lokality Lokality /cs/lokality/ magdalena Magdaléna /cs/lokality/magdalena/ pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/ 24-05-24 22:42:35 24 cs Čeština zaloba-proti-rozhodnuti-ministra-zivotniho-prostredi-ze-dne-10-4-2015 Žaloba proti rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 10. 4. 2015 html 2 redesign.nechcemeuloziste.cz zaloba-proti-rozhodnuti-ministra-zivotniho-prostredi-ze-dne-10-4-2015 Žaloba proti rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 10. 4. 2015 21.07.2015 08:36:43

Žaloba proti rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 10. 4. 2015

Žaloba obce Božetice, města Jistebnice, obce Nadějkov a spolku "Zachovalý kraj"

Žalobci v rámci řízení před Ministerstvem životního prostředí namítali, že SÚRAO nebylo oprávněno žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry Magdaléna vůbec podávat, jelikož nebyly splněny podmínky stanovené v Plánu činnosti SÚRAO pro rok 2013, zejména nebyl získán souhlas dotčených obcí. Dále pak žalobci požadovali doplnění některých podkladů do spisu, jakož i navrhovali vlastní důkazy pro posouzení veřejných zájmů převažujících nad zájmem na stanovení průzkumného území, nakonec pak zpochybnili popisy plánovaných geologických prací.

Vrámci doplnění svého původního vyjádření pak trvali na nařízení ústního jednání, požadovali doplnění spisu o návrh projektu geologických prací, provedení posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA) i výslech svědka (Mgr. Matěj Machek, Ph.D.) a dále poukazovali na skutečnost, že je třeba při posuzování veřejných zájmů brát v úvahu také zájem na budoucím využití území, pročež upozornili například na nesouhlas Zastupitelstva Jihočeského kraje v rámci jeho usnesení, kterým požadovalo zastavit veškeré aktivity směřující kvybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu na území kraje. Nakonec v rámci vyjádření ze dne 25. 8. 2014 namítali rozpor žádosti SÚRAO s § 45 správního řádu, a to pro nejasnosti ohledně prováděných geologických pracích.

Ministerstvo životního prostředí námitkám žalobců nevyhovělo a rozhodnutím ze dne 20. 10. 2014, č.j.67528/ENV/13 1131/150/13 stanovilo průzkumné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry Magdaléna (dále jen „rozhodnutí MŽP“). 

Více informací nalezente v příloze.

 

