Veřejná debata nad socioekonomickými indikátory výběru lokalit

 

Pracovní skupina pro dialog připravila  „Návrh socioekonomických indikátorů pro výběr lokality pro hlubinné úložiště“, který nyní zveřejňuje s cílem iniciovat on-line veřejnou debatu nad tímto dokumentem a získat tak zpětnou vazbu ze strany širší veřejnosti.

Tato veřejná diskuse bude ukončena dne 28. 8. 2012 (24:00 hod).

Připomínky může veřejnost předkládat e-mailem na adresu: hana.vojtechova@ujv.cz případně do sekce Názory / Veřejná diskuse na http://www.psdialog.cz

Veškeré obdržené připomínky pak budou prodiskutovány na zasedání PS Dialog (13. 9. 2016) a následně zapracovány do daného dokumentu. Konečný „Návrh socioekonomických indikátorů pro výběr lokality pro HÚ“ pak bude předložen Správě úložišť radioaktivních odpadů, která jej zapracuje do svých metodických materiálů týkajících se kritérií výběru lokality pro HÚ (Dokument MP22: Požadavky, indikátory vhodnosti a kritéria výběru lokalit pro umístění hlubinného úložiště, Metodika použití kritérií při zužování počtu lokalit pro další fázi výběru lokality).

Více zde: http://www.psdialog.cz