lokality Lokality /cs/lokality/ magdalena Magdaléna /cs/lokality/magdalena/ zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ 24-05-24 20:53:29 24 cs Čeština zpravy-ze-samospravy-4-2013 Zprávy ze samosprávy č. 4, Květen 2013 html 2 redesign.nechcemeuloziste.cz zpravy-ze-samospravy-4-2013 Zprávy ze samosprávy č. 4, Květen 2013 04.05.2013 18:05:20

Zprávy ze samosprávy

Na začátku letošního roku nabralo jednání o úložišti zcela nečekaný směr: místo pokračování snahy o dohodu s obcemi se stát rozhodl postupovat proti jejich vůli. Obce a občan- ská sdružení na tento pod- raz reagovaly společnou výzvou pro vládu a po- slance. Její text i podrob- nější informace o postupu státu najdete v tomto čísle Zpráv ze samosprávy.

Zpravodaj přináší také po- drobnosti o tom, jak by probíhal geologický prů- zkum, který by podle před- stav ministerstva průmyslu měl začít už v letošním nebo příštím roce. Za po- zornost určitě stojí i po- hled pracovníků Státního úřadu pro jadernou bez- pečnost - organizace, kte- rá vydává povolení pro provoz atomových sta- veb - a odborníků z vý- zkumného ústavu krajinář- ského.

Olga Černá, OS Zachovalý kraj 

Vyšlo v květen 2013.