Žaloba obce Božetice, města Jistebnice, obce Nadějkov a spolku "Zachovalý kraj" ze dne 7.7.2015
article pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/ 22.07.2015 21:50:06 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens ms-pr-magdalena-zaloba-070715.pdf 243.77 KB /include/mime_icons/pdf.gif /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/zaloba-proti-rozhodnuti-ministra-zivotniho-prostredi-ze-dne-10-4-2015/_files/ms-pr-magdalena-zaloba-070715.pdf _files
mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 0 system Systémová složka /cs/system/ medialni-vystupy-den-proti-ulozisti-2016 0 Mediální výstupy Den proti úložišti 2016 article odeslani-formulare 0 Odeslání formuláře article test 0 test article 3 root_content /cs/ test test /cs/test/ 0 1 aktuality Aktuality /cs/aktuality/ 0 0 lokality Lokality /cs/lokality/ http://www.nechcemeuloziste.cz/lokality/brezovy-potok/ 0 0 brezovy-potok Březový potok /cs/lokality/brezovy-potok/ 1 0 nazory-brez Názory /cs/lokality/brezovy-potok/nazory-brez/ 2 0 odborne-studie-brezovy-potok Studie /cs/lokality/brezovy-potok/odborne-studie-brezovy-potok/ 2 0 prezentace-brez Prezentace /cs/lokality/brezovy-potok/prezentace-brez/ 2 0 pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ 2 0 4 ete-jih Janoch /cs/lokality/ete-jih/ 1 0 nazory-ete-jih Názory /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/ 2 0 tiskoviny-ete-jih Tiskoviny /cs/lokality/ete-jih/tiskoviny-ete-jih/ 2 0 studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ 2 0 prezentace-ete-jih Prezentace /cs/lokality/ete-jih/prezentace-ete-jih/ 2 0 pravni-stav-ete-jih Právní stav /cs/lokality/ete-jih/pravni-stav-ete-jih/ 2 0 5 horka Horka /cs/lokality/horka/ 1 0 nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/ 2 0 zpravodaje-hor Tiskoviny /cs/lokality/horka/zpravodaje-hor/ 2 0 odborne-studie-hor Studie /cs/lokality/horka/odborne-studie-hor/ 2 0 prezentace-hor Prezentace /cs/lokality/horka/prezentace-hor/ 2 0 pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/ 2 0 5 hradek Hrádek /cs/lokality/hradek/ 1 0 nazory-hra Názory /cs/lokality/hradek/nazory-hra/ 2 0 zpravodaje-hra Tiskoviny /cs/lokality/hradek/zpravodaje-hra/ 2 0 odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ 2 0 prezentace-hra Prezentace /cs/lokality/hradek/prezentace-hra/ 2 0 pravni-stav-hra Právní stav /cs/lokality/hradek/pravni-stav-hra/ 2 0 5 certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ 1 0 nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ 2 0 zpravodaje-cer Tiskoviny /cs/lokality/certovka/zpravodaje-cer/ 2 0 odborne-studie-certovka Studie /cs/lokality/certovka/odborne-studie-certovka/ 2 0 prezentace-cer Prezentace /cs/lokality/certovka/prezentace-cer/ 2 0 pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/ 2 0 5 cihadlo Čihadlo /cs/lokality/cihadlo/ 1 0 nazory-cih Názory /cs/lokality/cihadlo/nazory-cih/ 2 0 zpravodaje-cih Tiskoviny /cs/lokality/cihadlo/zpravodaje-cih/ 2 0 odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ 2 0 prezentace-cih Prezentace /cs/lokality/cihadlo/prezentace-cih/ 2 0 pravni-stav-cih Právní stav /cs/lokality/cihadlo/pravni-stav-cih/ 2 0 5 kravi-hora Kraví hora /cs/lokality/kravi-hora/ 1 0 chci-podporit Chci podpořit /cs/lokality/kravi-hora/chci-podporit/ 2 1 dpu Den proti ulozisti /cs/lokality/kravi-hora/dpu/ 2 1 nazory Názory /cs/lokality/kravi-hora/nazory/ 2 0 zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ 2 0 odborne-studie-kravi-hora Studie /cs/lokality/kravi-hora/odborne-studie-kravi-hora/ 2 0 prezentace Prezentace /cs/lokality/kravi-hora/prezentace/ 2 0 pravni-stav Právní stav /cs/lokality/kravi-hora/pravni-stav/ 2 0 7 magdalena Magdaléna /cs/lokality/magdalena/ 1 0 nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ 2 0 zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ 2 0 odborne-studie-magdalena Studie /cs/lokality/magdalena/odborne-studie-magdalena/ 2 0 prezentace-mag Prezentace /cs/lokality/magdalena/prezentace-mag/ 2 0 pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/ 2 0 5 edu-zapad Na Skalním /cs/lokality/edu-zapad/ 1 0 nazory-edu-zapad Názory /cs/lokality/edu-zapad/nazory-edu-zapad/ 2 0 tiskoviny-edu-zapad Tiskoviny /cs/lokality/edu-zapad/tiskoviny-edu-zapad/ 2 0 studie-edu-zapad Studie /cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ 2 0 prezentace-edu-zapad Prezentace /cs/lokality/edu-zapad/prezentace-edu-zapad/ 2 0 pravni-stav-edu-zapad Právní stav /cs/lokality/edu-zapad/pravni-stav-edu-zapad/ 2 0 5 9 dokumenty Dokumenty /cs/dokumenty/ 0 0 odborne-studie Odborné studie /cs/dokumenty/odborne-studie/ 