lokality Lokality /cs/lokality/ kravi-hora Kraví hora /cs/lokality/kravi-hora/ nazory Názory /cs/lokality/kravi-hora/nazory/ 21-12-08 17:07:03 21 cs Čeština skrze-tunel-k-hlubinnemu-ulozisti Skrze tunel k hlubinnému úložišti? html 2 redesign.nechcemeuloziste.cz skrze-tunel-k-hlubinnemu-ulozisti Skrze tunel k hlubinnému úložišti? 25.08.2017 00:00

Skrze tunel k hlubinnému úložišti?

 

Mluvčí Správy úložišť radioaktivních odpadů Nikol Novotná reagovala textem  „Podzemní laboratoř Bukov je unikátním projektem“ na obsah mého článku „Co skrývá Správa úložišť o tunelu v Bukově?“. Byť je odpověď laděná osobně (jen jméno Sequens je v ní hned osmkrát), nemá smysl věnovat se všem invektivám a utéci od podstaty věci.

Jak se ukazuje, peněz na jaderném účtu nebude přebytek a pokud budou utraceny neefektivně, může to mít dopad na budoucí potřeby a tedy i bezpečnost finálního řešení. Objevující se argumentace SÚRAO, že díky podzemnímu výzkumnému pracovišti v Bukově došlo k úspoře velkého množství financí oproti ražbě nové laboratoře z povrchu zamlčuje fakt, že se vlastně s takovou  generickou laboratoří v dosud platné vládní koncepci vůbec nepočítalo a že stejně ve finálním vybraném místě bude muset být postavena specifická podzemní laboratoř pro potvrzení vhodnosti.

Vznik podzemního pracoviště na Bukově je plný otazníků. Nejprve (a to až v roce 2012) vznikl projekt na stavbu a bez schválení vládou podle všeho v rozporu se zákonem byla uzavřena smlouva na stavbu, která narostla na více než 100 milionů korun. Teprve poté začalo hledání a vypisování projektů, k čemu vlastně podzemní dílo využít. V plánech činnosti SÚRAO, které spolu s rozpočtem každoročně schvaluje vláda, se Bukov poprvé objevuje až pro rok 2016.

Podmínky ve štole vyražené z bývalých uranových dolů jsou výrazně odlišné od horninového prostředí v ostatních vytipovaných lokalitách a tedy množství experimentů, kterými bude možné dokládat bezpečnost v místě na druhém konci republiky, jsou tím limitované. Problematičnost místních geologických podmínek i v teoreticky dobře prozkoumaném důlním prostředí dokládá, že při stavbě došlo k potížím kvůli tektonickému porušení horniny a průniku podzemních vod v množství, se kterým se nepočítalo. Původně měla být vlastní laboratoř vyražena v jiném místě, ale to se muselo dvakrát v plánech přemístit a práce na ražbě se citelně prodražily.

Pochybnosti o efektivitě vložených prostředků (jen do zajištění provozu v Bukově v letech 2016-2019 padne více než 300 milionů korun) měli i členové vlády, když si vyžádali zpracování technicko-ekonomické studie realizace výzkumného programu PVP Bukov. Té studie, kterou se před námi nyní snaží Správa úložišť utajit. Tím jen přikládá pod kotel pochybností všech, kdo se nedají ošálit slovy o unikátnosti tohoto pracoviště (o které snad ani nelze pochybovat už jen proto, že jde o jedinou stavbu pro tento účel v tuzemsku) ale kladou si otázky, zda je to skutečně dobrá cesta a zda by nebylo nakonec levnější provést vybrané experimenty v obdobných zahraničních laboratořích.

