lokality Lokality /cs/lokality/ hradek Hrádek /cs/lokality/hradek/ odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ 24-07-19 02:59:11 24 cs Čeština monitoring-vodnich-zdroju-vodnich-ploch-a-vodoteci-v-plose-pruzkumneho-uzemi-hradek MONITORING VODNÍCH ZDROJŮ, VODNÍCH PLOCH A VODOTEČÍ V PLOŠE PRŮZKUMNÉHO ÚZEMÍ HRÁDEK html 2 redesign.nechcemeuloziste.cz monitoring-vodnich-zdroju-vodnich-ploch-a-vodoteci-v-plose-pruzkumneho-uzemi-hradek MONITORING VODNÍCH ZDROJŮ, VODNÍCH PLOCH A VODOTEČÍ V PLOŠE PRŮZKUMNÉHO ÚZEMÍ HRÁDEK 01.11.2018 14:46:39

MONITORING VODNÍCH ZDROJŮ, VODNÍCH PLOCH A VODOTEČÍ V PLOŠE PRŮZKUMNÉHO ÚZEMÍ HORKA, HRÁDEK, KRAVÍ HORA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRO LOKALITU HRÁDEK viz příloha.

 

Dílčí zpráva pro lokalitu Hrádek  je  součástí  projektu  „Monitoring  vodních  zdrojů,  vodních  ploch  a  vodotečí  v  ploše průzkumného území Horka, Hrádek a Kraví hora.“ Jedná se o splnění  podmínky  rozhodnutí  Ministerstva  životního  prostředí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do  zemské kůry Hrádek.

Pro monitoring bylo vybráno celkem 20 objektů tak, aby plošně i typologicky reprezentovaly hydrogeologické a hydrologické poměry v daném území. Celkem bylo do programu zařazeno 8 podzemních vodních zdrojů (5 vrtů, 3 studny), 6 vodních ploch a 6 vodotečí. Monitoring se skládal z terénních měření fyzikálně-chemických parametrů a odběru vzorků na chemické analýzy. U Podzemních objektů, studní a přístupných vrtů, byla měřena jejich hloubka a hladina vody. U vodotečí byl měřen jejich aktuální průtok. Monitoring probíhal ve čtvrtletním intervalu s počátkem v listopadu 2016 a ukončením v květnu 2018, tedy v 7 monitorovacích cyklech.

Analytická data podzemních vod byla hodnocena jak z hlediska hydrogeochemického tak i z hlediska případné kontaminace v souladu s příslušnými vyhláškami pro kvalitu podzemních a povrchových vod. Data jsou prezentována v tabulkové formě v příloze a hlavní parametry formou grafů s komentářem ke změnám chemismu v průběhu monitoringu.

Ve zprávě je prezentován a komentován vývoj srážkových a teplotních poměrů v oblasti během sledovaného období. Průběh těchto parametrů je následně srovnán s průběhem pohybů hladin ve studních a vrtech, s naměřenými průtoky potoků a změnami v chemismu. V závěrečném hodnocení byl proveden návrh dalšího postupu monitoringu.

Pozn: Kompletní zprávu se všemi přílohami a podklady si občané můžou vyžádat na příslušných obecních úřadech obcí, které spadají do průzkumného území stanoveného MŽP v lokalitě Hrádek.

