rok 2016. Věnují jej zástupci obcí a spolků ze všech sedmi lokalit, které si Správa vytipovala jako potenciálně vhodné pro vybudování trvalého hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. Snímky v něm jí každý měsíc připomenou, že dárci nesouhlasí s postupem státu při hledání místa pro konečné ukládání jaderného odpadu.
article 17.12.2015 18:01:37 17.12.2015 18:11:40 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ kal0.jpg 500 370
den-proti-ulozisti-18-4-2015-na-lokalite-hradek 0 Den proti úložišti 18. 4. 2015 na lokalitě Hrádek
Ohlédnutí za akcemi celostátního Dne proti úložišti na lokalitě Hrádek - pozvánka, fotogalerie a další.
article 24.04.2015 15:44:31 30.04.2015 12:57:02 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens hradek Hrádek /cs/lokality/hradek/ logodpu.jpg 220 184
budouci-starostove-na-vysocine-si-preji-rozhodovat-o-ulozisti 0 Budoucí starostové na Vysočině si přejí rozhodovat o úložišti
Zdroj: Tisková zpráva Cala a Bezjaderná vysočina. Většina lídrů kandidátek do nadcházejících komunálních voleb v obcích ve třech lokalitách vytipovaných pro konečné hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva v Kraji Vysočina si myslí, že o takto zásadních stavbách by měli spolurozhodovat především obyvatelé těchto obcí.
article 06.10.2014 11:31:03 09.02.2015 17:27:48 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk horka Horka /cs/lokality/horka/
vyzva-k-hlubinnemu-ulozisti-ferove 0 Výzva: K hlubinnému úložišti férově
Výzva představitelům státu k obnově demokratického a zodpovědného procesu výběru bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů přijatá 26. 2. 2013. Podepsali ji zástupci 131 měst a obcí a 29 neziskových organizací.
article 26.02.2013 10:28:53 15.02.2015 20:10:46 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ screen-shot-2015-02-09-at-18-56-06.jpeg Předání výzvy náměstkovi MPO 500 236
petice-za-zmenu-procesu-vyhledavani-hlubinneho-uloziste-radioaktivnich-odpadu 0 Petice za změnu procesu vyhledávání hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
My, níže podepsaní občané lokalit, ve kterých jsou zkoumány možnosti umístění trvalého hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů, jsme vážně znepokojeni aktivitami Správy úložišť radioaktivních odpadů a zodpovědných ministerstev, které se dotýkají života v našich obcích a regionech. Vydáno: Listopad 2010, 4 222 podpisů.
article 09.10.2010 19:22:13 15.02.2015 20:42:49 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/
bozejovicka-vyzva-starostu-a-zastupcu-obcanskych-iniciativ-k-problematice-vyhledavani-hlubinneho-uloziste-vysoce-radioaktivnich-odpadu 0 Božejovická výzva starostů a zástupců občanských iniciativ k problematice vyhledávání hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů
My, níže podepsaní starostové a zástupci občanských iniciativ z lokalit, ve kterých jsou zkoumány možnosti umístění trvalého hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů, jsme vážně znepokojeni aktivitami Správy úložišť radioaktivních odpadů a zodpovědných ministerstev, které se dotýkají života v našich obcích a regionech.
article 09.04.2009 19:29:36 08.04.2015 11:53:42 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/
vysledky-mistnich-referend 0 Výsledky místních referend
Výsledky referenda z let 2007 až 2009 na otázku: „Souhlasíte s tím, aby obec využila všech svých zákonných pravomocí k zabránění výstavby hlubinného úložiště jaderného paliva v lokalitě Rohozná?“
article 31.01.2007 00:00 24.02.2015 20:46:14 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk nazory-hra Názory /cs/lokality/hradek/nazory-hra/ ballot-32201-640.png 120 134
17 2 s-2 1 s-2 2
1 uvod cs Čeština
f_login Přihlášení: form_id_login https://www.nechcemeuloziste.cz:443/cs/lokality/hradek/nazory-hra/vyjadreni-spolku-2-alternativa-ke-zpravam-ze-spravy.html return mod_login_on_submit(); multipart/form-data ed_login text Jméno: ed_password password Heslo: b_login submit Přihlásit se b_login hidden 1 _sender_ hidden login
/mod/search/cs/page_system multipart/form-data ed_search_query Hledat: b_search_query2 Vyhledat b_search_query Vyhledat _sender_ search

  Vyjádření Spolku 2. Alternativa ke Zprávám ze Správy

  V poštovních schránkách občanů Dolní Cerekve se počátkem letošního srpna opět objevila tiskovina Zpráva ze Správy a opět v ní organizace ustanovená MPO naprosto bezostyšně lže.

