lokality Lokality /cs/lokality/ kravi-hora Kraví hora /cs/lokality/kravi-hora/ zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ 24-06-25 23:35:22 24 cs Čeština nove-cislo-zpravodaje-nechceme-uloziste Zpravodaje Nechceme úložiště č. 3/2012 html 2 redesign.nechcemeuloziste.cz nove-cislo-zpravodaje-nechceme-uloziste Zpravodaje Nechceme úložiště č. 3/2012 17.12.2012 15:22:07

Současná situace v našich obcích 

V jakém bodě se nachází návrh dohody se o spolupráci při vytýčení průzkumného území, kterou předložila Správa úložišť jaderného odpadu (SÚRAO) jednotlivým obcím?

Dotčené obce
Kraj Vysočina:
Bukov, Věžná, Střítež, Moravecké Pavlovice, Sejřek
Jihomoravský kraj: Olší, Drahonín

Bukov: 12. ledna 2013 proběhne obecní referen- dum. Dřívější anketa mezi voliči ukázala, že poměr příznivců a odpůrců záměru je vyrovnaný.

Věžná: Obec už podruhé uspořádá místní refe- rendum. První referendum z léta 2012 je neplatné z důvodu malé účasti oprávněných voličů.

Střítež: Zastupitelstvo odhlasovalo podpis dohody. Na názor občanů se nikdo formou ankety nebo referenda neptal.

Moravecké Pavlovice: Anketa mezi voliči ukáza- la, že občané obce záměr vytýčení průzkumného území podporují. Zastupitelstvo podpořilo podpis dohody se SÚRAO.

Sejřek: Obec uspořádá na dané téma mezi svými občany anketu. Termín prozatím nebyl určen, předběžně by anketa mohla proběhnout v sobotu 12. ledna 2013.

Olší: Připravuje se anketa mezi občany, termín pravděpodobně 12. ledna 2013.

Drahonín: Zastupitelstvo odhlasovalo podpis do- hody. V létě proběhla anketa mezi občany s výsled- kem těsně ve prospěch podepsání.

Lokalita Kraví hora je jedinou ze sedmi vytipovaných, kde SÚRAO projednává s obcemi podpis dohody! 

Mýty a skutečnosti 

OS Nechceme uložiště Kraví hora je údajně aktivitou pana Kalného
Občanské sdružení zakládali lidé z dotčených obcí, kteří chtěli vyjádřit svůj nesouhlas s tím co připravuje SÚRAO v naši lokalitě. Pan Karel Kalný není členem našeho občanského sdružení ani se nikdy neúčastní jednání OS. Všichni členové v OS působí bez nároku na jakýkoli honorář, vše dělají ve volném čase a zatím z vlastních peněz. Naším jediným výdajem dosud je tisk zpravodajů, které právě držíte v ruce. Peníze, které věnoval Mitrovský dvůr z prodeje masa, v současné době nejsou v rozpočtu OS. 

To, co jsme vytěžili, vrátíme zpět
Vyhořelé radioaktivní palivo se zářením dostane na úroveň přírodní radiace z uranu přibližně za jeden milion let.

Při výrobě energie v jaderném reaktoru vznikají extrémně nebezpečné látky - radioaktivní atomy těžší než uran, které jsou přírodě zcela cizí a donedáv- na se v ní nevyskytovaly. Vedle silné radioaktivity jsou některé z nich i prudce toxické. Nejznámějším příkladem je plutonium, jehož pouhý mikrogram dokáže zabít dospělého člověka. Průměrný reaktor – přičemž jen v Dukovanech jsou takové čtyři – vyprodukuje každý rok mimo jiné také sto kilogramů plutonia. Dostatečné množství k otravě veškerého lidstva.

Zásadním problémem jaderných odpadů je vysoká radiace. Intenzita záření vyhořelého paliva je stomilionkrát vyšší než u přírodního uranu. Člověk v jeho blízkosti by během několika sekund obdržel smrtelnou dávku záření. I když se časem izotopy rozpadají a radioaktivita klesá, ještě po uplynutí deseti tisíců let je vyhořelé palivo o dva řády radioaktivnější než čerstvý uran. 

Je tedy zřejmé, že abychom uchránili životní prostředí i sebe samé od radiačních účinků vyhořelého paliva, musíme zajistit spolehlivou izolaci těchto odpadů po dobu statisíců let. 