SÚRAO skrze svoji mluvčí také tvrdí, že spolek Calla se snaží „zabraňovat vzniku jakýchkoliv informací, které mohou vést k pokroku v hledání lokality“ pro úložiště a že je to vzdálené cílům, pro které bylo toto sdružení založeno. Ano, usilujeme o zastavení dnešního způsobu hledání úložiště, který je neprůhledný a trpí neustálými změnami ze strany nejen SÚRAO, ale i ministerstva průmyslu. Žel marně. A vedle 18 obcí a dalších 5 spolků jsme podali žaloby na podle nás nezákonně stanovená průzkumná území pro geologické práce v  lokalitách. Spolu se starosty usilujeme, aby byla nejprve schválena legislativa, která zajistí, že obce i veřejnost budou moci účinněji než dnes hájit své oprávněné zájmy při rozhodování o úložišti. Za naprosto přirozené také považujeme mít stanovená a zveřejněná nezpochybnitelná kritéria výběru místa pro úložiště před tím, než se vůbec začne investovat do zjišťování potřebných dat.

Tyto kroky jsou plně v souladu s našimi cíli ochrany životního prostředí člověka i podpory principů trvale udržitelného žití, jak je má Calla vetknuté ve stanovách. Rozhodně proto nebráníme (a nikdy nás to ani nenapadlo) desítkám dalších výzkumných projektů, které Správa úložišť zadává nebo se na nich sama podílí, a které mají za cíl hledat co nejbezpečnější řešení problému vyhořelého jaderného paliva a dalších vysoceradioaktivních odpadů. Samo SÚRAO zmiňuje projekty v Bedřichovském tunelu, ve štole Josef, ale existuje celá řada dalších.

Je pravda, že naši kritiku utrácení na Bukově neopíráme o reálné znalosti technicko-ekonomické studie výzkumného programu. Ale vyčítat nám to je laciné. Mělo by být běžné, že dokumenty vzniklé z veřejných prostředků bude SÚRAO zveřejňovat na webových stránkách a ne hledat zástupné důvody, jak je skrývat. Zvláště pak, když na základě takových materiálů mají být utráceny další stamiliony až miliardy korun.

 Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, edvard.sequens@calla.cz

Jak se ukazuje, peněz na jaderném účtu nebude přebytek a pokud budou utraceny neefektivně, může to mít dopad na budoucí potřeby a tedy i bezpečnost finálního řešení. Objevující se argumentace SÚRAO, že díky podzemnímu výzkumnému pracovišti v Bukově došlo k úspoře velkého množství financí oproti ražbě nové laboratoře z povrchu zamlčuje fakt, že se vlastně s takovou generickou laboratoří v dosud platné vládní koncepci vůbec nepočítalo a že stejně ve finálním vybraném místě bude muset být postavena specifická podzemní laboratoř pro potvrzení vhodnosti.
article aktuality Aktuality /cs/aktuality/ 30.08.2017 11:03:38 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens tezba.jpg 250 188 /include/mime_icons/jpeg.gif Střední do obsahu _files
mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 0 system Systémová složka /cs/system/ medialni-vystupy-den-proti-ulozisti-2016 0 Mediální výstupy Den proti úložišti 2016 article odeslani-formulare 0 Odeslání formuláře article test 0 test article 3 root_content /cs/ test test /cs/test/ 0 1 aktuality Aktuality /cs/aktuality/ 0 0 lokality Lokality /cs/lokality/ http://www.nechcemeuloziste.cz/lokality/brezovy-potok/ 0 0 brezovy-potok Březový potok /cs/lokality/brezovy-potok/ 1 0 nazory-brez Názory /cs/lokality/brezovy-potok/nazory-brez/ 2 0 odborne-studie-brezovy-potok Studie /cs/lokality/brezovy-potok/odborne-studie-brezovy-potok/ 2 0 prezentace-brez Prezentace /cs/lokality/brezovy-potok/prezentace-brez/ 2 0 pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ 2 0 4 ete-jih Janoch /cs/lokality/ete-jih/ 1 0 nazory-ete-jih Názory /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/ 2 0 tiskoviny-ete-jih Tiskoviny /cs/lokality/ete-jih/tiskoviny-ete-jih/ 2 0 studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ 2 0 prezentace-ete-jih Prezentace /cs/lokality/ete-jih/prezentace-ete-jih/ 2 0 pravni-stav-ete-jih Právní stav /cs/lokality/ete-jih/pravni-stav-ete-jih/ 2 0 5 horka Horka /cs/lokality/horka/ 1 0 nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/ 2 0 zpravodaje-hor Tiskoviny /cs/lokality/horka/zpravodaje-hor/ 2 0 odborne-studie-hor Studie /cs/lokality/horka/odborne-studie-hor/ 2 0 prezentace-hor Prezentace /cs/lokality/horka/prezentace-hor/ 2 0 pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/ 2 0 5 hradek Hrádek /cs/lokality/hradek/ 1 0 nazory-hra Názory /cs/lokality/hradek/nazory-hra/ 2 0 zpravodaje-hra Tiskoviny /cs/lokality/hradek/zpravodaje-hra/ 2 0 odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ 2 0 prezentace-hra Prezentace /cs/lokality/hradek/prezentace-hra/ 2 0 pravni-stav-hra Právní stav /cs/lokality/hradek/pravni-stav-hra/ 2 0 5 certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ 1 0 nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ 2 0 zpravodaje-cer Tiskoviny /cs/lokality/certovka/zpravodaje-cer/ 2 0 odborne-studie-certovka Studie /cs/lokality/certovka/odborne-studie-certovka/ 2 0 prezentace-cer Prezentace /cs/lokality/certovka/prezentace-cer/ 2 0 pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/ 2 0 5 cihadlo Čihadlo /cs/lokality/cihadlo/ 1 0 nazory-cih Názory /cs/lokality/cihadlo/nazory-cih/ 2 0 zpravodaje-cih Tiskoviny /cs/lokality/cihadlo/zpravodaje-cih/ 2 0 odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ 2 0 prezentace-cih Prezentace /cs/lokality/cihadlo/prezentace-cih/ 2 0 pravni-stav-cih Právní stav /cs/lokality/cihadlo/pravni-stav-cih/ 2 0 5 kravi-hora Kraví hora /cs/lokality/kravi-hora/ 1 0 chci-podporit Chci podpořit /cs/lokality/kravi-hora/chci-podporit/ 2 1 dpu Den proti ulozisti /cs/lokality/kravi-hora/dpu/ 2 1 nazory Názory /cs/lokality/kravi-hora/nazory/ 2 0 zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ 2 0 odborne-studie-kravi-hora