(ČERTŮV) HRÁDEK posílá dopis ministrovi životního prostředí


  Poznámka: Níže je znění dopisu, který přikládáme i do přílohy.

  Ministerstvo životního prostředí
  k rukám ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce
  Vršovická 1442/65
  100 10 Praha 10

  Vážený pane ministře,

  obracíme se na Vás jako zástupci obcí Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná ve věci možné stavby hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů (dále jen „hlubinné úložiště nebo HÚ“) v lokalitě (ČERTŮV) HRÁDEK.

  Správa úložišť radioaktivních odpadů /SÚRAO/ vážně uvažuje o zřízení hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů v lokalitě (ČERTŮV) HRÁDEK. Tato lokalita se však nachází na evropském rozvodí a je nenahraditelným zdrojem vod, jak pro okolní obce, tak i pro město Jihlava prostřednictvím vodní nádrže Hubenov. Nelze také přehlédnout, že tato lokalita zasahuje také do povodí vodárenského toku Želivka (Švihov), zásobující pitnou vodou nejen Prahu, ale i velkou část Středočeského kraje.

  S ohledem na skutečnost, že nelze předem do budoucna s naprostou jistotou vyloučit možnou přírodní katastrofu nebo nehodu v provozu hlubinného úložiště, tak by kontaminace lokality (ČERTŮV) HRÁDEK radioaktivními odpady vedla v krátkodobém časovém horizontu ke znehodnocení zdrojů pitné vody nejen pro okolní obce, ale i pro město Jihlava, hlavní město Praha a velkou část Středočeského kraje.

  Dle našeho názoru je zásadním pochybením celého procesu, že dosud jak SÚRAO, tak MPO, neoznačilo ochranu vodních zdrojů jako zásadní kritérium pro výběr lokality pro umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.

  Za této situace dlouhodobě žádáme jasnou garanci ochrany klíčových národních zdrojů pitné vody. Tuto garanci dle našeho společného názoru poskytuje pouze okamžité vyloučení lokality (ČERTŮV) HRÁDEK z výběru lokalit pro budoucí možnou stavbu hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů.

  Je nepochybným faktem, že v době klimatických změn způsobujících nedostatek vody a vrcholící kůrovcové kalamity decimující lesy nejen na Vysočině, je třeba realizovat opatření k ochraně klíčových národních zdrojů pitné vody. Ministerstvo životního prostředí spolu s Ministerstvem zemědělství již zpracovali návrh na rozšíření Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Hydrologickou výjimečnost lokality (ČERTŮV) HRÁDEK podtrhuje to, že v rámci tohoto návrhu je počítáno s touto lokalitou jako lokalitou pro výstavbu vodní nádrže Batelov /mimo obce Batelov na území obcí Rohozná a Dolní Cerekev/. Vodní nádrž Batelov by měla zajistit zásobování pitnou vodou pro Město Jihlavu a region Jihlavska. Jak je však evidentně zřejmé, stát v rámci Lokality (ČERTŮV) HRÁDEK vynakládá nemalé prostředky na zcela protichůdné projekty a zvažuje zcela diametrálně odlišné a nesourodé možnosti využití tohoto území.

  V rámci snahy najít systémovém řešení pro řešení nedostatku vody a sucha jste založil Národní koalici pro boj se suchem. Tato má být nezávislým odborným orgánem, který se bude snažit problémům se suchem co nejúčinněji čelit, nebo jim ideálně i předcházet. Dle našeho názoru by ochrana klíčových vodních zdrojů měla být pro stát naprostou prioritou a měla by mít přednost před ostatními zájmy státu. Za této situace bychom Vás chtěli vyzvat k tomu, aby Národní koalice pro boj se suchem pod Vaším vedením jednoznačně deklarovala nezbytnost ochrany klíčových národních vodních zdrojů s tím, že tato ochrana bude mít prioritní význam pro posuzování využití tohoto území.

  Současně bychom Vám rádi v případě Vašeho zájmu poskytli další informace k této problematice, a to včetně pozvání k Vaší návštěvě lokality (ČERTŮV) HRÁDEK. Aktuálnost tématu dokládá široká podpora nejen ze strany místních samospráv, tato již v roce 2019 překročila hranici 70.000 obyvatel okresů Jihlava a Pelhřimov! Svou jednoznačnou podporu ochraně národních zdrojů pitné vody již vyjádřily desítky obcí a měst okresů Jihlava a Pelhřimov, konkrétně například mikroregiony Dušejovsko, Třešťsko, Pelhřimovsko a také Město Pelhřimov, dále také správci klíčové vodovodní infrastruktury například SVAK /Svaz vodovodů a kanalizací/ Jihlavsko.

  V Dolní Cerekvi dne 11.5.2020

  Podepsané obce: Obec Cejle Městys Dolní Cerekev Obec Hojkov, Obec Milíčov Městys Nový Rychnov Obec Rohozná


  Přílohy ke stažení