lokality Lokality /cs/lokality/ kravi-hora Kraví hora /cs/lokality/kravi-hora/ zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ 24-06-25 23:26:12 24 cs Čeština nove-cislo-zpravodaje Zpravodaj Nechceme uložiště č. 2/2012 html 2 redesign.nechcemeuloziste.cz nove-cislo-zpravodaje Zpravodaj Nechceme uložiště č. 2/2012 06.11.2012 00:00

Kdo jsme a proč jsme vznikli?

Občanské sdružení NECHCEME ÚLOŽIŠTĚ KRAVÍ HORA vzniklo spontánně poté, co jsme se dozvěděli o tom, že by přímo pod našimi domovy mohlo být vybudováno úložiště jaderného odpadu. Také jsme zjistili, že většina obyvatel dotčených obcí nemá o tom, co se připravuje, dostatek informací. Občané sousedních obcí pak neví vůbec nic, přestože i oni budou zasaženi dopady stavby takového významu, jakou je hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Cílem našeho sdružení je informovat občany a všemi legálními prostředky protestovat proti záměru průzkumu nebo vybudování trvalého úložiště jaderného odpadu v lokalitě Kraví hora na pomezí kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

Děkujeme a věříme...

Zastupitelstvo obce Bukov na svém posledním zasedání v pátek 28. října po velké diskusi s občany obce i členy našeho sdružení odhlasovalo, že prozatím nepodepíše dohodu se Správou úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) a vyhlásí v této věci obecní referendum.

Děkujeme! Těší nás, že zastupitelé alespoň jedné ze sedmi dotčených obcí naslouchají hlasu svých voličů-spoluobčanů, a uvědomují si, že se jedná o zcela zásadní a dlouhodobé rozhodnutí, ke kterému mají občané plné právo se jednoznačně vyjádřit.

Doufáme, že tento krok otevře oči občanům a zastupitelům i dalších šesti obcí, v jejichž katastrálním území se lokalita Kraví hora nachází.

Občané Drahonína, Moraveckých Pavlovic, Olší, Sejřku, Stříteže a Věžné, žádejte od svých zastupitelů i vy, aby vzali zpět souhlas s tzv. geologickým průzkumem a vyhlásili obecná referenda! Pokud tedy opravdu nechcete bydlet „jaderné zóně“…

Proč nedát souhlas s průzkumem v oblasti Kraví hora?

Společnost SÚRAO při veřejných debatách tvrdí, že úložiště se bude stavět až v roce 2050 a provozovat od roku 2065. Nyní že jsou na řadě pouhé průzkumy, zda je území geologicky vhodné. O nic víc. Říkají: nebavme se nyní o úložišti, řešme průzkumy a co uvedeme do smlouvy atd. Zdánlivé rozdělení jednoho procesu do dvou etap je ale hodně účelové…

SÚRAO velmi usiluje o souhlas obcí s geologickým průzkumem, přestože současně tvrdí, že je to jen projev dobré vůle, že průzkum může být realizován i bez povolení? Zákon totiž skutečně říká, že geologický průzkum je nutné dohodnout pouze s vlastníky pozemků, souhlas dotčených obcí není potřeba. Proč tedy přesvědčují občany o vhodnosti průzkumů a proč obcím navíc nabízejí peníze?

Protože hlubinné úložiště radioaktivního odpadu je tak obrovský a dlouhodobý zásah do krajiny a života obcí a jejích obyvatel, že si nikdo nedovolí něco takového provést bez souhlasu dotčených. Jenže souhlas s úložištěm jako takovým prakticky získat nelze!

A tak je potřeba získat souhlas s geologickým průzkumem. Navenek je to “jen” souhlas s průzkumem, navíc dobře zaplacený. Ve smlouvě o geologickém průzkumu se dokonce říká, že souhlas s průzkumem neznamená souhlas s výstavbou úložiště… Ale jak jsme již uvedli, na souhlas s výstavbou úložiště se už nikdo nikdy ptát nebude! Jestliže zde jednou bude obcemi podepsaný souhlas s geologickým průzkumem, může se automaticky předpokládat, že to znamená i souhlas s výstavbou samotného úložiště… Podejme SÚRAO prst a vezme si celou ruku!