Studie /cs/lokality/kravi-hora/odborne-studie-kravi-hora/ 2 0 prezentace Prezentace /cs/lokality/kravi-hora/prezentace/ 2 0 pravni-stav Právní stav /cs/lokality/kravi-hora/pravni-stav/ 2 0 7 magdalena Magdaléna /cs/lokality/magdalena/ 1 0 nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ 2 0 zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ 2 0 odborne-studie-magdalena Studie /cs/lokality/magdalena/odborne-studie-magdalena/ 2 0 prezentace-mag Prezentace /cs/lokality/magdalena/prezentace-mag/ 2 0 pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/ 2 0 5 edu-zapad Na Skalním /cs/lokality/edu-zapad/ 1 0 nazory-edu-zapad Názory /cs/lokality/edu-zapad/nazory-edu-zapad/ 2 0 tiskoviny-edu-zapad Tiskoviny /cs/lokality/edu-zapad/tiskoviny-edu-zapad/ 2 0 studie-edu-zapad Studie /cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ 2 0 prezentace-edu-zapad Prezentace /cs/lokality/edu-zapad/prezentace-edu-zapad/ 2 0 pravni-stav-edu-zapad Právní stav /cs/lokality/edu-zapad/pravni-stav-edu-zapad/ 2 0 5 9 dokumenty Dokumenty /cs/dokumenty/ 0 0 odborne-studie Odborné studie /cs/dokumenty/odborne-studie/ 1 0 prezentace-dok Prezentace /cs/dokumenty/prezentace-dok/ 1 0 stanoviska-a-petice Stanoviska a petice /cs/dokumenty/stanoviska-a-petice/ 1 0 tiskoviny Tiskoviny /cs/dokumenty/tiskoviny/ 1 0 video-audio Video/audio /cs/dokumenty/video-audio/ 1 0 5 pravo Právo /cs/pravo/ 0 0 navody-a-manualy Návody a manuály /cs/pravo/navody-a-manualy/ 1 1 vzory Vzory /cs/pravo/vzory/ 1 1 2 caste-dotazy Časté dotazy /cs/caste-dotazy/ 0 0 platforma-proti-hu Platforma /cs/platforma-proti-hu/ 0 0 kontakty Kontakty /cs/kontakty/ 0 0 system Systémová složka /cs/system/ 0 1 bannery Bannery /cs/system/bannery/ 1 0 velky-slider Velký slider /cs/system/bannery/velky-slider/ 2 0 pod-velkym-sliderem Pod velkým sliderem /cs/system/bannery/pod-velkym-sliderem/ 2 0 pravy-sloupec Pravý sloupec /cs/system/bannery/pravy-sloupec/ 2 0 3 mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 1 0 prihlaseni Přihlášení /cs/system/prihlaseni/ 1 0 stranka-nenalezena Stránka nenalezena /cs/system/stranka-nenalezena/ 1 0 4 9 nazory Názory /cs/lokality/kravi-hora/nazory/ 0 obcane-drahonina-rekli-v-ankete-ne-pro-dalsi-pruzkumy-pro-uloziste 0 Občané Drahonína řekli v anketě NE pro další průzkumy pro úložiště
Společně s volbami proběhla 5. a 6. října 2018 v Drahoníně v lokalitě Kraví hora anketa, kdy lidé odpovídali na dvě otázky: 1) Souhlasíte s pokračováním průzkumů pro vyhledávání vhodné lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů v lokalitě Kraví hora? 2) Souhlasíte s vybudováním hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů v lokalitě Kraví hora?
article 15.12.2018 00:34:08 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens nazory Názory /cs/lokality/kravi-hora/nazory/ drahonin-znak.jpg 220 219
skrze-tunel-k-hlubinnemu-ulozisti 0 Skrze tunel k hlubinnému úložišti?
Jak se ukazuje, peněz na jaderném účtu nebude přebytek a pokud budou utraceny neefektivně, může to mít dopad na budoucí potřeby a tedy i bezpečnost finálního řešení. Objevující se argumentace SÚRAO, že díky podzemnímu výzkumnému pracovišti v Bukově došlo k úspoře velkého množství financí oproti ražbě nové laboratoře z povrchu zamlčuje fakt, že se vlastně s takovou generickou laboratoří v dosud platné vládní koncepci vůbec nepočítalo a že stejně ve finálním vybraném místě bude muset být postavena specifická podzemní laboratoř pro potvrzení vhodnosti.
article 30.08.2017 11:03:38 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ tezba.jpg 250 188
co-skryva-sprava-ulozist-o-tunelu-v-bukove 0 Co skrývá Správa úložišť o tunelu v Bukově?