Průzkum neznamená vybudování hlubinného uložiště
Hledání a budování hlubinného uložiště je nutné brát jako jeden proces, který má několik samostatných kroků. Stanovení průzkumného území a zároveň geologický průzkum samotný je prvním krokem k výběru finální lokality pro vybudování uložiště.
Už v roce 2018 mají být vybrány dvě poslední lokality z maximálně čtyř, kde by měl proběhnout průzkumy. Stát do té doby pravděpodobně čtyři souhlasící lokality nenajde, všude jinde je odpor obcí a starostů proti SÚRAO jednoznačný a silný. SÚRAO pak bude pod tlakem vybrat jen z těch, co bude mít k dispozici. Ochota státu ustoupit pak případnému nesouhlasu lidí bude mizivá. 

Bude vybrána nejvhodnější lokalita
Kraví hora má dle průzkumu společnosti AquaTest (cca z roku 2010) nejhorší geologické podmínky ze všech předpokládaných lokalit. Existuje důvodný předpoklad, že souhlas obcí a ochota jednat se SÚRAO bude v budoucnu důležitou podmínkou proto, aby úložiště mohlo vzniknout i v lokalitě, kde nebudou nejlepší a nejvhodnější geologické podmínky. Vylučující podmínkou pro stavbu uložiště dle SÚJB je důlní činnost do vzdálenosti 3 km od uložiště. Již dnes přitom SÚRAO potichu přiznává, že tato podmínku není nepřekonatelná... 

Než se začne stavět uložiště, budou existovat nové technologie na zpracování odpadu
Technologie přepracování nebo transmutace jader- ných odpadů jsou extrémně drahé, takže prakticky nepoužitelné. Reaktory nové (tzv. 4.) generace jsou ještě daleko a ani ony by nedokázaly „spálit“ odpad beze zbytku. Existuje shoda odborníků, že hlubin- né úložiště bude potřeba v každém případě! 

Průzkum a hlubinné uložiště přinesou rozvoj regionu
Úplně stejně lze říct opak! Neexistují smlouvy, kterými by se kdokoli včetně státu zavazoval, že v oblasti zajistí pracovní příležitosti, investice do infrastruktury, likvidaci případných ekologických havárií, investice a podporu místních řemeslníků a zemědělců, podporu turismu a místních podnikatelů v oblasti cestovního ruchu atd. 

Obce dostanou peníze za průzkum
Obce mají ze zákona nárok na odškodné za období, kdy bude prováděn průzkum. Po skončení průzkumu bude v rámci tzv. chráněného území “odškodněno” pouze pár přímo dotčených obcí, na jejichž katastrech bude toto chráněné území o rozloze cca 5 km2 stanoveno. To by se týkalo patrně jen obcí Střítež, Moravecké Pavlovice, Bukov a Drahonín. 

 