Náš kraj už má i tak příliš velké zátěže, kterými podporuje energetiku (uranové doly,  zásobník plynu, odkaliště v Rožné, plánovaný sklad na Skalce), tak proč by ten zbývající kousek přírody měl být provrtán a podupán těžkou technikou? A pokud by se úložiště začalo stavět, co bude s hromadami vytěžené zeminy? Neužili jsme si už hald dost? Chceme, aby je zdědily naše děti, vnuci a pravnuci? Vždyť náš kraj už svou daň státní energetice dávno zaplatil!

 

Vyšlo: 6. listopadu 2012

Vydává: OS Nechceme úložiště Kraví Hora


Občanské sdružení NECHCEME ÚLOŽIŠTĚ KRAVÍ HORA vzniklo spontánně poté, co jsme se dozvěděli o tom, že by přímo pod našimi domovy mohlo být vybudováno úložiště jaderného odpadu. Také jsme zjistili, že většina obyvatel dotčených obcí nemá o tom, co se připravuje, dostatek informací. Občané sousedních obcí pak neví vůbec nic, přestože i oni budou zasaženi dopady stavby takového významu, jakou je hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Cílem našeho sdružení je informovat občany a všemi legálními prostředky protestovat proti záměru průzkumu nebo vybudování trvalého úložiště jaderného odpadu v lokalitě Kraví hora na pomezí kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Vyšlo: 6. listopadu 2012.
article aktuality Aktuality /cs/aktuality/ 07.02.2015 15:00:20 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk zpravodaj-2-titulka.jpg 250 353 /include/mime_icons/jpeg.gif Střední do obsahu zpravodaj-02-2012-titulka-nahled.jpg 595 841 /include/mime_icons/jpeg.gif Originál zpravodaj-02-2012.pdf 2.25 MB /include/mime_icons/pdf.gif /cs/aktuality/nove-cislo-zpravodaje/_files/zpravodaj-02-2012.pdf _files
mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 0 system Systémová složka /cs/system/ medialni-vystupy-den-proti-ulozisti-2016 0 Mediální výstupy Den proti úložišti 2016 article odeslani-formulare 0 Odeslání formuláře article test 0 test article 3 root_content /cs/ test test /cs/test/ 0 1 aktuality Aktuality /cs/aktuality/ 0 0 lokality Lokality /cs/lokality/ http://www.nechcemeuloziste.cz/lokality/brezovy-potok/ 0 0 brezovy-potok Březový potok /cs/lokality/brezovy-potok/ 1 0 nazory-brez Názory /cs/lokality/brezovy-potok/nazory-brez/ 2 0 odborne-studie-brezovy-potok Studie /cs/lokality/brezovy-potok/odborne-studie-brezovy-potok/ 2 0 prezentace-brez Prezentace /cs/lokality/brezovy-potok/prezentace-brez/ 2 0 pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ 2 0 4 ete-jih Janoch /cs/lokality/ete-jih/ 1 0 nazory-ete-jih Názory /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/ 2 0 tiskoviny-ete-jih Tiskoviny /cs/lokality/ete-jih/tiskoviny-ete-jih/ 2 0 studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ 2 0 prezentace-ete-jih Prezentace /cs/lokality/ete-jih/prezentace-ete-jih/ 2 0 pravni-stav-ete-jih Právní stav /cs/lokality/ete-jih/pravni-stav-ete-jih/ 2 0 5 horka Horka /cs/lokality/horka/ 1 0 nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/ 2 0 zpravodaje-hor Tiskoviny /cs/lokality/horka/zpravodaje-hor/ 2 0 odborne-studie-hor Studie /cs/lokality/horka/odborne-studie-hor/ 2 0 prezentace-hor Prezentace /cs/lokality/horka/prezentace-hor/ 2 0 pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/ 2 0 5 hradek Hrádek /cs/lokality/hradek/ 1 0 nazory-hra Názory /cs/lokality/hradek/nazory-hra/ 2 0 zpravodaje-hra Tiskoviny /cs/lokality/hradek/zpravodaje-hra/ 2 0 odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ 2 0 prezentace-hra Prezentace /cs/lokality/hradek/prezentace-hra/ 2 0 pravni-stav-hra Právní stav /cs/lokality/hradek/pravni-stav-hra/ 2 0 5 certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ 1 0 nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ 2 0 zpravodaje-cer Tiskoviny /cs/lokality/certovka/zpravodaje-cer/ 2 0 odborne-studie-certovka Studie /cs/lokality/certovka/odborne-studie-certovka/ 2 0 prezentace-cer Prezentace /cs/lokality/certovka/prezentace-cer/ 2 0 pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/ 2 0 5 cihadlo Čihadlo /cs/lokality/cihadlo/ 1 0 nazory-cih Názory /cs/lokality/cihadlo/nazory-cih/ 2 0 zpravodaje-cih Tiskoviny /cs/lokality/cihadlo/zpravodaje-cih/ 2 0 odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ 2 0 prezentace-cih Prezentace /cs/lokality/cihadlo/prezentace-cih/ 2 0 pravni-stav-cih Právní stav /cs/lokality/cihadlo/pravni-stav-cih/ 2 0 5 kravi-hora Kraví hora /cs/lokality/kravi-hora/ 1 0 chci-podporit Chci podpořit /cs/lokality/kravi-hora/chci-podporit/ 2 1 dpu Den proti ulozisti /cs/lokality/kravi-hora/dpu/ 2 1 nazory Názory /cs/lokality/kravi-hora/nazory/ 2 0 zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ 2 0 odborne-studie-kravi-hora Studie /cs/lokality/kravi-hora/odborne-studie-kravi-hora/ 2 0 prezentace Prezentace /cs/lokality/kravi-hora/prezentace/ 2 0 pravni-stav Právní stav /cs/lokality/kravi-hora/pravni-stav/ 2 0 7 magdalena Magdaléna /cs/lokality/magdalena/ 1 0 nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ 2 0 zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ 2 0 odborne-studie-magdalena Studie /cs/lokality/magdalena/odborne-studie-magdalena/ 2 0 prezentace-mag Prezentace /cs/lokality/magdalena/prezentace-mag/ 2 0 pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/ 2 0 5 edu-zapad Na Skalním /cs/lokality/edu-zapad/ 1 0 nazory-edu-zapad Názory /cs/lokality/edu-zapad/nazory-edu-zapad/ 2 0 tiskoviny-edu-zapad Tiskoviny /cs/lokality/edu-zapad/tiskoviny-edu-zapad/ 2 0 studie-edu-zapad Studie /cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ 2 0 prezentace-edu-zapad Prezentace /cs/lokality/edu-zapad/prezentace-edu-zapad/ 2 0 pravni-stav-edu-zapad Právní stav /cs/lokality/edu-zapad/pravni-stav-edu-zapad/ 2 0 5 9 dokumenty Dokumenty /cs/dokumenty/ 0 0 odborne-studie Odborné studie /cs/dokumenty/odborne-studie/ 1 0 prezentace-dok Prezentace /cs/dokumenty/prezentace-dok/ 1 0 stanoviska-a-petice Stanoviska a petice /cs/dokumenty/stanoviska-a-petice/ 1 0 tiskoviny Tiskoviny /cs/dokumenty/tiskoviny/ 1 0 video-audio Video/audio /cs/dokumenty/video-audio/ 1 0 5 pravo Právo /cs/pravo/ 0 0 navody-a-manualy Návody a manuály /cs/pravo/navody-a-manualy/ 1 1 vzory Vzory /cs/pravo/vzory/ 1 1 2 caste-dotazy Časté dotazy /cs/caste-dotazy/ 0 0 platforma-proti-hu Platforma /cs/platforma-proti-hu/ 0 0 kontakty Kontakty /cs/kontakty/ 0 0 system Systémová složka /cs/system/ 0 1 bannery Bannery /cs/system/bannery/ 1 0 velky-slider Velký slider /cs/system/bannery/velky-slider/ 2 0 pod-velkym-sliderem Pod velkým sliderem /cs/system/bannery/pod-velkym-sliderem/ 2 0 pravy-sloupec Pravý sloupec /cs/system/bannery/pravy-sloupec/ 2 0 3 mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 1 0 prihlaseni Přihlášení /cs/system/prihlaseni/ 1 0 stranka-nenalezena Stránka nenalezena /cs/system/stranka-nenalezena/ 1 0 4 9 zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ 0 s-ulozenim-radioaktivniho-odpadu-na-bystricku-se-nadale-pocita 0 S uložením radioaktivního odpadu na Bystřicku se nadále počítá