Závěrečná zpráva, kterou vypracovalo SÚRAO za účelem provedení kompletního monitoringu vodních zdrojů, vodních ploch a vodotečí v ploše průzkumného území. Jedná se o splnění podmínky rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry Hrádek.
article odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ 02.11.2018 09:46:24 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens screenshot-2018-11-01-at-14-48-19.png 220 186 /include/mime_icons/png.gif Do sloupce zzaverecnazpravahradek-20-1806-so2016112-k-tisku.pdf 3.02 MB /include/mime_icons/pdf.gif /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/monitoring-vodnich-zdroju-vodnich-ploch-a-vodoteci-v-plose-pruzkumneho-uzemi-hradek/_files/zzaverecnazpravahradek-20-1806-so2016112-k-tisku.pdf _files
mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 0 system Systémová složka /cs/system/ medialni-vystupy-den-proti-ulozisti-2016 0 Mediální výstupy Den proti úložišti 2016 article odeslani-formulare 0 Odeslání formuláře article test 0 test article 3 root_content /cs/ test test /cs/test/ 0 1 aktuality Aktuality /cs/aktuality/ 0 0 lokality Lokality /cs/lokality/ http://www.nechcemeuloziste.cz/lokality/brezovy-potok/ 0 0 brezovy-potok Březový potok /cs/lokality/brezovy-potok/ 1 0 nazory-brez Názory /cs/lokality/brezovy-potok/nazory-brez/ 2 0 odborne-studie-brezovy-potok Studie /cs/lokality/brezovy-potok/odborne-studie-brezovy-potok/ 2 0 prezentace-brez Prezentace /cs/lokality/brezovy-potok/prezentace-brez/ 2 0 pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ 2 0 4 ete-jih Janoch /cs/lokality/ete-jih/ 1 0 nazory-ete-jih Názory /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/ 2 0 tiskoviny-ete-jih Tiskoviny /cs/lokality/ete-jih/tiskoviny-ete-jih/ 2 0 studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ 2 0 prezentace-ete-jih Prezentace /cs/lokality/ete-jih/prezentace-ete-jih/ 2 0 pravni-stav-ete-jih Právní stav /cs/lokality/ete-jih/pravni-stav-ete-jih/ 2 0 5 horka Horka /cs/lokality/horka/ 1 0 nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/ 2 0 zpravodaje-hor Tiskoviny /cs/lokality/horka/zpravodaje-hor/ 2 0 odborne-studie-hor Studie /cs/lokality/horka/odborne-studie-hor/ 2 0 prezentace-hor Prezentace /cs/lokality/horka/prezentace-hor/ 2 0 pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/ 2 0 5 hradek Hrádek /cs/lokality/hradek/ 1 0 nazory-hra Názory /cs/lokality/hradek/nazory-hra/ 2 0 zpravodaje-hra Tiskoviny /cs/lokality/hradek/zpravodaje-hra/ 2 0 odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ 2 0 prezentace-hra Prezentace /cs/lokality/hradek/prezentace-hra/ 2 0 pravni-stav-hra Právní stav /cs/lokality/hradek/pravni-stav-hra/ 2 0 5 certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ 1 0 nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ 2 0 zpravodaje-cer Tiskoviny /cs/lokality/certovka/zpravodaje-cer/ 2 0 odborne-studie-certovka Studie /cs/lokality/certovka/odborne-studie-certovka/ 2 0 prezentace-cer Prezentace /cs/lokality/certovka/prezentace-cer/ 2 0 pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/ 2 0 5 cihadlo Čihadlo /cs/lokality/cihadlo/ 1 0 nazory-cih Názory /cs/lokality/cihadlo/nazory-cih/ 2 0 zpravodaje-cih Tiskoviny /cs/lokality/cihadlo/zpravodaje-cih/ 2 0 odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ 2 0 prezentace-cih Prezentace /cs/lokality/cihadlo/prezentace-cih/ 2 0 pravni-stav-cih Právní stav /cs/lokality/cihadlo/pravni-stav-cih/ 2 0 5 kravi-hora Kraví hora /cs/lokality/kravi-hora/ 1 0 chci-podporit Chci podpořit /cs/lokality/kravi-hora/chci-podporit/ 2 1 dpu Den proti ulozisti /cs/lokality/kravi-hora/dpu/ 2 1 nazory Názory /cs/lokality/kravi-hora/nazory/ 2 0 zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ 2 0 odborne-studie-kravi-hora Studie /cs/lokality/kravi-hora/odborne-studie-kravi-hora/ 2 0 prezentace Prezentace /cs/lokality/kravi-hora/prezentace/ 2 0 pravni-stav Právní stav /cs/lokality/kravi-hora/pravni-stav/ 2 0 7 magdalena Magdaléna /cs/lokality/magdalena/ 1 0 nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ 2 0 zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ 2 0 odborne-studie-magdalena Studie /cs/lokality/magdalena/odborne-studie-magdalena/ 2 0 prezentace-mag Prezentace /cs/lokality/magdalena/prezentace-mag/ 2 0 pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/ 