KDU-ČSL Vysočina navrhuje negativní stanovisko k hlubinnému úložišti

Vydáno: 25. srpna 2020

Krajští zastupitelé Vysočiny zaujmou na stanovisko k záměru výstavby hlubinného úložiště v Kraji Vysočina. Lokality Hrádek na Jihlavsku a Horka na Třebíčsku postoupily do užšího výběru vhodné lokality pro jaderné úložiště.

„V průběhu června a července jsem jednal se zástupci obou lokalit a připravil jsem materiál pro jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, kde navrhuji usnesení, ve kterém vyjádří zastupitelé negativní stanovisko k umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu na území Kraje Vysočina. Jsem přesvědčen, že je to velmi důležitýsignál pro dotčené obyvatele. Podobný krok už udělali zastupitelé Plzeňského kraje. Věřím, že na jednání krajského zastupitelstva Kraje Vysočina dne 8/9/2020 učiní stejný krok i členové zastupitelstva našeho kraje,“ uvedl krajský předseda KDU-ČSL Vít Kaňkovský.

Podle informací Občasníku projednají návrh lidovců radní kraje Vysočina a posunou do programu jednání Zastupitelstva kraje Vysočina.

Zdroj: Obcasník.eu

Autor: Miroslav Mareš

 

Návrh usnesení KDU-ČSL k úložišti pro Kraj Vysočina

 

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Žádá: Vládu České republiky, aby připravila změnu státní koncepce pro nakládání s radioaktivním odpadem s cílem hledat alternativní možnosti využití vyhořelého jaderného paliva ve spolupráci s mezinárodními autoritami;

Žádá: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, aby zastavilo veškeré kroky směřující k rozhodnutí o zúžení počtu lokalit a prosadilo takové legislativní úpravy, které by zajištovaly obcím i krajům právo stát se plnohodnotnými a rovnoprávnými účastníky řízení směřujících k výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech a k povolení provozování hlubinného úložiště;

Ukládá: hejtmanovi Kraje Vysočina MUDr. Jiřímu Běhounkovi, aby o přijatém usnesení neprodleně informoval Vládu ČR a ministra průmyslu a obchodu ČR