Zdroj: Zpravodaj Spolku Nechceme úložiště Kraví hora. Do rukou se vám dostává letošní první vydání zpravodaje Spolku Nechceme úložiště Kraví hora, v kterém vám přinášíme shrnující informace o naši lokalitě Kraví hora, která je jedním z vytipovaných míst pro případné uložení vysokoradioaktivního odpadu z jaderných elektráren.
article 06.06.2019 15:54:43 07.06.2019 13:53:24 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ zpravodaj.jpg 220 311
novy-zpravodaj-spolku-nechceme-uloziste-kravi-hora 0 Nový zpravodaj Spolku Nechceme úložiště Kraví hora
Kraví hora opět v šachové partii SÚRAO s občany... ...kterou dle pravidel SÚRAO nelze vyhrát. Hrozba uložení radioaktivního odpadu na Kraví hoře stále není zažehnána. I přes veškerou snahu poukázat na geolo- gickou nevhodnost této lokality, na vylučující kritéria (stará důlní činnost) a na zátěže, které obyvatelé v této lokalitě už v současnosti mají a budou mít, se SÚRAO snaží o zařazení naší lokality mezi 4 finální.
article 08.06.2018 09:01 14.08.2018 14:44:49 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ zpravodaj-1801-final-pro-web.jpg 500 707
radioaktivni-odpady-za-nasimi-humny-lokalita-kravi-hora 0 Radioaktivní odpady za našimi humny? - lokalita Kraví hora
Možný rozsah a dopady uvažovaného konečného hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů v lokalitě Kraví hora, kterou si vybrala státní Správa úložišť vyhořelého jaderného paliva, představuje Calla místním obyvatelům na informačním letáku.
article 29.07.2015 13:37:43 29.07.2015 14:00 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ titulka-infoletak-kh.jpg 220 313
zpravodaj-bezjaderna-vysocina-c-2 0 Zpravodaj Bezjaderná vysočina č. 2
V červnovém čísle zpravodaje Bezjaderná vysočina se podrobněji věnujeme okolí Budišova na Třebíčsku (tzv. lokalita Horka) a zároveň v něm rezonuje ohlas dubnového Dne proti úložišti. Přidaly se stovky lidí z celé republiky. Vzkaz ze všech sedmi prozatím „bezjaderných“ míst je jasný: lidé na venkově uvažují v širších souvislostech a používají zdravý rozum. Neradi by měnili svůj domov za peníze. Přejí si žít v krajině bez stigmat, zdravá krajina je jejich domov.
article 01.06.2015 14:34:18 01.06.2015 15:22:46 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk tiskoviny Tiskoviny /cs/dokumenty/tiskoviny/ titulkabjv2.jpg 220 306
zpravodaj-bezjaderna-vysocina-c-1-2015 0 Zpravodaj Bezjaderná vysočina č. 1
Přátelé Vysočiny, máte v rukou svůj život a první vydání zpravodaje. Jeho prostřednictvím Vám osobnosti zastupující místa v našem kraji, který stát vybral pro konečné uložení radioaktivních odpadů, dodají odvahu přetvořit Vaše myšlenky a emoce v povzbudivá slova a inspirovat Vás k činům vedoucím k harmonické existenci bez úložiště. Najdete zde i mapku okolí Dolní Cerekve tak, jak by mohlo vypadat, dovolíme-li to. Pěkné počtení a „Nechť Vás provází Síla“ přeje Olga Kališová.
article 10.02.2015 13:03:36 01.06.2015 14:43:01 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens tiskoviny Tiskoviny /cs/dokumenty/tiskoviny/ bezjadernavysocina-1-15-titulka.jpg 500 707
zpravodaj-nechceme-uloziste-1-2014 0 Zpravodaj Nechceme úložiště č. 1/2014
Vážení čtenáři, o problematice kolem tzv. hlubinného úložiště jaderného odpadu se v poslední době moc nepsalo. To ale neznamená, že se nic neděje. Dalo by se říct, že tomu je právě naopak. Rozhodli jsme se proto vydat nové číslo zpravodaje, abychom Vás informovali o tom, co je nového. Vyšlo: 17. června 2014.
article 17.06.2014 13:50:37 07.02.2015 15:01:27 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk tiskoviny Tiskoviny /cs/dokumenty/tiskoviny/ zpravodaj-01-2014b-1.jpg 595 841