Vyšlo: 17. prosince 2012

Vydává: OS Nechceme úložiště Kraví Hora

Proč úložiště u nás? Diskuze o tom, zda chceme nebo nechceme úložiště radioaktivního odpadu v lokalitě Kraví hory, je jistě na místě. Zdá se mi logické, že vznikla skupina občanů, kteří jsou proti této alternativě. Trochu se však divím, že někomu stojí za námahu zakládat skupinu, která bude úložiště požadovat. Vyšlo 17. prosince 2012.
article aktuality Aktuality /cs/aktuality/ 07.02.2015 15:15:35 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk zpravodaj-03-2012-tisk.jpg 603 863 /include/mime_icons/jpeg.gif Originál zpravodaj-03-2012.pdf 3.07 MB /include/mime_icons/pdf.gif /cs/aktuality/nove-cislo-zpravodaje-nechceme-uloziste/_files/zpravodaj-03-2012.pdf _files
mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 0 system Systémová složka /cs/system/ medialni-vystupy-den-proti-ulozisti-2016 0 Mediální výstupy Den proti úložišti 2016 article odeslani-formulare 0 Odeslání formuláře article test 0 test article 3 root_content /cs/ test test /cs/test/ 0 1 aktuality Aktuality /cs/aktuality/ 0 0 lokality Lokality /cs/lokality/ http://www.nechcemeuloziste.cz/lokality/brezovy-potok/ 0 0 brezovy-potok Březový potok /cs/lokality/brezovy-potok/ 1 0 nazory-brez Názory /cs/lokality/brezovy-potok/nazory-brez/ 2 0 odborne-studie-brezovy-potok Studie /cs/lokality/brezovy-potok/odborne-studie-brezovy-potok/ 2 0 prezentace-brez Prezentace /cs/lokality/brezovy-potok/prezentace-brez/ 2 0 pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ 2 0 4 ete-jih Janoch /cs/lokality/ete-jih/ 1 0 nazory-ete-jih Názory /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/ 2 0 tiskoviny-ete-jih Tiskoviny /cs/lokality/ete-jih/tiskoviny-ete-jih/ 2 0 studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ 2 0 prezentace-ete-jih Prezentace /cs/lokality/ete-jih/prezentace-ete-jih/ 2 0 pravni-stav-ete-jih Právní stav /cs/lokality/ete-jih/pravni-stav-ete-jih/ 2 0 5 horka Horka /cs/lokality/horka/ 1 0 nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/ 2 0 zpravodaje-hor Tiskoviny /cs/lokality/horka/zpravodaje-hor/ 2 0 odborne-studie-hor Studie /cs/lokality/horka/odborne-studie-hor/ 2 0 prezentace-hor Prezentace /cs/lokality/horka/prezentace-hor/ 2 0 pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/ 2 0 5 hradek Hrádek /cs/lokality/hradek/ 1 0 nazory-hra Názory /cs/lokality/hradek/nazory-hra/ 2 0 zpravodaje-hra Tiskoviny /cs/lokality/hradek/zpravodaje-hra/ 2 0 odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ 2 0 prezentace-hra Prezentace /cs/lokality/hradek/prezentace-hra/ 2 0 pravni-stav-hra Právní stav /cs/lokality/hradek/pravni-stav-hra/ 2 0 5 certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ 1 0 nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ 2 0 zpravodaje-cer Tiskoviny /cs/lokality/certovka/zpravodaje-cer/ 2 0 odborne-studie-certovka Studie /cs/lokality/certovka/odborne-studie-certovka/ 2 0 prezentace-cer Prezentace /cs/lokality/certovka/prezentace-cer/ 2 0 pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/ 2 0 5 cihadlo Čihadlo /cs/lokality/cihadlo/ 1 0 nazory-cih Názory /cs/lokality/cihadlo/nazory-cih/ 2 0 zpravodaje-cih Tiskoviny /cs/lokality/cihadlo/zpravodaje-cih/ 2 0 odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ 2 0 prezentace-cih Prezentace /cs/lokality/cihadlo/prezentace-cih/ 2 0 pravni-stav-cih Právní stav /cs/lokality/cihadlo/pravni-stav-cih/ 2 0 5 kravi-hora Kraví hora /cs/lokality/kravi-hora/ 1 0 chci-podporit Chci podpořit /cs/lokality/kravi-hora/chci-podporit/ 2 1 dpu Den proti ulozisti /cs/lokality/kravi-hora/dpu/ 2 1 nazory Názory /cs/lokality/kravi-hora/nazory/ 2 0 zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ 2 0 odborne-studie-kravi-hora Studie /cs/lokality/kravi-hora/odborne-studie-kravi-hora/ 2 0 prezentace Prezentace /cs/lokality/kravi-hora/prezentace/ 2 0 pravni-stav Právní stav /cs/lokality/kravi-hora/pravni-stav/ 2 0 7 magdalena Magdaléna /cs/lokality/magdalena/ 1 0 nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ 2 0 zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ 2 0 odborne-studie-magdalena Studie /cs/lokality/magdalena/odborne-studie-magdalena/ 2 0 prezentace-mag Prezentace /cs/lokality/magdalena/prezentace-mag/ 2 0 pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/ 2 0 5 edu-zapad Na Skalním /cs/lokality/edu-zapad/ 1 0 nazory-edu-zapad Názory /cs/lokality/edu-zapad/nazory-edu-zapad/ 