2 0 5 edu-zapad Na Skalním /cs/lokality/edu-zapad/ 1 0 nazory-edu-zapad Názory /cs/lokality/edu-zapad/nazory-edu-zapad/ 2 0 tiskoviny-edu-zapad Tiskoviny /cs/lokality/edu-zapad/tiskoviny-edu-zapad/ 2 0 studie-edu-zapad Studie /cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ 2 0 prezentace-edu-zapad Prezentace /cs/lokality/edu-zapad/prezentace-edu-zapad/ 2 0 pravni-stav-edu-zapad Právní stav /cs/lokality/edu-zapad/pravni-stav-edu-zapad/ 2 0 5 9 dokumenty Dokumenty /cs/dokumenty/ 0 0 odborne-studie Odborné studie /cs/dokumenty/odborne-studie/ 1 0 prezentace-dok Prezentace /cs/dokumenty/prezentace-dok/ 1 0 stanoviska-a-petice Stanoviska a petice /cs/dokumenty/stanoviska-a-petice/ 1 0 tiskoviny Tiskoviny /cs/dokumenty/tiskoviny/ 1 0 video-audio Video/audio /cs/dokumenty/video-audio/ 1 0 5 pravo Právo /cs/pravo/ 0 0 navody-a-manualy Návody a manuály /cs/pravo/navody-a-manualy/ 1 1 vzory Vzory /cs/pravo/vzory/ 1 1 2 caste-dotazy Časté dotazy /cs/caste-dotazy/ 0 0 platforma-proti-hu Platforma /cs/platforma-proti-hu/ 0 0 kontakty Kontakty /cs/kontakty/ 0 0 system Systémová složka /cs/system/ 0 1 bannery Bannery /cs/system/bannery/ 1 0 velky-slider Velký slider /cs/system/bannery/velky-slider/ 2 0 pod-velkym-sliderem Pod velkým sliderem /cs/system/bannery/pod-velkym-sliderem/ 2 0 pravy-sloupec Pravý sloupec /cs/system/bannery/pravy-sloupec/ 2 0 3 mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 1 0 prihlaseni Přihlášení /cs/system/prihlaseni/ 1 0 stranka-nenalezena Stránka nenalezena /cs/system/stranka-nenalezena/ 1 0 4 9 odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ 0 studie-vlivu-na-zivotni-prostredi-hradek 0 Studie vlivů na životní prostředí - Hrádek
Studie vlivu vybudování hlubinného úložiště v lokalitě Hrádek na životní prostředí je zpracována za účelem posouzení budoucí průchodnosti procesu EIA v dané lokalitě. Opírá se o současnou úroveň poznání environmentálních poměrů na lokalitě a  současný stav projektových příprav samotného záměru – vybudování hlubinného úložiště v lokalitě. Součástí studie je popis záměru, údaje o stavu životního prostředí a  střetech zájmů a hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví a  životní prostředí.
article 18.09.2020 11:11:22 14.10.2020 21:47:55 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ titulka-zp-hradek.jpg 374 510
studie-umistitelnosti-hlubinneho-uloziste-v-lokalite-hradek 0 Studie umístitelnosti hlubinného úložiště v lokalitě Hrádek
Studie umístitelnosti ověřuje umístění podzemního a povrchového areálu hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo (VJP) a ukládání radioaktivních odpadů nepřijatelných do stávajících přípovrchových úložišť ve vymezeném průzkumném území lokality Hrádek.
article 05.09.2019 14:06:37 23.09.2020 17:50:43 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens dokumenty Dokumenty /cs/dokumenty/ hradek-titulka-umistitelnost.jpg 220 160
monitoring-vodnich-zdroju-vodnich-ploch-a-vodoteci-v-plose-pruzkumneho-uzemi-hradek 0 MONITORING VODNÍCH ZDROJŮ, VODNÍCH PLOCH A VODOTEČÍ V PLOŠE PRŮZKUMNÉHO ÚZEMÍ HRÁDEK
Závěrečná zpráva, kterou vypracovalo SÚRAO za účelem provedení kompletního monitoringu vodních zdrojů, vodních ploch a vodotečí v ploše průzkumného území. Jedná se o splnění podmínky rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry Hrádek.
article 01.11.2018 14:46:39 02.11.2018 09:46:24 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ screenshot-2018-11-01-at-14-48-19.png 220 186
souhrn-hlavnich-zjisteni-ze-sociologickeho-vyzkumu-za-rok-2015 0 Souhrn hlavních zjištění ze sociologického výzkumu za rok 2015
Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., se věnuje řešení výzkumného projektu, jehož tématem je zapojení veřejnosti do jednání o vyhledávání lokality pro výstavbu hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů. V roce 2015 byla realizována druhá část výzkumu, která měla povahu sběru tzv. kvantitativních dat.
article 06.11.2015 16:01:01 06.11.2015 16:24:23 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk aktuality Aktuality /cs/aktuality/
souhrn-hlavnich-zjisteni-ze-sociologickeho-vyzkumu-za-rok-2014 0 Souhrn hlavních zjištění ze sociologického výzkumu za rok 2014
Sociologický ústav AV ČR zveřejnil závěry výzkumu na téma zapojení veřejnosti do procesu výběru lokality pro výstavbu hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů v ČR.