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) posílila pochyby, zda nyní stamiliony a v budoucnu až miliardy korun mizející v Podzemním výzkumném pracovišti (PVP) Bukov v prostředí bývalých uranových dolů jsou účelně vydávané prostředky. Rozhodla se totiž utajit zásadní technicko-ekonomickou studii realizace výzkumného programu PVP Bukov, která měla doložit vhodnost lokality pro výzkumnou činnost pro hlubinné úložiště.
article 30.08.2017 10:59:21 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ bukov-promeny.jpg 500 365
nazor-geologa-na-pvp-bukov 0 Odborný názor geologa na PVP Bukov - aktualizováno
Mgr. Matěj Machek Ph.D. Odborný zástupce obcí ve Skupině pro dialog Geofyzikální ústav AV ČR v.v.i. přináší svůj pohled na projekt podzemního výzkumného pracoviště Bukov.
article 20.12.2016 12:55:42 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk aktuality Aktuality /cs/aktuality/
otevreny-dopis-starostu-lokality-kravi-hora-ministru-mladkovi 0 Otevřený dopis starostů lokality Kraví hora ministru Mládkovi
Zástupci samospráv z lokality Kraví hora se 22. července sešli v Milasíně, aby formou otevřeného dopisu ministru průmyslu Mládkovi zareagovali na ohlášený záměr pokračovat v průzkumech k úložišti jen na lokalitách Kraví hora a Horka.
article 01.08.2016 10:45:01 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ tiskovkampo.jpg 220 147
kalendar-pro-spravu-ulozist-nase-bezpecna-budoucnost-bez-hlubinneho-uloziste 0 Kalendář pro Správu úložišť: Naše bezpečná budoucnost bez hlubinného úložiště
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) dostane k letošním Vánocům nezvyklý kalendář pro rok 2016. Věnují jej zástupci obcí a spolků ze všech sedmi lokalit, které si Správa vytipovala jako potenciálně vhodné pro vybudování trvalého hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. Snímky v něm jí každý měsíc připomenou, že dárci nesouhlasí s postupem státu při hledání místa pro konečné ukládání jaderného odpadu.
article 17.12.2015 18:11:40 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ kal0.jpg 500 370
den-proti-ulozisti-18-4-2015-na-lokalite-kravi-hora 0 Den proti úložišti 18. 4. 2015 na lokalitě Kraví hora
Ohlédnutí za akcemi celostátního Dne proti úložišti na lokalitě Kraví hora - shrnutí, pozvánka, fotogalerie a další.
article 24.04.2015 20:28:50 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens kravi-hora Kraví hora /cs/lokality/kravi-hora/ logodpu.jpg 220 184
budouci-starostove-na-vysocine-si-preji-rozhodovat-o-ulozisti 0 Budoucí starostové na Vysočině si přejí rozhodovat o úložišti
Zdroj: Tisková zpráva Cala a Bezjaderná vysočina. Většina lídrů kandidátek do nadcházejících komunálních voleb v obcích ve třech lokalitách vytipovaných pro konečné hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva v Kraji Vysočina si myslí, že o takto zásadních stavbách by měli spolurozhodovat především obyvatelé těchto obcí.
article 09.02.2015 17:27:48 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk horka Horka /cs/lokality/horka/
vyzva-k-hlubinnemu-ulozisti-ferove 0 Výzva: K hlubinnému úložišti férově
Výzva představitelům státu k obnově demokratického a zodpovědného procesu výběru bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů přijatá 26. 2. 2013. Podepsali ji zástupci 131 měst a obcí a 29 neziskových organizací.
article 15.02.2015 20:10:46 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ screen-shot-2015-02-09-at-18-56-06.jpeg Předání výzvy náměstkovi MPO 500 236
9 1 1
1 uvod cs Čeština
f_login Přihlášení: form_id_login https://www.nechcemeuloziste.cz:443/cs/lokality/kravi-hora/nazory/skrze-tunel-k-hlubinnemu-ulozisti.html return mod_login_on_submit(); multipart/form-data ed_login text Jméno: ed_password password Heslo: b_login submit Přihlásit se b_login hidden 1 _sender_ hidden login
/mod/search/cs/page_system multipart/form-data ed_search_query Hledat: b_search_query2 Vyhledat b_search_query Vyhledat _sender_ search

