Seminář „Hlubinné úložiště za našimi humny?“

  Seminář - setkání starostů a občanských sdružení z lokalit vybraných pro hledání hlubinného úložiště jaderných odpadů, kterým se nelíbí, jakým způsobem stát hledá řešení problému jaderného odpadu, se konal ve středu 30. září 2015 od v Barevné kavárně v Praze. Do programu pořádající Calla - Sdružení pro záchranu prostředí zařadila řadu témat, před kterými již stojíme nebo která nás čekají v následujících měsících.

  Prezentace ze semináře ke stažení:

  Povolení průzkumných území, žaloby a co dále z hlediska práva? - Pavel Doucha, Frank Bold Advokáti

  Projekty geologických průzkumných prací - Matěj Machek, Geofyzikální ústav AV ČR

  Aktualizace koncepce nakládání s radioaktivními odpady jako  impuls pro politickou a veřejnou debatu - Daniel Vondrouš, Zelený kruh

  Hlubinné úložiště: Zákon připravovaný PS Dialog  - Karel Zrůbek, předseda Pracovní skupiny pro dialog

  Den proti úložišti 2016? - Edvard Sequens, Calla

  Kritéria výběru úložiště, srovnání českého návrhu s německým - Dalibor Stráský, jaderný expert

  Geologická kriteria výběru lokalit - Matěj Machek, Geofyzikální ústav AV ČR


  Závěrem účastníci shlédli švýcarský film „Cesta na nejbezpečnější místo Země“.

   

  Projekt „Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště“ je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

  www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz  Přílohy ke stažení