article 12.03.2015 10:09:04 12.03.2015 10:18:30 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk odborne-studie Odborné studie /cs/dokumenty/odborne-studie/ puzzle-210786-640.jpg 640 452
lokalita-hradek-rohozna-overeni-plosne-a-prostorove-lokalizace-hlubinneho-uloziste 0 Lokalita Hrádek - Rohozná: Ověření plošné a prostorové lokalizace hlubinného úložiště
Autor: EGP INVEST, spol. s r. o. Vydáno: listopad 2012
article 12.11.2012 22:54:40 13.02.2015 00:17:34 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ vizualizace-nadzemniho-arealu-rohozna.jpg 500 383
vyvoj-nazoru-na-moznost-ulozeni-radioaktivnich-odpadu-ve-vybranych-lokalitach 0 Vývoj názorů na možnost uložení radioaktivních odpadů ve vybraných lokalitách,
Závěrečná zpráva z výzkumu, Přehled hlavních zjištění výzkumu za všechny lokality, Martin Ďurďovič, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, Červen 2012
article 12.06.2012 22:44:01 15.02.2015 23:58:01 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ vyzkum-verejneho-mineni-2012.jpg 500 707
zhotoveni-digitalnich-map-geologicke-vrtne-a-geofyzikalni-prozkoumanosti-dilci-ukoly 0 Zhotovení digitálních map geologické, vrtné a geofyzikální prozkoumanosti Dílčí úkoly
Dílčí úkoly: Blatno, Božejovice, Budišov, Lodhéřov, Pačejov, Rohozná Autor: RNDr. JaromírOndřík a kol., DIAMO státní podnik odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, Vyšlo: 2009
article 11.02.2009 18:11:41 17.02.2015 14:47:04 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk odborne-studie-hor Studie /cs/lokality/horka/odborne-studie-hor/
verejne-mineni-v-lokalitach-zvazovanych-pro-zrizeni-uloziste-radioaktivnich-odpadu 0 Veřejné mínění v lokalitách zvažovaných pro zřízení úložiště radioaktivních odpadů
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU Autor: Jiří Vinopal a kolektiv, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav Akademie věd České republiky Vyšlo: květen 2007
article 11.05.2007 17:56:52 15.02.2015 23:57:21 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk odborne-studie-hor Studie /cs/lokality/horka/odborne-studie-hor/ zaverecna-zprava-vvm07.jpg 500 708
provedeni-geologickych-a-dalsich-praci-pro-hodnoceni-a-zuzeni-lokalit-pro-umisteni-hlubinneho-uloziste-zzz 0 Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště: Zkrácená závěrečná zpráva
Zkrácená závěrečná zpráva. Autor: RNDr. F. Woller, konsorcium GeoBariéra, Vydáno: únor 2006
article 15.02.2006 14:15:50 15.02.2015 22:51:42 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk odborne-studie-brezovy-potok Studie /cs/lokality/brezovy-potok/odborne-studie-brezovy-potok/ geobariera-zkracena-verze-woller-060518-titulek.jpg 500 708
provedeni-geologickych-a-dalsich-praci-pro-hodnoceni-a-zuzeni-lokalit-pro-umisteni-hlubinneho-uloziste 0 Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště
Předběžná studie proveditelnosti (Závěrečná zpráva etapy), RNDr. Libor Krajíček a kolektiv, sdružení GeoBariéra, 31. října. 2005
article 31.10.2005 21:59:43 12.02.2015 22:09:33 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ predbezna-studie-proveditelnosti-lokalita-rohozna-krajicek-a-kol-2006.jpg 500 707
provedeni-geologickych-a-dalsich-praci-pro-zhodnoceni-a-zuzeni-lokalit-pro-umisteni-hlubinneho-uloziste 0 Provedení geologických a dalších prací pro zhodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště
Zpráva o řešení a výsledcích projektu, RNDr. Jaroslav Skořepa, CSc. a kolektiv, sdružení GeoBariéra, 31. 10. 2005
article 31.10.2005 16:56:25 12.02.2015 17:18:14 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ provedeni-geologickych-a-dalsich-praci-pro-zhodnoceni-aa-zuzeni-lokalit-pro-umisteni-hu-svazek-a-souhrn-skorepa-a-kol-2005.jpg 500 707
12 1 1
1 uvod cs Čeština
f_login Přihlášení: form_id_login https://www.nechcemeuloziste.cz:443/cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/monitoring-vodnich-zdroju-vodnich-ploch-a-vodoteci-v-plose-pruzkumneho-uzemi-hradek.html return mod_login_on_submit(); multipart/form-data ed_login text Jméno: ed_password password Heslo: b_login submit Přihlásit se b_login hidden 1 _sender_ hidden login
/mod/search/cs/page_system multipart/form-data ed_search_query Hledat: b_search_query2 Vyhledat b_search_query Vyhledat _sender_ search