1 0 prezentace-dok Prezentace /cs/dokumenty/prezentace-dok/ 1 0 stanoviska-a-petice Stanoviska a petice /cs/dokumenty/stanoviska-a-petice/ 1 0 tiskoviny Tiskoviny /cs/dokumenty/tiskoviny/ 1 0 video-audio Video/audio /cs/dokumenty/video-audio/ 1 0 5 pravo Právo /cs/pravo/ 0 0 navody-a-manualy Návody a manuály /cs/pravo/navody-a-manualy/ 1 1 vzory Vzory /cs/pravo/vzory/ 1 1 2 caste-dotazy Časté dotazy /cs/caste-dotazy/ 0 0 platforma-proti-hu Platforma /cs/platforma-proti-hu/ 0 0 kontakty Kontakty /cs/kontakty/ 0 0 system Systémová složka /cs/system/ 0 1 bannery Bannery /cs/system/bannery/ 1 0 velky-slider Velký slider /cs/system/bannery/velky-slider/ 2 0 pod-velkym-sliderem Pod velkým sliderem /cs/system/bannery/pod-velkym-sliderem/ 2 0 pravy-sloupec Pravý sloupec /cs/system/bannery/pravy-sloupec/ 2 0 3 mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 1 0 prihlaseni Přihlášení /cs/system/prihlaseni/ 1 0 stranka-nenalezena Stránka nenalezena /cs/system/stranka-nenalezena/ 1 0 4 9 pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/ 0 rozhodnuti-ministra-o-zastaveni-rizeni-o-prodlouzeni-doby-platnosti-pruzkumneho-uzemi-magdalena-z-25-5-2018 0 Rozhodnutí ministra o zastavení řízení o prodloužení doby platnosti průzkumného území Magdaléna z 25. 5. 2018
Ministr životního prostředí Richard Brabec se dne 25. května 2018 rozhodl zastavit řízení o prodloužení doby platnosti průzkumného území pro geologické práce pro vyhledávání úložiště na lokalitě BMagdaléna po té, co Správa úložišť radioaktivních odpadů stáhla svoji žádost.
article 29.05.2018 14:33:15 29.05.2018 14:39:41 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/
rozsudek-mestskeho-soudu-v-praze-z-26-3-2018-ktery-zrusil-rozhodnuti-o-stanoveni-pruzkumneho-uzemi 0 Rozsudek Městského soudu v Praze z 26. 3. 2018, který zrušil rozhodnutí o stanovení průzkumného území
Rozsudek Městského soudu v Praze z 26. 3. 2018, který na základě žaloby Města Jistebnice, obcí Nadějkov a Božetice a spolku Zachovalý kraj zrušil rozhodnutí ministra životního prostředí z 10. 4. 2015 a rozhodnutí Ministerstva životního prostředí z 20. 10. 2014 o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry pro vyhledávání hlubinného úložiště Magdaléna.
article 27.03.2018 12:23:44 24.04.2018 13:55:48 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/
rozklad-zachovaleho-kraje-proti-rozhodnuti-mzp-o-prodlouzeni-doby-platnosti-pruzkumneho-uzemi-magdalena 0 Rozklad Zachovalého kraje proti rozhodnutí MŽP o prodloužení doby platnosti průzkumného území Magdaléna
Rozklad spolku Zachovalý kraj proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 11. prosince 2017 vydaného pod č. j. MZP/2017/510/761 o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území Magdaléna. Obsahuje podrobné argumenty, se kterými účastník řízení navrhuje, aby ministr napadené rozhodnutí zrušil.
article 14.01.2018 16:58:17 14.01.2018 17:00:26 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/
rozklad-cally-proti-rozhodnuti-mzp-o-prodlouzeni-doby-platnosti-pruzkumneho-uzemi-magdalena 0 Rozklad Cally proti rozhodnutí MŽP o prodloužení doby platnosti průzkumného území Magdaléna
Rozklad Cally - Sdružení pro záchranu prostředí proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 11. prosince 2017 vydaného pod č. j. MZP/2017/510/761 o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území Magdaléna. Obsahuje argumenty, se kterými účastník řízení navrhuje, aby ministr napadené rozhodnutí zrušil.
article 08.01.2018 14:37:27 14.01.2018 16:58:14 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/
rozhodnuti-mzp-o-prodlouzeni-doby-platnosti-pruzkumneho-uzemi-magdalena 0 Rozhodnutí MŽP o prodloužení doby platnosti průzkumného území Magdaléna
Ministerstvo životního prostředí dne 11. 12. 2017 rozhodlo o prodloužení doby platnosti průzkumného území pro vyhledávání úložiště Magdaléna o jeden rok, tedy do 31. 12. 2017.
article 12.12.2017 21:55:49 12.12.2017 22:09:38 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/
sdeleni-surao-o-novem-pozadavku-prodlouzit-povoleni-pruzkumneho-uzemi-jen-do-konce-roku-2017 0 Sdělení SÚRAO o novém požadavku prodloužit povolení průzkumného území jen do konce roku 2017
V souvislosti s rozhodnutím ministra životního prostředí Richarda Brabce, kterým fakticky vrátil k novému rozhodnutí žádost Správy úložišť o prodloužení doby platnosti průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry pro vyhledávání hlubinného úložiště Magdaléna, sděluje SÚRAO dnem 22. 11. 2017, že zužuje svoji žádost a žádá o prodloužení doby platnosti jen do konce roku 2017.