zpravodaj-nechceme-uloziste-c-1-2013 0 Zpravodaj Nechceme úložiště č. 1/2013
Sudičkou jaderného úložiště je podraz. Vznik protestní petice 123 starostů a 27 sdružení „K hlubinnému úložišti férově“, kterou 26. února předali náměstkovi ministra průmyslu a obchodu Šolcovi zástupci sedmi lokalit, vytipovaných jako eventuální konečné úložiště jaderného odpadu, si ministerstvo Martina Kuby doslova a do písmene vykoledovalo samo: porušilo totiž, a to flagrantně, pět let starý vládní dokument o politice územního rozvoje ČR, který sice ukládá provést do roku 2015 výběr dvou nejvhodnějších lokalit pro výstavbu konečného úložiště jaderného odpadu, ovšem výslovně jen za účasti obcí. Vyšlo: 8. dubna 2013.
article 08.04.2013 15:09:36 07.02.2015 15:13:37 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ zpravodaj-01-2013-titulka-nahled.jpg 595 841
nove-cislo-zpravodaje-nechceme-uloziste 0 Zpravodaje Nechceme úložiště č. 3/2012
Proč úložiště u nás? Diskuze o tom, zda chceme nebo nechceme úložiště radioaktivního odpadu v lokalitě Kraví hory, je jistě na místě. Zdá se mi logické, že vznikla skupina občanů, kteří jsou proti této alternativě. Trochu se však divím, že někomu stojí za námahu zakládat skupinu, která bude úložiště požadovat. Vyšlo 17. prosince 2012.
article 17.12.2012 15:22:07 07.02.2015 15:15:35 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk aktuality Aktuality /cs/aktuality/ zpravodaj-03-2012-tisk.jpg 603 863
nove-cislo-zpravodaje 0 Zpravodaj Nechceme uložiště č. 2/2012
Občanské sdružení NECHCEME ÚLOŽIŠTĚ KRAVÍ HORA vzniklo spontánně poté, co jsme se dozvěděli o tom, že by přímo pod našimi domovy mohlo být vybudováno úložiště jaderného odpadu. Také jsme zjistili, že většina obyvatel dotčených obcí nemá o tom, co se připravuje, dostatek informací. Občané sousedních obcí pak neví vůbec nic, přestože i oni budou zasaženi dopady stavby takového významu, jakou je hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Cílem našeho sdružení je informovat občany a všemi legálními prostředky protestovat proti záměru průzkumu nebo vybudování trvalého úložiště jaderného odpadu v lokalitě Kraví hora na pomezí kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Vyšlo: 6. listopadu 2012.
article 06.11.2012 00:00 07.02.2015 15:00:20 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk aktuality Aktuality /cs/aktuality/ zpravodaj-02-2012-titulka-nahled.jpg 595 841
zpravodaj-nechceme-uloziste-c-1-2012 0 Zpravodaj Nechceme úložiště č. 1/2012
Vážení spoluobčané, přátelé, sousedé, známí, netajíme se svým negativním postojem k možnosti, že by v lokalitě Kraví hora mohlo vyrůst trva- lé úložiště jaderného odpadu. Jsme přesvědčeni o tom, že by volení představitele obcí měli „hlasu svého lidu“ naslouchat a brát jej při rozhodování seriózně na vědomí. Nejen v případě, kdy se stát chystá svým občanům nacpat pod nohy radioaktivní sajrajt... Vyšlo: 25. října 2012.
article 25.10.2012 15:01:42 07.02.2015 15:07:55 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ zpravodaj-01-2012-titulka-nahled.jpg 595 841
10 1 1
1 uvod cs Čeština
f_login Přihlášení: form_id_login https://www.nechcemeuloziste.cz:443/cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/nove-cislo-zpravodaje.html return mod_login_on_submit(); multipart/form-data ed_login text Jméno: ed_password password Heslo: b_login submit Přihlásit se b_login hidden 1 _sender_ hidden login
/mod/search/cs/page_system multipart/form-data ed_search_query Hledat: b_search_query2 Vyhledat b_search_query Vyhledat _sender_ search