  MONITORING VODNÍCH ZDROJŮ, VODNÍCH PLOCH A VODOTEČÍ V PLOŠE PRŮZKUMNÉHO ÚZEMÍ HORKA, HRÁDEK, KRAVÍ HORA

  ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRO LOKALITU HRÁDEK viz příloha.

   

  Dílčí zpráva pro lokalitu Hrádek  je  součástí  projektu  „Monitoring  vodních  zdrojů,  vodních  ploch  a  vodotečí  v  ploše průzkumného území Horka, Hrádek a Kraví hora.“ Jedná se o splnění  podmínky  rozhodnutí  Ministerstva  životního  prostředí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do  zemské kůry Hrádek.

  Pro monitoring bylo vybráno celkem 20 objektů tak, aby plošně i typologicky reprezentovaly hydrogeologické a hydrologické poměry v daném území. Celkem bylo do programu zařazeno 8 podzemních vodních zdrojů (5 vrtů, 3 studny), 6 vodních ploch a 6 vodotečí. Monitoring se skládal z terénních měření fyzikálně-chemických parametrů a odběru vzorků na chemické analýzy. U Podzemních objektů, studní a přístupných vrtů, byla měřena jejich hloubka a hladina vody. U vodotečí byl měřen jejich aktuální průtok. Monitoring probíhal ve čtvrtletním intervalu s počátkem v listopadu 2016 a ukončením v květnu 2018, tedy v 7 monitorovacích cyklech.

  Analytická data podzemních vod byla hodnocena jak z hlediska hydrogeochemického tak i z hlediska případné kontaminace v souladu s příslušnými vyhláškami pro kvalitu podzemních a povrchových vod. Data jsou prezentována v tabulkové formě v příloze a hlavní parametry formou grafů s komentářem ke změnám chemismu v průběhu monitoringu.

  Ve zprávě je prezentován a komentován vývoj srážkových a teplotních poměrů v oblasti během sledovaného období. Průběh těchto parametrů je následně srovnán s průběhem pohybů hladin ve studních a vrtech, s naměřenými průtoky potoků a změnami v chemismu. V závěrečném hodnocení byl proveden návrh dalšího postupu monitoringu.

  Pozn: Kompletní zprávu se všemi přílohami a podklady si občané můžou vyžádat na příslušných obecních úřadech obcí, které spadají do průzkumného území stanoveného MŽP v lokalitě Hrádek.


  Přílohy ke stažení