Veřejné projednání stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na lokalitě Čertův Hrádek

Dobrý den,

jako společný zástupce obcí z lokality (ČERTŮV) HRÁDEK si Vás dovoluji informovat o tom, že zastupitelstva dotčených obcí schvalují doktrínu a vyzývají k účasti na veřejném jednání o úložišti, které se bude konat 13.11.2023 v Dolní Cerekvi.

Doktrínu (ČERTOVA) HRÁDKU již schválila zastupitelstva v Novém Rychnově, Rohozné a Dolní Cerekev. Podpis doktríny je plánován před veřejným jednáním dne 13.11.2023.

Pozvánka s programem: DOLNÍ CEREKEV - 13.11.2023:

9:30 podpis klimatické doktríny Čertova hrádku
10:00 ústní projednání s účastí veřejnosti i s prezentací SÚRAO

Zde odkaz na akci zřízenou na FB:
https://www.facebook.com/events/350345134144495/ <https://www.facebook.com/events/350345134144495/>

S pozdravem Mgr. et Bc. Luboš Kliment