Zpravodaj pro obce Božetice, Jistebnice a Nadějkov. Vyšlo v květnu 2013. Na začátku letošního roku nabralo jednání o úložišti zcela nečekaný směr: místo pokračování snahy o dohodu s obcemi se stát rozhodl postupovat proti jejich vůli. Obce a občan- ská sdružení na tento pod- raz reagovaly společnou výzvou pro vládu a po- slance. Její text i podrob- nější informace o postupu státu najdete v tomto čísle Zpráv ze samosprávy.
article zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ 04.02.2015 21:05:28 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk zpravy-ze-samospravy-4.jpeg 220 314 /include/mime_icons/jpeg.gif Do sloupce 10064-zpravy-ze-samo4.pdf 1.33 MB /include/mime_icons/pdf.gif /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/zpravy-ze-samospravy-4-2013/_files/10064-zpravy-ze-samo4.pdf _files
mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 0 system Systémová složka /cs/system/ medialni-vystupy-den-proti-ulozisti-2016 0 Mediální výstupy Den proti úložišti 2016 article odeslani-formulare 0 Odeslání formuláře article test 0 test article 3 root_content /cs/ test test /cs/test/ 0 1 aktuality Aktuality /cs/aktuality/ 0 0 lokality Lokality /cs/lokality/ http://www.nechcemeuloziste.cz/lokality/brezovy-potok/ 0 0 brezovy-potok Březový potok /cs/lokality/brezovy-potok/ 1 0 nazory-brez Názory /cs/lokality/brezovy-potok/nazory-brez/ 2 0 odborne-studie-brezovy-potok Studie /cs/lokality/brezovy-potok/odborne-studie-brezovy-potok/ 2 0 prezentace-brez Prezentace /cs/lokality/brezovy-potok/prezentace-brez/ 2 0 pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ 2 0 4 ete-jih Janoch /cs/lokality/ete-jih/ 1 0 nazory-ete-jih Názory /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/ 2 0 tiskoviny-ete-jih Tiskoviny /cs/lokality/ete-jih/tiskoviny-ete-jih/ 2 0 studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ 2 0 prezentace-ete-jih Prezentace /cs/lokality/ete-jih/prezentace-ete-jih/ 2 0 pravni-stav-ete-jih Právní stav /cs/lokality/ete-jih/pravni-stav-ete-jih/ 2 0 5 horka Horka /cs/lokality/horka/ 1 0 nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/ 2 0 zpravodaje-hor Tiskoviny /cs/lokality/horka/zpravodaje-hor/ 2 0 odborne-studie-hor Studie /cs/lokality/horka/odborne-studie-hor/ 2 0 prezentace-hor Prezentace /cs/lokality/horka/prezentace-hor/ 2 0 pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/ 2 0 5 hradek Hrádek /cs/lokality/hradek/ 1 0 nazory-hra Názory /cs/lokality/hradek/nazory-hra/ 2 0 zpravodaje-hra Tiskoviny /cs/lokality/hradek/zpravodaje-hra/ 2 0 odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ 2 0 prezentace-hra Prezentace /cs/lokality/hradek/prezentace-hra/ 2 0 pravni-stav-hra Právní stav /cs/lokality/hradek/pravni-stav-hra/ 2 0 5 certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ 1 0 nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ 2 0 zpravodaje-cer Tiskoviny /cs/lokality/certovka/zpravodaje-cer/ 2 0 odborne-studie-certovka Studie /cs/lokality/certovka/odborne-studie-certovka/ 2 0 prezentace-cer Prezentace /cs/lokality/certovka/prezentace-cer/ 2 0 pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/ 2 0 5 cihadlo Čihadlo /cs/lokality/cihadlo/ 1 0 nazory-cih Názory /cs/lokality/cihadlo/nazory-cih/ 2 0 zpravodaje-cih Tiskoviny /cs/lokality/cihadlo/zpravodaje-cih/ 2 0 odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ 2 0 prezentace-cih Prezentace /cs/lokality/cihadlo/prezentace-cih/ 2 0 pravni-stav-cih Právní stav /cs/lokality/cihadlo/pravni-stav-cih/ 2 0 5 kravi-hora Kraví hora /cs/lokality/kravi-hora/ 1 0 chci-podporit Chci podpořit /cs/lokality/kravi-hora/chci-podporit/ 2 1 dpu Den proti ulozisti /cs/lokality/kravi-hora/dpu/ 2 1 nazory Názory /cs/lokality/kravi-hora/nazory/ 2 0 zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ 2 0 odborne-studie-kravi-hora Studie /cs/lokality/kravi-hora/odborne-studie-kravi-hora/ 2 0 prezentace Prezentace /cs/lokality/kravi-hora/prezentace/ 2 0 pravni-stav Právní stav /cs/lokality/kravi-hora/pravni-stav/ 2 0 7 magdalena Magdaléna /cs/lokality/magdalena/ 1 0 nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ 2 0 zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ 2 0 odborne-studie-magdalena Studie /cs/lokality/magdalena/odborne-studie-magdalena/ 2 0 prezentace-mag Prezentace /cs/lokality/magdalena/prezentace-mag/ 2 0 pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/ 2 0 5 edu-zapad Na Skalním /cs/lokality/edu-zapad/ 1 0 nazory-edu-zapad Názory /cs/lokality/edu-zapad/nazory-edu-zapad/ 2 0 tiskoviny-edu-zapad Tiskoviny /cs/lokality/edu-zapad/tiskoviny-edu-zapad/ 2 0 studie-edu-zapad Studie /cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ 2 0 prezentace-edu-zapad Prezentace /cs/lokality/edu-zapad/prezentace-edu-zapad/ 2 0 pravni-stav-edu-zapad Právní stav /cs/lokality/edu-zapad/pravni-stav-edu-zapad/ 2 0 5 9 dokumenty Dokumenty /cs/dokumenty/ 0 0 odborne-studie Odborné studie /cs/dokumenty/odborne-studie/ 1 0 prezentace-dok Prezentace /cs/dokumenty/prezentace-dok/ 1 0 stanoviska-a-petice Stanoviska a petice /cs/dokumenty/stanoviska-a-petice/ 1 0 tiskoviny Tiskoviny /cs/dokumenty/tiskoviny/ 1 0 video-audio Video/audio /cs/dokumenty/video-audio/ 1 0 5 pravo Právo /cs/pravo/ 0 0 navody-a-manualy Návody a manuály /cs/pravo/navody-a-manualy/ 1 1 vzory Vzory /cs/pravo/vzory/ 1 1 2 caste-dotazy Časté dotazy /cs/caste-dotazy/ 0 0 platforma-proti-hu Platforma /cs/platforma-proti-hu/ 0 0 kontakty Kontakty /cs/kontakty/ 0 0 system Systémová složka /cs/system/ 0 1 bannery Bannery /cs/system/bannery/ 1 0 velky-slider Velký slider /cs/system/bannery/velky-slider/ 2 0 pod-velkym-sliderem Pod velkým sliderem /cs/system/bannery/pod-velkym-sliderem/ 2 0 pravy-sloupec Pravý sloupec /cs/system/bannery/pravy-sloupec/ 2 0 3 mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 1 0 prihlaseni Přihlášení /cs/system/prihlaseni/ 1 0 stranka-nenalezena Stránka nenalezena /cs/system/stranka-nenalezena/ 1 0 4 9 zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ 0 jistebnicko-a-uloziste-radioaktivnich-odpadu-skladacka 0 Jistebnicko a úložiště radioaktivních odpadů (skládačka)
