Kraví Hora

Lokalita vybraná pro úložiště nazvaná Kraví hora leží na pomezí Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, po rozšíření v roce 2018 mezi obcemi Bukov, Milasín, Dolní Rožínka, Rožná, Rodkov, Věžná, Sejřek, Olší, DrahonínMoravecké Pavlovice (v okresech  Žďár nad Sázavou a  Brno venkov). Lokalita byla rozhodnutím vlády z 21. 12. 2020 zařazena mezi záložní.

Průzkumné území Kraví hora pro hledání úložiště se zde mělo rozkládat na ploše bezmála 28 km2, do roku 2017 bylo zájmové území jen 17 km2 velké. Kraví hora se nachází v sousedství bývalého uranového dolu v Dolní Rožínce. Kolem stanoveného průzkumného území je tedy řada starých štol pocházejících z předchozí těžby uranu, které představují nezanedbatelné riziko v otázce bezpečnosti úložiště. Navíc tu na poměrně malém území dochází ke kumulaci několika rizikových projektů (doznívající těžba uranu, odkaliště, uvažovaný podzemní zásobník plynu či centrální mezisklad radioaktivního odpadu). Některé z nich již nyní do značné míry zatěžují životní prostředí. Lokalita je v těsné blízkosti chráněného území přírodní památky Trenckovy rokle.

Místní spolky:  Nechceme úložiště Kraví hora, Bystřice bez radiace, Dejmalka

23.01.2013

Žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na lokalitě Kraví hora

Žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na lokalitě Kraví hora, 23. ledna 2013

09.01.2013

Čas odvátých slibů

V hlavní roli: Josef Lazárek náměstek ředitele závodu GEAM státního podniku DIAMO na jednání zastupitelstva obce Věžná (lokalita Kraví Hora) dne 9. ledna 2013

17.12.2012

Zpravodaje Nechceme úložiště č. 3/2012

Proč úložiště u nás? Diskuze o tom, zda chceme nebo nechceme úložiště radioaktivního odpadu v lokalitě Kraví hory, je jistě na místě. Zdá se mi logické, že vznikla skupina občanů, kteří jsou proti této alternativě. Trochu se však divím, že někomu stojí za námahu zakládat skupinu, která bude úložiště požadovat. Vyšlo 17. prosince 2012.

06.11.2012

Zpravodaj Nechceme uložiště č. 2/2012

Občanské sdružení NECHCEME ÚLOŽIŠTĚ KRAVÍ HORA vzniklo spontánně poté, co jsme se dozvěděli o tom, že by přímo pod našimi domovy mohlo být vybudováno úložiště jaderného odpadu. Také jsme zjistili, že většina obyvatel dotčených obcí nemá o tom, co se připravuje, dostatek informací. Občané sousedních obcí pak neví vůbec nic, přestože i oni budou zasaženi dopady stavby takového významu, jakou je hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Cílem našeho sdružení je informovat občany a všemi legálními prostředky protestovat proti záměru průzkumu nebo vybudování trvalého úložiště jaderného odpadu v lokalitě Kraví hora na pomezí kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Vyšlo: 6. listopadu 2012.

25.10.2012

Zpravodaj Nechceme úložiště č. 1/2012

Vážení spoluobčané, přátelé, sousedé, známí, netajíme se svým negativním postojem k možnosti, že by v lokalitě Kraví hora mohlo vyrůst trva- lé úložiště jaderného odpadu. Jsme přesvědčeni o tom, že by volení představitele obcí měli „hlasu svého lidu“ naslouchat a brát jej při rozhodování seriózně na vědomí. Nejen v případě, kdy se stát chystá svým občanům nacpat pod nohy radioaktivní sajrajt... Vyšlo: 25. října 2012.

16.12.2010

Lokalita Kraví hora: Ověření plošné a prostorové lokalizace hlubinného úložiště

Autor: EGP INVEST, spol. s r. o., Vydáno: prosinec 2010

předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9