2 0 tiskoviny-edu-zapad Tiskoviny /cs/lokality/edu-zapad/tiskoviny-edu-zapad/ 2 0 studie-edu-zapad Studie /cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ 2 0 prezentace-edu-zapad Prezentace /cs/lokality/edu-zapad/prezentace-edu-zapad/ 2 0 pravni-stav-edu-zapad Právní stav /cs/lokality/edu-zapad/pravni-stav-edu-zapad/ 2 0 5 9 dokumenty Dokumenty /cs/dokumenty/ 0 0 odborne-studie Odborné studie /cs/dokumenty/odborne-studie/ 1 0 prezentace-dok Prezentace /cs/dokumenty/prezentace-dok/ 1 0 stanoviska-a-petice Stanoviska a petice /cs/dokumenty/stanoviska-a-petice/ 1 0 tiskoviny Tiskoviny /cs/dokumenty/tiskoviny/ 1 0 video-audio Video/audio /cs/dokumenty/video-audio/ 1 0 5 pravo Právo /cs/pravo/ 0 0 navody-a-manualy Návody a manuály /cs/pravo/navody-a-manualy/ 1 1 vzory Vzory /cs/pravo/vzory/ 1 1 2 caste-dotazy Časté dotazy /cs/caste-dotazy/ 0 0 platforma-proti-hu Platforma /cs/platforma-proti-hu/ 0 0 kontakty Kontakty /cs/kontakty/ 0 0 system Systémová složka /cs/system/ 0 1 bannery Bannery /cs/system/bannery/ 1 0 velky-slider Velký slider /cs/system/bannery/velky-slider/ 2 0 pod-velkym-sliderem Pod velkým sliderem /cs/system/bannery/pod-velkym-sliderem/ 2 0 pravy-sloupec Pravý sloupec /cs/system/bannery/pravy-sloupec/ 2 0 3 mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 1 0 prihlaseni Přihlášení /cs/system/prihlaseni/ 1 0 stranka-nenalezena Stránka nenalezena /cs/system/stranka-nenalezena/ 1 0 4 9 zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ 0 s-ulozenim-radioaktivniho-odpadu-na-bystricku-se-nadale-pocita 0 S uložením radioaktivního odpadu na Bystřicku se nadále počítá
Zdroj: Zpravodaj Spolku Nechceme úložiště Kraví hora. Do rukou se vám dostává letošní první vydání zpravodaje Spolku Nechceme úložiště Kraví hora, v kterém vám přinášíme shrnující informace o naši lokalitě Kraví hora, která je jedním z vytipovaných míst pro případné uložení vysokoradioaktivního odpadu z jaderných elektráren.
article 06.06.2019 15:54:43 07.06.2019 13:53:24 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ zpravodaj.jpg 220 311
novy-zpravodaj-spolku-nechceme-uloziste-kravi-hora 0 Nový zpravodaj Spolku Nechceme úložiště Kraví hora
Kraví hora opět v šachové partii SÚRAO s občany... ...kterou dle pravidel SÚRAO nelze vyhrát. Hrozba uložení radioaktivního odpadu na Kraví hoře stále není zažehnána. I přes veškerou snahu poukázat na geolo- gickou nevhodnost této lokality, na vylučující kritéria (stará důlní činnost) a na zátěže, které obyvatelé v této lokalitě už v současnosti mají a budou mít, se SÚRAO snaží o zařazení naší lokality mezi 4 finální.
article 08.06.2018 09:01 14.08.2018 14:44:49 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ zpravodaj-1801-final-pro-web.jpg 500 707
radioaktivni-odpady-za-nasimi-humny-lokalita-kravi-hora 0 Radioaktivní odpady za našimi humny? - lokalita Kraví hora
Možný rozsah a dopady uvažovaného konečného hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů v lokalitě Kraví hora, kterou si vybrala státní Správa úložišť vyhořelého jaderného paliva, představuje Calla místním obyvatelům na informačním letáku.
article 29.07.2015 13:37:43 29.07.2015 14:00 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ titulka-infoletak-kh.jpg 220 313
zpravodaj-bezjaderna-vysocina-c-2 0 Zpravodaj Bezjaderná vysočina č. 2
V červnovém čísle zpravodaje Bezjaderná vysočina se podrobněji věnujeme okolí Budišova na Třebíčsku (tzv. lokalita Horka) a zároveň v něm rezonuje ohlas dubnového Dne proti úložišti. Přidaly se stovky lidí z celé republiky. Vzkaz ze všech sedmi prozatím „bezjaderných“ míst je jasný: lidé na venkově uvažují v širších souvislostech a používají zdravý rozum. Neradi by měnili svůj domov za peníze. Přejí si žít v krajině bez stigmat, zdravá krajina je jejich domov.
article 01.06.2015 14:34:18 01.06.2015 15:22:46 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk tiskoviny Tiskoviny /cs/dokumenty/tiskoviny/ titulkabjv2.jpg 220 306
zpravodaj-bezjaderna-vysocina-c-1-2015 0 Zpravodaj Bezjaderná vysočina č. 1
Přátelé Vysočiny, máte v rukou svůj život a první vydání zpravodaje. Jeho prostřednictvím Vám osobnosti zastupující místa v našem kraji, který stát vybral pro konečné uložení radioaktivních odpadů, dodají odvahu přetvořit Vaše myšlenky a emoce v povzbudivá slova a inspirovat Vás k činům vedoucím k harmonické existenci bez úložiště. Najdete zde i mapku okolí Dolní Cerekve tak, jak by mohlo vypadat, dovolíme-li to. Pěkné počtení a „Nechť Vás provází Síla“ přeje Olga Kališová.