Informační skládačka A4. Vydáno: Červen 2014
article 18.02.2015 15:20:10 18.02.2015 15:24:41 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ makov-letak-titulka.jpg 842 595
jistebnicko-a-uloziste-radioaktivnich-odpadu 0 Jistebnicko a úložiště radioaktivních odpadů
12 stránkvoý informační materiál. Vydáno: Červen 2014
article 18.06.2014 15:12:06 18.02.2015 15:19:25 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ jistebnicko-a-uloziste-titulka.jpg 842 595
zpravy-ze-samospravy-4-2013 0 Zprávy ze samosprávy č. 4, Květen 2013
Zpravodaj pro obce Božetice, Jistebnice a Nadějkov. Vyšlo v květnu 2013. Na začátku letošního roku nabralo jednání o úložišti zcela nečekaný směr: místo pokračování snahy o dohodu s obcemi se stát rozhodl postupovat proti jejich vůli. Obce a občan- ská sdružení na tento pod- raz reagovaly společnou výzvou pro vládu a po- slance. Její text i podrob- nější informace o postupu státu najdete v tomto čísle Zpráv ze samosprávy.
article 04.05.2013 18:05:20 04.02.2015 21:05:28 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ zpravy-ze-samospravy-4.jpeg 220 314
zpravy-ze-samospravy-3-2012 0 Zprávy ze samosprávy č. 3, Listopad 2012
Zpravodaj pro obce Božetice, Jistebnice a Nadějkov. Vyšlo v listopadu 2012. Třetí číslo zpravodaje by vám opět mělo přinést informace, které Správa úložišť nepovažuje za tak důležité, aby s nimi ve svých tis- kovinách seznámila veřejnost. Najdete zde především slíbené obrázky povrchového areálu úlo- žiště a jeho umístění, dále zprávu o výzkumu veřejného mínění, o dohodě, kterou obcím nabízí SÚRAO k podpisu, a několik zají- mavostí z ostatních lokalit. Díky Nadaci VIA, která nám na tisk poskytla „rychlý grant“ ve vý- ši 6000 Kč, vycházejí tyto Zprávy ze samosprávy v barvě.
article 03.11.2012 18:13:46 04.02.2015 21:06:57 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ zpravy-ze-samospravy-3.jpeg 220 306
zpravy-ze-samospravy-2-2012 0 Zprávy ze samosprávy č. 2, Červenec 2012
Zpravodaj pro obce Božetice, Jistebnice a Nadějkov. Vyšlo v červeneci 2012. Další číslo zpravodaje, kterým reagujeme Zprávy ze Správy úložišť a doplňujeme, co v nich chybí. Tentokrát si můžete přečíst: Co si o průzkumných vrtech myslí geolog Severočeských dolů, Že SÚRAO neplánuje povrchový areál úložiště jen v Božejovicích, ale i jinde, Názory místních lidí, které SÚRAO jako tradičně ve svých novinách vynechala, aby zbylo dost místa na rozhovory se starosty z Jinřichohradecka nebo Litoměřic, Krátkou zprávu o besedě v Božejovicích pověsti z Magdalény, po níž je naše lokalita pojmenována.
article 02.07.2012 18:18:39 04.02.2015 21:09:45 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ zpravy-ze-samospravy-2.jpeg 220 312
zpravy-se-samospravy-c-1-brezen-2012 0 Zprávy se samosprávy č. 1, Březen 2012
Zpravodaj pro obce Božetice, Jistebnice a Nadějkov. Vyšlo v březenu 2012. Minulý měsíc rozeslala Správa úložišť radioaktivního odpadu do všech domácností pěkné barevné noviny. Psalo se v nich o statisících pro obce, o neškodnosti geologického průzkumu, o tom, co si o spolupráci se SÚRAO myslí starostka Lodhéřova u Jindřichova Hradce a jak to ve Finsku mají komplikované s pitím alkoholu...
article 04.03.2012 18:27:02 04.02.2015 21:09:06 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ zpravy-ze-samospravy-1.jpeg 220 312
6 1 1
1 uvod cs Čeština
f_login Přihlášení: form_id_login https://www.nechcemeuloziste.cz:443/cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/zpravy-ze-samospravy-4-2013.html return mod_login_on_submit(); multipart/form-data ed_login text Jméno: ed_password password Heslo: b_login submit Přihlásit se b_login hidden 1 _sender_ hidden login
/mod/search/cs/page_system multipart/form-data ed_search_query Hledat: b_search_query2 Vyhledat b_search_query Vyhledat _sender_ search

  Zprávy ze samosprávy

  Na začátku letošního roku nabralo jednání o úložišti zcela nečekaný směr: místo pokračování snahy o dohodu s obcemi se stát rozhodl postupovat proti jejich vůli. Obce a občan- ská sdružení na tento pod- raz reagovaly společnou výzvou pro vládu a po- slance. Její text i podrob- nější informace o postupu státu najdete v tomto čísle Zpráv ze samosprávy.

  Zpravodaj přináší také po- drobnosti o tom, jak by probíhal geologický prů- zkum, který by podle před- stav ministerstva průmyslu měl začít už v letošním nebo příštím roce. Za po- zornost určitě stojí i po- hled pracovníků Státního úřadu pro jadernou bez- pečnost - organizace, kte- rá vydává povolení pro provoz atomových sta- veb - a odborníků z vý- zkumného ústavu krajinář- ského.

  Olga Černá, OS Zachovalý kraj 

  Vyšlo v květen 2013.


  Přílohy ke stažení