Kraví Hora

Lokalita vybraná pro úložiště nazvaná Kraví hora leží na pomezí Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, po rozšíření v roce 2018 mezi obcemi Bukov, Milasín, Dolní Rožínka, Rožná, Rodkov, Věžná, Sejřek, Olší, DrahonínMoravecké Pavlovice (v okresech  Žďár nad Sázavou a  Brno venkov). Lokalita byla rozhodnutím vlády z 21. 12. 2020 zařazena mezi záložní.

Průzkumné území Kraví hora pro hledání úložiště se zde mělo rozkládat na ploše bezmála 28 km2, do roku 2017 bylo zájmové území jen 17 km2 velké. Kraví hora se nachází v sousedství bývalého uranového dolu v Dolní Rožínce. Kolem stanoveného průzkumného území je tedy řada starých štol pocházejících z předchozí těžby uranu, které představují nezanedbatelné riziko v otázce bezpečnosti úložiště. Navíc tu na poměrně malém území dochází ke kumulaci několika rizikových projektů (doznívající těžba uranu, odkaliště, uvažovaný podzemní zásobník plynu či centrální mezisklad radioaktivního odpadu). Některé z nich již nyní do značné míry zatěžují životní prostředí. Lokalita je v těsné blízkosti chráněného území přírodní památky Trenckovy rokle.

Místní spolky:  Nechceme úložiště Kraví hora, Bystřice bez radiace, Dejmalka

03.08.2015

Správa úložišť pozastavila výplatu peněz za průzkumy

Bystřicko – Výplatu příspěvků obcím za průzkumné práce při hledání vhodné lokality pro výstavbu plánovaného hlubinného úložiště radioaktivního odpadu pozastavila Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO).

29.07.2015

Radioaktivní odpady za našimi humny? - lokalita Kraví hora

Možný rozsah a dopady uvažovaného konečného hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů v lokalitě Kraví hora, kterou si vybrala státní Správa úložišť vyhořelého jaderného paliva, představuje Calla místním obyvatelům na informačním letáku.

29.07.2015

Rozhodnutí ministra nemají, ale žalobu už chystají také

Zdroj: Jihlavský deník - Starostka Hojkova Milada Duchanová (nezávislá) už více než tři měsíce čeká na rozhodnutí ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) ohledně podaného odvolání proti průzkumům v lokalitě Hrádek.

28.07.2015

Správa úložišť pozastavila výplaty příspěvků za průzkumné práce

Zdroj: ČTK - Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) byla nucena pozastavit výplatu příspěvků obcím za průzkumné práce při hledání vhodné lokality na výstavbu plánovaného hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v ČR. SÚRAO o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Důvodem jsou podle správy žaloby obcí proti povolení průzkumných prací ve vytipovaných lokalitách, které byly v minulých dnech podány. Obce ve svých rozpočtech s penězi vesměs nepočítaly.

23.07.2015

Obce a spolky žalují povolení průzkumných území pro hlubinné úložiště

Obce a spolky na pěti lokalitách, kde ministr životního prostředí odmítl jejich odvolání a povolil průzkumná území pro geologické práce pro vyhledávání hlubinného úložiště vysokoradioaktivních odpadů, se brání jeho rozhodnutí žalobami.

22.06.2015

Panelová debata "Radioaktivní odpady za našimi humny?" 18. 6. v Drahoníně

Calla ve spolupráci se spolkem Nechceme úložiště Kraví hora uspořádaly panelovou debatu "Radioaktivní odpady za našimi humny?". Konala se ve čtvrtek 18. června 2015 od 18.00 do 20.00 hodin v kulturní místnosti OÚ v Drahoníně.

18.06.2015

Lidé budou s odborníky opět debatovat o jaderném úložišti

Zdroj: Žďárský deník. Bystřicko - Již třetí debata o tom, zda v lokalitě Kraví hora bude jednou úložiště radioaktivních odpadů, se dnes od 18 do 20 hodin uskuteční v budově úřadu v Drahoníně na rozhraní Žďárska a Tišnovska. Diskuse, kterou pořádá sdružení Calla se spolkem Nechceme úložiště Kraví hora, se zúčastní příznivci i odpůrci záměru včetně přizvaných odborníků.

08.06.2015

Občanské noviny - Absolutní bezpečí

Zdroj: Česká televize. Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

01.06.2015

Zpravodaj Bezjaderná vysočina č. 2

V červnovém čísle zpravodaje Bezjaderná vysočina se podrobněji věnujeme okolí Budišova na Třebíčsku (tzv. lokalita Horka) a zároveň v něm rezonuje ohlas dubnového Dne proti úložišti. Přidaly se stovky lidí z celé republiky. Vzkaz ze všech sedmi prozatím „bezjaderných“ míst je jasný: lidé na venkově uvažují v širších souvislostech a používají zdravý rozum. Neradi by měnili svůj domov za peníze. Přejí si žít v krajině bez stigmat, zdravá krajina je jejich domov.

19.05.2015

Dopady zavření dolu na Žďársku mapují obce se zástupci státu

Jihlava - Dopady chystaného zavření uranového dolu Rožná na Žďársku na okolní obce začala mapovat pracovní skupina. Mezi jejími deseti členy jsou kromě starostů i zástupci kraje, ministerstev průmyslu a práce, agentury CzechInvest a státního podniku Diamo, pod nějž těžební závod Geam spadá.

09.05.2015

Kam s radioaktivním odpadem

Zdroj: TV Barandov. Chtěli byste mít za domem úložiště radioaktivního odpadu? V roce 2065 v Česku jedno takové vznikne. Je to sice až za 50 let, ale už teď vzbuzuje jeho plánovaná výstavba velké emoce.

05.05.2015

Rozhodnutí ministra životního prostředí o zamítnutí rozkladu a potvrzení průzkumného území

Rozhodnutí ministra životního prostředí ze 30. 4. 2015 o zamítnutí rozkladu obcí a spolků a potvrzení průzkumného území Kraví hora pro vyhledávání úložiště.

24.04.2015

Den proti úložišti 18. 4. 2015 na lokalitě Kraví hora

Ohlédnutí za akcemi celostátního Dne proti úložišti na lokalitě Kraví hora - shrnutí, pozvánka, fotogalerie a další.

22.04.2015

Prezentace z tiskové konference v Brně u příležitosti Dne proti úložišti

Přednáška na tiskové konferenci, která se uskutečnila 15. dubna před protestním dnem Den proti úložišti, kterého se účastnilo všech sedm vytipovaných lokalit pro vybudování hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů. Duben 2015.

18.04.2015

Den proti úložišti - Společné tiskové prohlášení organizujících obcí a spolků

V sobotu 18. dubna 2015 se na všech místech po celé České republice, kde Správa úložišť radioaktivních odpadů hledá místo pro trvalé hlubinné úložiště, uskuteční v rámci společného protestu pochody, koncerty a další akce. Důvod proč většina obcí a jejich obyvatel nesouhlasí s postupem státu je, že tento nerespektuje jejich názory a navíc postupuje nekoncepčně.

předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 další strana