article 10.02.2015 13:03:36 01.06.2015 14:43:01 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens tiskoviny Tiskoviny /cs/dokumenty/tiskoviny/ bezjadernavysocina-1-15-titulka.jpg 500 707
zpravodaj-nechceme-uloziste-1-2014 0 Zpravodaj Nechceme úložiště č. 1/2014
Vážení čtenáři, o problematice kolem tzv. hlubinného úložiště jaderného odpadu se v poslední době moc nepsalo. To ale neznamená, že se nic neděje. Dalo by se říct, že tomu je právě naopak. Rozhodli jsme se proto vydat nové číslo zpravodaje, abychom Vás informovali o tom, co je nového. Vyšlo: 17. června 2014.
article 17.06.2014 13:50:37 07.02.2015 15:01:27 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk tiskoviny Tiskoviny /cs/dokumenty/tiskoviny/ zpravodaj-01-2014b-1.jpg 595 841
zpravodaj-nechceme-uloziste-c-1-2013 0 Zpravodaj Nechceme úložiště č. 1/2013
Sudičkou jaderného úložiště je podraz. Vznik protestní petice 123 starostů a 27 sdružení „K hlubinnému úložišti férově“, kterou 26. února předali náměstkovi ministra průmyslu a obchodu Šolcovi zástupci sedmi lokalit, vytipovaných jako eventuální konečné úložiště jaderného odpadu, si ministerstvo Martina Kuby doslova a do písmene vykoledovalo samo: porušilo totiž, a to flagrantně, pět let starý vládní dokument o politice územního rozvoje ČR, který sice ukládá provést do roku 2015 výběr dvou nejvhodnějších lokalit pro výstavbu konečného úložiště jaderného odpadu, ovšem výslovně jen za účasti obcí. Vyšlo: 8. dubna 2013.
article 08.04.2013 15:09:36 07.02.2015 15:13:37 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ zpravodaj-01-2013-titulka-nahled.jpg 595 841
nove-cislo-zpravodaje-nechceme-uloziste 0 Zpravodaje Nechceme úložiště č. 3/2012
Proč úložiště u nás? Diskuze o tom, zda chceme nebo nechceme úložiště radioaktivního odpadu v lokalitě Kraví hory, je jistě na místě. Zdá se mi logické, že vznikla skupina občanů, kteří jsou proti této alternativě. Trochu se však divím, že někomu stojí za námahu zakládat skupinu, která bude úložiště požadovat. Vyšlo 17. prosince 2012.
article 17.12.2012 15:22:07 07.02.2015 15:15:35 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk aktuality Aktuality /cs/aktuality/ zpravodaj-03-2012-tisk.jpg 603 863
nove-cislo-zpravodaje 0 Zpravodaj Nechceme uložiště č. 2/2012
Občanské sdružení NECHCEME ÚLOŽIŠTĚ KRAVÍ HORA vzniklo spontánně poté, co jsme se dozvěděli o tom, že by přímo pod našimi domovy mohlo být vybudováno úložiště jaderného odpadu. Také jsme zjistili, že většina obyvatel dotčených obcí nemá o tom, co se připravuje, dostatek informací. Občané sousedních obcí pak neví vůbec nic, přestože i oni budou zasaženi dopady stavby takového významu, jakou je hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Cílem našeho sdružení je informovat občany a všemi legálními prostředky protestovat proti záměru průzkumu nebo vybudování trvalého úložiště jaderného odpadu v lokalitě Kraví hora na pomezí kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Vyšlo: 6. listopadu 2012.
article 06.11.2012 00:00 07.02.2015 15:00:20 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk aktuality Aktuality /cs/aktuality/ zpravodaj-02-2012-titulka-nahled.jpg 595 841
zpravodaj-nechceme-uloziste-c-1-2012 0 Zpravodaj Nechceme úložiště č. 1/2012
Vážení spoluobčané, přátelé, sousedé, známí, netajíme se svým negativním postojem k možnosti, že by v lokalitě Kraví hora mohlo vyrůst trva- lé úložiště jaderného odpadu. Jsme přesvědčeni o tom, že by volení představitele obcí měli „hlasu svého lidu“ naslouchat a brát jej při rozhodování seriózně na vědomí. Nejen v případě, kdy se stát chystá svým občanům nacpat pod nohy radioaktivní sajrajt... Vyšlo: 25. října 2012.
article 25.10.2012 15:01:42 07.02.2015 15:07:55 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ zpravodaj-01-2012-titulka-nahled.jpg 595 841
10 1 1
1 uvod cs Čeština
f_login Přihlášení: form_id_login https://www.nechcemeuloziste.cz:443/cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/nove-cislo-zpravodaje-nechceme-uloziste.html return mod_login_on_submit(); multipart/form-data ed_login text Jméno: ed_password password Heslo: b_login submit Přihlásit se b_login hidden 1 _sender_ hidden login
/mod/search/cs/page_system multipart/form-data ed_search_query Hledat: b_search_query2 Vyhledat b_search_query Vyhledat _sender_ search