article 27.11.2017 22:30:35 30.11.2017 09:51:32 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/
rozhodnuti-listopad-2017-magdalena 0 Rozhodnutí ministra životního prostředí o rozkladu SÚRAO
Dne 7. 11. 2017 vydal ministr životního prostředí Richard Brabec rozhodnutí, ve kterém zrušil usnesení MŽP o zastavení řízení, ve kterém SÚRAO požádalo o prodloužení doby platnosti průzkumného území Magdaléna. Ministerstvo tak bude muset znovu rozhodnout o prodloužení doby platnosti tohoto průzkumného území, přestože ta již skončila 31. 12. 2016.
article 09.11.2017 23:53:22 10.11.2017 09:48:53 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/
rozklad-spravy-ulozist-radioaktivnich-odpadu-z-15-3-2017-proti-usneseni-mzp 0 Rozklad Správy úložišť radioaktivních odpadů z 15. 3. 2017 proti usnesení MŽP
o zastavení řízení o prodloužení doby platnosti průzkumného území Magdaléna.
article 15.03.2017 15:41:15 29.03.2017 15:42:48 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/
usneseni-ministerstva-zivotniho-prostredi-o-zastaveni-rizeni-o-prodlouzeni-doby-platnosti-pruzkumneho-uzemi-magdalena-ze-dne-28-unora-2017 0 Usnesení Ministerstva životního prostředí o zastavení řízení o prodloužení doby platnosti průzkumného území Magdalena ze dne 28. února 2017 article 02.03.2017 11:44:46 02.03.2017 11:45:28 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/ zadost-surao-o-prodlouzeni-doby-platnosti-pruzkumneho-uzemi-pro-zvlastni-zasahy-do-zemske-kury-magdalena 0 Žádost SÚRAO o prodloužení doby platnosti průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry MAGDALENA
Správa úložišť radioaktivních odpadů požádala v prosinci 2016 Ministerstvo životního prostředí o prodloužení doby platmosti stanovených průzkumných území o více než dva roky. 31. prosince 2016 totiž skončila platnost dříve povolených průzkumných území.
article 16.01.2017 23:40:38 16.01.2017 23:47:22 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/
vyjadreni-mestskeho-soudu-v-praze-k-navrhu-na-priznani-odkladneho-ucinku-zalobe-10-5-2015 0 Vyjádření Městského soudu v Praze k návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě 10.5.2015
Zamítnutí Městského soudu v Praze k návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě 10.5.2015.
article 31.07.2015 16:41:17 07.09.2015 16:44:31 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/
zaloba-proti-rozhodnuti-ministra-zivotniho-prostredi-ze-dne-10-4-2015 0 Žaloba proti rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 10. 4. 2015
Žaloba obce Božetice, města Jistebnice, obce Nadějkov a spolku "Zachovalý kraj" ze dne 7.7.2015
article 21.07.2015 08:36:43 22.07.2015 21:50:06 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/
rozhodnuti-ministra-zivotniho-prostredi-o-zamitnuti-rozkladu-a-potvrzeni-pruzkumneho-uzemi 0 Rozhodnutí ministra životního prostředí o zamítnutí rozkladu a potvrzení průzkumného území
Rozhodnutí ministra životního prostředí ze 30. 4. 2015 o zamítnutí rozkladu (odvolání) obcí a spolků a potvrzení průzkumného území Magdaléna pro vyhledávání úložiště.
article 05.05.2015 12:42:22 05.05.2015 12:57:08 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/
rozklad-proti-rozhodnuti-ministerstva-zivotniho-prostredi-ze-dne-20-rijna-2014 0 Rozklad proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 20. října 2014
Vydaného pod č. j. 67528/ENV/13 1131/510/13 ve věci stanovení průzkumného území Magdaléna Podáno: 7. listopadu 2014
article 07.11.2014 22:08:32 16.02.2015 22:10:02 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/
rozklad-mesta-jistebnice-obci-bozetice-a-nadejkov-a-os-zachovaly-kraj-proti-rozhodnuti-mzp-o-stanoveni-pruzkumneho-uzemi 0 Rozklad Města Jistebnice, obcí Božetice a Nadějkov a OS Zachovalý kraj proti rozhodnutí MŽP o stanovení průzkumného území
Rozklad proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 20. 10. 2014, č. j. 67528/ENV/13 1131/510/13. Podáno: 4. listopadu 2014
article 04.11.2014 22:10:32 16.02.2015 22:12:39 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/
17 2 s-2 1 s-2 2
1 uvod cs Čeština
f_login Přihlášení: form_id_login https://www.nechcemeuloziste.cz:443/cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/zaloba-proti-rozhodnuti-ministra-zivotniho-prostredi-ze-dne-10-4-2015.html return mod_login_on_submit(); multipart/form-data ed_login text Jméno: ed_password password Heslo: b_login submit Přihlásit se b_login hidden 1 _sender_ hidden login
/mod/search/cs/page_system multipart/form-data ed_search_query Hledat: b_search_query2 Vyhledat b_search_query Vyhledat _sender_ search

