Žádost SÚRAO o prodloužení doby platnosti průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry MAGDALENA

Správa úložišť radioaktivních odpadů požádala v prosinci 2016 Ministerstvo životního prostředí o prodloužení doby platmosti stanovených průzkumných území o více než dva roky. 31. prosince 2016 totiž skončila platnost dříve povolených průzkumných území.


Přílohy ke stažení