  Současná situace v našich obcích 

  V jakém bodě se nachází návrh dohody se o spolupráci při vytýčení průzkumného území, kterou předložila Správa úložišť jaderného odpadu (SÚRAO) jednotlivým obcím?

  Dotčené obce
  Kraj Vysočina:
  Bukov, Věžná, Střítež, Moravecké Pavlovice, Sejřek
  Jihomoravský kraj: Olší, Drahonín

  Bukov: 12. ledna 2013 proběhne obecní referen- dum. Dřívější anketa mezi voliči ukázala, že poměr příznivců a odpůrců záměru je vyrovnaný.

  Věžná: Obec už podruhé uspořádá místní refe- rendum. První referendum z léta 2012 je neplatné z důvodu malé účasti oprávněných voličů.

  Střítež: Zastupitelstvo odhlasovalo podpis dohody. Na názor občanů se nikdo formou ankety nebo referenda neptal.

  Moravecké Pavlovice: Anketa mezi voliči ukáza- la, že občané obce záměr vytýčení průzkumného území podporují. Zastupitelstvo podpořilo podpis dohody se SÚRAO.

  Sejřek: Obec uspořádá na dané téma mezi svými občany anketu. Termín prozatím nebyl určen, předběžně by anketa mohla proběhnout v sobotu 12. ledna 2013.

  Olší: Připravuje se anketa mezi občany, termín pravděpodobně 12. ledna 2013.

  Drahonín: Zastupitelstvo odhlasovalo podpis do- hody. V létě proběhla anketa mezi občany s výsled- kem těsně ve prospěch podepsání.

  Lokalita Kraví hora je jedinou ze sedmi vytipovaných, kde SÚRAO projednává s obcemi podpis dohody! 

  Mýty a skutečnosti 

  OS Nechceme uložiště Kraví hora je údajně aktivitou pana Kalného
  Občanské sdružení zakládali lidé z dotčených obcí, kteří chtěli vyjádřit svůj nesouhlas s tím co připravuje SÚRAO v naši lokalitě. Pan Karel Kalný není členem našeho občanského sdružení ani se nikdy neúčastní jednání OS. Všichni členové v OS působí bez nároku na jakýkoli honorář, vše dělají ve volném čase a zatím z vlastních peněz. Naším jediným výdajem dosud je tisk zpravodajů, které právě držíte v ruce. Peníze, které věnoval Mitrovský dvůr z prodeje masa, v současné době nejsou v rozpočtu OS. 

  To, co jsme vytěžili, vrátíme zpět
  Vyhořelé radioaktivní palivo se zářením dostane na úroveň přírodní radiace z uranu přibližně za jeden milion let.