  Žaloba proti rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 10. 4. 2015

  Žaloba obce Božetice, města Jistebnice, obce Nadějkov a spolku "Zachovalý kraj"

  Žalobci v rámci řízení před Ministerstvem životního prostředí namítali, že SÚRAO nebylo oprávněno žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry Magdaléna vůbec podávat, jelikož nebyly splněny podmínky stanovené v Plánu činnosti SÚRAO pro rok 2013, zejména nebyl získán souhlas dotčených obcí. Dále pak žalobci požadovali doplnění některých podkladů do spisu, jakož i navrhovali vlastní důkazy pro posouzení veřejných zájmů převažujících nad zájmem na stanovení průzkumného území, nakonec pak zpochybnili popisy plánovaných geologických prací.

  Vrámci doplnění svého původního vyjádření pak trvali na nařízení ústního jednání, požadovali doplnění spisu o návrh projektu geologických prací, provedení posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA) i výslech svědka (Mgr. Matěj Machek, Ph.D.) a dále poukazovali na skutečnost, že je třeba při posuzování veřejných zájmů brát v úvahu také zájem na budoucím využití území, pročež upozornili například na nesouhlas Zastupitelstva Jihočeského kraje v rámci jeho usnesení, kterým požadovalo zastavit veškeré aktivity směřující kvybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu na území kraje. Nakonec v rámci vyjádření ze dne 25. 8. 2014 namítali rozpor žádosti SÚRAO s § 45 správního řádu, a to pro nejasnosti ohledně prováděných geologických pracích.

  Ministerstvo životního prostředí námitkám žalobců nevyhovělo a rozhodnutím ze dne 20. 10. 2014, č.j.67528/ENV/13 1131/150/13 stanovilo průzkumné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry Magdaléna (dále jen „rozhodnutí MŽP“). 

  Více informací nalezente v příloze.

   


  Přílohy ke stažení