  Pravda, asi nemá cenu věnovat tomu vůbec nějakou pozornost – ale ono se to někdy už nedá vydržet, takže pár poznámek:

  V článku „Platforma proti úložišti nemůže nahradit PS Dialog“ autor píše, že ačkoli si Platforma vytkla takový způsob hledání řešení, který je otevřený a průhledný, současně si již v samotném názvu zakotvila, že se staví proti hlubinnému úložišti“.

  Tak aby bylo jasno: Platforma - jak už je obsahem slova samotného - je prostorem a příležitostí pro vyjádření politických, občanských aj. názorů, prostorem pro veřejnou diskusi, které se může účastnit každý, kdo má na věc nějaký názor a chce být slyšen. Obrat „proti úložišti“ vyjadřuje jen téma této diskuse a fakt, že člen Platformy nesouhlasí se způsobem řešení a jednání SÚRAO, tedy má na toto téma jiný názor, než usilovně už dvě desetiletí SÚRAO protlačuje. Ano, mnozí úložiště nechtějí vůbec, ale mnozí také opravdu usilují jen o otevřený a transparentní dialog, v němž budou vyslechnuty a přijaty také jiné argumenty než ty, které předkládá SÚRAO.

  Většina tvrzení v článku „Hlubinné úložiště není skládka VI“ je opravdu jen na úrovni SÚRAO – tedy naprostá demagogie, lež a hloupost.
  Např.: „S mediálně efektními akcemi (například Den proti úložišti) či komentáři svádí v tomto případě racionalita velmi nerovný boj.“ Jakápak racionalita? Kdo kde ustanovil, co je racionální? SÚRAO? Na základě čeho? Jen hloupá věta, nic víc.

  Dále: „Vyhořelé jaderné palivo nyní leží v takzvaných meziskladech přímo u jaderných elektráren. Zde ale prostě a jednoduše, bez vysvětlování technických detailů a kupodivu v souladu s většinovým názorem, nemůže zůstat věčně“. (Kde máte ten většinový názor potvrzen?)

  „Musí pod zem, kde 500 m stabilního horninového masívu zajistí jejich bezpečnou izolaci po celou dobu, kdy by mohlo být pro životní prostředí a pro člověka nebezpečné“. (Kde berete tu jistotu, že pod zemí s 500 m stabilního horninového masívu bude zajištěna bezpečná izolace po celou dobu?)

  „Pokud tedy nezbudujeme hlubinné úložiště, zanecháme mimořádnou zátěž našim dětem i jejich dalším potomkům, budoucím generacím“. (Mimořádnou zátěž našim dětem i jejich dalším potomkům zanecháme, když proklamovaná bezpečná izolace v nedobytných a uzavřených štolách nenastane.)

  „Dodnes a za velké peníze likvidujeme nejrůznější ekologické následky vzniklé z činnosti podniků v době komunismu. Pokud bychom k vyhořelému jadernému palivu přistupovali stejně, zachovali bychom se v podstatě podobně jako minulí plánovači“. (Jako minulí plánovači se přesně chová SÚRAO – jiné názory nebere v úvahu.)

  Úplným děsem a vrcholem demagogie je následující: „Zájmem 10 milionů obyvatel ČR, kteří svítí, perou a koukají na televizi, ze 40 % i díky jaderným elektrárnám, je tedy hlubinné úložiště zbudovat“. SÚRAO zjistila, že babka v domku u Novomlýnských nádrží vehementně podporuje zbudování úložiště ze strachu, že by mohla prát na valše. Podobně pár výrostků v Bohumíně se děsí, že by si nemohli na X boxu zastřílet, chlapi v hospodě ve Vsetíně potřebují vidět v hospodě na karty – všichni tedy chtějí úložiště řešit. Jen nevíme, jak a kde tyto „většinové“ názory SÚRAO zjišťovala.