  Skrze tunel k hlubinnému úložišti?

   

  Mluvčí Správy úložišť radioaktivních odpadů Nikol Novotná reagovala textem  „Podzemní laboratoř Bukov je unikátním projektem“ na obsah mého článku „Co skrývá Správa úložišť o tunelu v Bukově?“. Byť je odpověď laděná osobně (jen jméno Sequens je v ní hned osmkrát), nemá smysl věnovat se všem invektivám a utéci od podstaty věci.

  Jak se ukazuje, peněz na jaderném účtu nebude přebytek a pokud budou utraceny neefektivně, může to mít dopad na budoucí potřeby a tedy i bezpečnost finálního řešení. Objevující se argumentace SÚRAO, že díky podzemnímu výzkumnému pracovišti v Bukově došlo k úspoře velkého množství financí oproti ražbě nové laboratoře z povrchu zamlčuje fakt, že se vlastně s takovou  generickou laboratoří v dosud platné vládní koncepci vůbec nepočítalo a že stejně ve finálním vybraném místě bude muset být postavena specifická podzemní laboratoř pro potvrzení vhodnosti.

  Vznik podzemního pracoviště na Bukově je plný otazníků. Nejprve (a to až v roce 2012) vznikl projekt na stavbu a bez schválení vládou podle všeho v rozporu se zákonem byla uzavřena smlouva na stavbu, která narostla na více než 100 milionů korun. Teprve poté začalo hledání a vypisování projektů, k čemu vlastně podzemní dílo využít. V plánech činnosti SÚRAO, které spolu s rozpočtem každoročně schvaluje vláda, se Bukov poprvé objevuje až pro rok 2016.

  Podmínky ve štole vyražené z bývalých uranových dolů jsou výrazně odlišné od horninového prostředí v ostatních vytipovaných lokalitách a tedy množství experimentů, kterými bude možné dokládat bezpečnost v místě na druhém konci republiky, jsou tím limitované. Problematičnost místních geologických podmínek i v teoreticky dobře prozkoumaném důlním prostředí dokládá, že při stavbě došlo k potížím kvůli tektonickému porušení horniny a průniku podzemních vod v množství, se kterým se nepočítalo. Původně měla být vlastní laboratoř vyražena v jiném místě, ale to se muselo dvakrát v plánech přemístit a práce na ražbě se citelně prodražily.

  Pochybnosti o efektivitě vložených prostředků (jen do zajištění provozu v Bukově v letech 2016-2019 padne více než 300 milionů korun) měli i členové vlády, když si vyžádali zpracování technicko-ekonomické studie realizace výzkumného programu PVP Bukov. Té studie, kterou se před námi nyní snaží Správa úložišť utajit. Tím jen přikládá pod kotel pochybností všech, kdo se nedají ošálit slovy o unikátnosti tohoto pracoviště (o které snad ani nelze pochybovat už jen proto, že jde o jedinou stavbu pro tento účel v tuzemsku) ale kladou si otázky, zda je to skutečně dobrá cesta a zda by nebylo nakonec levnější provést vybrané experimenty v obdobných zahraničních laboratořích.

  SÚRAO skrze svoji mluvčí také tvrdí, že spolek Calla se snaží „zabraňovat vzniku jakýchkoliv informací, které mohou vést k pokroku v hledání lokality“ pro úložiště a že je to vzdálené cílům, pro které bylo toto sdružení založeno. Ano, usilujeme o zastavení dnešního způsobu hledání úložiště, který je neprůhledný a trpí neustálými změnami ze strany nejen SÚRAO, ale i ministerstva průmyslu. Žel marně. A vedle 18 obcí a dalších 5 spolků jsme podali žaloby na podle nás nezákonně stanovená průzkumná území pro geologické práce v  lokalitách. Spolu se starosty usilujeme, aby byla nejprve schválena legislativa, která zajistí, že obce i veřejnost budou moci účinněji než dnes hájit své oprávněné zájmy při rozhodování o úložišti. Za naprosto přirozené také považujeme mít stanovená a zveřejněná nezpochybnitelná kritéria výběru místa pro úložiště před tím, než se vůbec začne investovat do zjišťování potřebných dat.

  Tyto kroky jsou plně v souladu s našimi cíli ochrany životního prostředí člověka i podpory principů trvale udržitelného žití, jak je má Calla vetknuté ve stanovách. Rozhodně proto nebráníme (a nikdy nás to ani nenapadlo) desítkám dalších výzkumných projektů, které Správa úložišť zadává nebo se na nich sama podílí, a které mají za cíl hledat co nejbezpečnější řešení problému vyhořelého jaderného paliva a dalších vysoceradioaktivních odpadů. Samo SÚRAO zmiňuje projekty v Bedřichovském tunelu, ve štole Josef, ale existuje celá řada dalších.

  Je pravda, že naši kritiku utrácení na Bukově neopíráme o reálné znalosti technicko-ekonomické studie výzkumného programu. Ale vyčítat nám to je laciné. Mělo by být běžné, že dokumenty vzniklé z veřejných prostředků bude SÚRAO zveřejňovat na webových stránkách a ne hledat zástupné důvody, jak je skrývat. Zvláště pak, když na základě takových materiálů mají být utráceny další stamiliony až miliardy korun.

   Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, edvard.sequens@calla.cz