  Kdo jsme a proč jsme vznikli?

  Občanské sdružení NECHCEME ÚLOŽIŠTĚ KRAVÍ HORA vzniklo spontánně poté, co jsme se dozvěděli o tom, že by přímo pod našimi domovy mohlo být vybudováno úložiště jaderného odpadu. Také jsme zjistili, že většina obyvatel dotčených obcí nemá o tom, co se připravuje, dostatek informací. Občané sousedních obcí pak neví vůbec nic, přestože i oni budou zasaženi dopady stavby takového významu, jakou je hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Cílem našeho sdružení je informovat občany a všemi legálními prostředky protestovat proti záměru průzkumu nebo vybudování trvalého úložiště jaderného odpadu v lokalitě Kraví hora na pomezí kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

  Děkujeme a věříme...

  Zastupitelstvo obce Bukov na svém posledním zasedání v pátek 28. října po velké diskusi s občany obce i členy našeho sdružení odhlasovalo, že prozatím nepodepíše dohodu se Správou úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) a vyhlásí v této věci obecní referendum.

  Děkujeme! Těší nás, že zastupitelé alespoň jedné ze sedmi dotčených obcí naslouchají hlasu svých voličů-spoluobčanů, a uvědomují si, že se jedná o zcela zásadní a dlouhodobé rozhodnutí, ke kterému mají občané plné právo se jednoznačně vyjádřit.

  Doufáme, že tento krok otevře oči občanům a zastupitelům i dalších šesti obcí, v jejichž katastrálním území se lokalita Kraví hora nachází.

  Občané Drahonína, Moraveckých Pavlovic, Olší, Sejřku, Stříteže a Věžné, žádejte od svých zastupitelů i vy, aby vzali zpět souhlas s tzv. geologickým průzkumem a vyhlásili obecná referenda! Pokud tedy opravdu nechcete bydlet „jaderné zóně“…

  Proč nedát souhlas s průzkumem v oblasti Kraví hora?

  Společnost SÚRAO při veřejných debatách tvrdí, že úložiště se bude stavět až v roce 2050 a provozovat od roku 2065. Nyní že jsou na řadě pouhé průzkumy, zda je území geologicky vhodné. O nic víc. Říkají: nebavme se nyní o úložišti, řešme průzkumy a co uvedeme do smlouvy atd. Zdánlivé rozdělení jednoho procesu do dvou etap je ale hodně účelové…

  SÚRAO velmi usiluje o souhlas obcí s geologickým průzkumem, přestože současně tvrdí, že je to jen projev dobré vůle, že průzkum může být realizován i bez povolení? Zákon totiž skutečně říká, že geologický průzkum je nutné dohodnout pouze s vlastníky pozemků, souhlas dotčených obcí není potřeba. Proč tedy přesvědčují občany o vhodnosti průzkumů a proč obcím navíc nabízejí peníze?

  Protože hlubinné úložiště radioaktivního odpadu je tak obrovský a dlouhodobý zásah do krajiny a života obcí a jejích obyvatel, že si nikdo nedovolí něco takového provést bez souhlasu dotčených. Jenže souhlas s úložištěm jako takovým prakticky získat nelze!

  A tak je potřeba získat souhlas s geologickým průzkumem. Navenek je to “jen” souhlas s průzkumem, navíc dobře zaplacený. Ve smlouvě o geologickém průzkumu se dokonce říká, že souhlas s průzkumem neznamená souhlas s výstavbou úložiště… Ale jak jsme již uvedli, na souhlas s výstavbou úložiště se už nikdo nikdy ptát nebude! Jestliže zde jednou bude obcemi podepsaný souhlas s geologickým průzkumem, může se automaticky předpokládat, že to znamená i souhlas s výstavbou samotného úložiště… Podejme SÚRAO prst a vezme si celou ruku!

  Náš kraj už má i tak příliš velké zátěže, kterými podporuje energetiku (uranové doly,  zásobník plynu, odkaliště v Rožné, plánovaný sklad na Skalce), tak proč by ten zbývající kousek přírody měl být provrtán a podupán těžkou technikou? A pokud by se úložiště začalo stavět, co bude s hromadami vytěžené zeminy? Neužili jsme si už hald dost? Chceme, aby je zdědily naše děti, vnuci a pravnuci? Vždyť náš kraj už svou daň státní energetice dávno zaplatil!

   

  Vyšlo: 6. listopadu 2012

  Vydává: OS Nechceme úložiště Kraví Hora  Přílohy ke stažení