  A ještě lepší je: „V regionech, které zejména svými geologickými charakteristikami pro výstavbu HÚ připadají v úvahu, je, celkem očekávaně, proti výstavbě odpor a prakticky beze zbytku funguje anglické „not in my backyard“. Jinými slovy – ano, postavte si to „své“ úložiště, ale ne u nás!“ Přesně tak, nic není SÚRAO podobnější – ono to bude totiž naopak - postavte si to „své“ úložiště, ale ne u nás“ budou hlasy z domku u Novomlýnských nádrží, z Bohumína a ze Vsetína, kde zbudování úložiště nehrozí.

  To bude podle SÚRAO ten správný většinový názor 10 milionů obyvatel ČR, kteří svítí, perou a koukají na televizi, jak dokládá tvrzením: „Celkově je diskuze kolem výstavby HÚ typickým příkladem střetu partikulárních a menšinových zájmů se zájmy většinovými (v tomto případě VŠECH obyvatel ČR)“. (Ačkoliv většinový názor VŠECH obyvatel ČR nezná).

  V lokalitě Hrádek (Hojkov, Milíčov, Cejle, Nový Rychnov, Rohozná a Dolní Cerekev – obce pod kopcem Čeřínek) je aktivní odpor proti výstavbě hlubinného úložiště radioaktivních odpadů projevován už 24 let, což mj. dokladují referenda s více jak 95% odmítnutím. Argumentace SÚRAO, že pokud chceme svítit a prát, musíme tedy logicky přijmout i úložiště, je vrchol demagogie a manipulace. Obviňování, že spolky aj. odmítáním sledují jakési vlastní zájmy je směšné plácání nesmyslů. Pane řediteli Slováku, jaké jsou to tedy zájmy? Že by, jak se tvrdí v plátku Zprávy ze Správy, to, že „starosta usiluje o znovuzvolení, šéf neziskovky potřebuje vykázat smysluplnou činnost sponzorům“? To snad nemyslíte vážně. Jste si vědom, že těmito argumenty dokládáte vlastně jen negativní přístup občanů k úložišti?

  Je pravda, že valná většina obyvatel postižených obcí pod Čeřínkem nechce zahrabaný Krakatit 500 m pod Čertovým Hrádkem - je to řešení nehodné 21. století. Je jiné řešení? ANO, je. Místo drahých, nic neříkajících planých žvástů na křídovém papíře, stejně drahých reklam, manipulativních výletů pro starosty a zastupitele – to vše z peněz jaderného účtu a tedy z peněz nás všech - věnovat tyto miliony na výzkum, jak zpracovat 97% zbylé energie z jaderného odpadu. Zahrabat odpad bez možnosti vyjmutí je řešením ze středověku.

  Ale co je hlavní - voda je strategickou a životně důležitou surovinou a byť jen hypotetická možnost její ztráty je nepřijatelná. I ředitel Slovák připouští, že je ztráta vody pravděpodobná, ale lze ji přece dovést potrubím, popř. dovážet v cisternách. Promiňte, pane řediteli Slováku, to by neřekl ani žák pomocné školy. Gratulujeme Vám ale ke zřízení mezirezortní expertní skupiny zřízené Ministerstvem průmyslu a obchodu – vypadá to pro SÚRAO dobře, tato skupina bude snad poslušnější než Pracovní skupina pro dialog.

  Ale přece jen dobrá rada nakonec: Zařiďte si napřed souhlas občanů ve vytipované lokalitě. Souhlasem je myšlen odpovídající výsledek referenda (tedy ne souhlas starosty či zastupitelstva – ti jdou mnohdy proti názoru vlastních občanů). Na základě takového souhlasu lze poté řešit to, co jste za dvacet let nevyřešili – tedy zda a za jakých podmínek by zde bylo možné úložiště vybudovat.

  Autor: Ludmila Fučíková, MUDr. Eva Sovová, 19. 8. 2017