  Při výrobě energie v jaderném reaktoru vznikají extrémně nebezpečné látky - radioaktivní atomy těžší než uran, které jsou přírodě zcela cizí a donedáv- na se v ní nevyskytovaly. Vedle silné radioaktivity jsou některé z nich i prudce toxické. Nejznámějším příkladem je plutonium, jehož pouhý mikrogram dokáže zabít dospělého člověka. Průměrný reaktor – přičemž jen v Dukovanech jsou takové čtyři – vyprodukuje každý rok mimo jiné také sto kilogramů plutonia. Dostatečné množství k otravě veškerého lidstva.

  Zásadním problémem jaderných odpadů je vysoká radiace. Intenzita záření vyhořelého paliva je stomilionkrát vyšší než u přírodního uranu. Člověk v jeho blízkosti by během několika sekund obdržel smrtelnou dávku záření. I když se časem izotopy rozpadají a radioaktivita klesá, ještě po uplynutí deseti tisíců let je vyhořelé palivo o dva řády radioaktivnější než čerstvý uran. 

  Je tedy zřejmé, že abychom uchránili životní prostředí i sebe samé od radiačních účinků vyhořelého paliva, musíme zajistit spolehlivou izolaci těchto odpadů po dobu statisíců let. 

  Průzkum neznamená vybudování hlubinného uložiště
  Hledání a budování hlubinného uložiště je nutné brát jako jeden proces, který má několik samostatných kroků. Stanovení průzkumného území a zároveň geologický průzkum samotný je prvním krokem k výběru finální lokality pro vybudování uložiště.
  Už v roce 2018 mají být vybrány dvě poslední lokality z maximálně čtyř, kde by měl proběhnout průzkumy. Stát do té doby pravděpodobně čtyři souhlasící lokality nenajde, všude jinde je odpor obcí a starostů proti SÚRAO jednoznačný a silný. SÚRAO pak bude pod tlakem vybrat jen z těch, co bude mít k dispozici. Ochota státu ustoupit pak případnému nesouhlasu lidí bude mizivá. 

  Bude vybrána nejvhodnější lokalita
  Kraví hora má dle průzkumu společnosti AquaTest (cca z roku 2010) nejhorší geologické podmínky ze všech předpokládaných lokalit. Existuje důvodný předpoklad, že souhlas obcí a ochota jednat se SÚRAO bude v budoucnu důležitou podmínkou proto, aby úložiště mohlo vzniknout i v lokalitě, kde nebudou nejlepší a nejvhodnější geologické podmínky. Vylučující podmínkou pro stavbu uložiště dle SÚJB je důlní činnost do vzdálenosti 3 km od uložiště. Již dnes přitom SÚRAO potichu přiznává, že tato podmínku není nepřekonatelná... 

  Než se začne stavět uložiště, budou existovat nové technologie na zpracování odpadu
  Technologie přepracování nebo transmutace jader- ných odpadů jsou extrémně drahé, takže prakticky nepoužitelné. Reaktory nové (tzv. 4.) generace jsou ještě daleko a ani ony by nedokázaly „spálit“ odpad beze zbytku. Existuje shoda odborníků, že hlubin- né úložiště bude potřeba v každém případě! 

  Průzkum a hlubinné uložiště přinesou rozvoj regionu
  Úplně stejně lze říct opak! Neexistují smlouvy, kterými by se kdokoli včetně státu zavazoval, že v oblasti zajistí pracovní příležitosti, investice do infrastruktury, likvidaci případných ekologických havárií, investice a podporu místních řemeslníků a zemědělců, podporu turismu a místních podnikatelů v oblasti cestovního ruchu atd. 

  Obce dostanou peníze za průzkum
  Obce mají ze zákona nárok na odškodné za období, kdy bude prováděn průzkum. Po skončení průzkumu bude v rámci tzv. chráněného území “odškodněno” pouze pár přímo dotčených obcí, na jejichž katastrech bude toto chráněné území o rozloze cca 5 km2 stanoveno. To by se týkalo patrně jen obcí Střítež, Moravecké Pavlovice, Bukov a Drahonín. 

   

  Vyšlo: 17. prosince 2012

  Vydává: OS Nechceme úložiště Kraví Hora


  Přílohy ke stažení