Vývoj názorů na možnost uložení radioaktivních odpadů ve vybraných lokalitách

Autor: Martin Ďurďovič, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR

Obsah: 

  1. Závěrečná zpráva z výzkumu

  2. Přehled hlavních zjištění výzkumu za všechny lokality

Vyšlo: červen 2012


Přílohy ke stažení