Seminář „Hlubinné úložiště za našimi humny?“

Seminář - setkání starostů a občanských sdružení z lokalit vybraných pro hledání hlubinného úložiště jaderných odpadů, kterým se nelíbí, jakým způsobem stát hledá řešení problému jaderného odpadu, se konal ve středu 30. září 2015 od v Barevné kavárně v Praze. Do programu pořádající Calla - Sdružení pro záchranu prostředí zařadila řadu témat, před kterými již stojíme nebo která nás čekají v následujících měsících.

Prezentace ze semináře ke stažení:

Povolení průzkumných území, žaloby a co dále z hlediska práva? - Pavel Doucha, Frank Bold Advokáti

Projekty geologických průzkumných prací - Matěj Machek, Geofyzikální ústav AV ČR

Aktualizace koncepce nakládání s radioaktivními odpady jako  impuls pro politickou a veřejnou debatu - Daniel Vondrouš, Zelený kruh

Hlubinné úložiště: Zákon připravovaný PS Dialog  - Karel Zrůbek, předseda Pracovní skupiny pro dialog

Den proti úložišti 2016? - Edvard Sequens, Calla

Kritéria výběru úložiště, srovnání českého návrhu s německým - Dalibor Stráský, jaderný expert

Geologická kriteria výběru lokalit - Matěj Machek, Geofyzikální ústav AV ČR


Závěrem účastníci shlédli švýcarský film „Cesta na nejbezpečnější místo Země“.

 

Projekt „Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště“ je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz, www.eeagrants.czPřílohy ke stažení