Jak dopadne zákon o úložišti? Rozhodnou poslanci

  Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti z 23. ledna 2024

  Poslanecká sněmovna bude na schůzi, která pokračuje dnes odpoledne, rozhodovat o finální podobě zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm [1]. Platforma proti hlubinnému úložišti sdružující 55 měst, obcí a spolků z vybraných lokalit vyzvala poslance, aby podpořili zákon v podobě vrácené Senátem. Ten na podnět Hany Žákové (zvolená za STAN) chce do zákona vrátit spolurozhodující roli obou komor Parlamentu při zásadním rozhodování, pod kterými obcemi navždy skončí nebezpečný vysoceradioaktivní odpad. Z vládního návrhu předtím parlamentní spoluodpovědnost vyškrtli poslanci na návrh Ivana Adamce (ODS), aniž se dočkala obrany ze strany ministra průmyslu Jozefa Síkely (STAN), který ji starostům osobně slíbil.

  Zároveň musíme vyjádřit své zklamání, že skutečně demokratické posílení práva dotčených měst a obcí spolurozhodovat, které vláda i zákonodárci odmítli, v zákoně bude chybět. V důsledku toho tak přetrvá dnešní konfliktní stav mezi státem a obecními samosprávami při hledání a povolování natolik výjimečné stavby, kterou konečné úložiště je.

  Dlouhodobou bezpečnost hlubinného úložiště musí garantovat robustní výzkum a vědecké postupy, jejichž kvalita je standardně prověřována odbornou oponenturou. Jak zaznívá ze Správy úložišť radioaktivních odpadů, je možné, že z dnešních čtyřech lokalit jich po provedení geologických prací hned několik může obstát na obdobné úrovni. Pak musí přijít na řadu další důležitá hlediska jako socio-ekonomická či technicko-ekonomická.

  V takovém okamžiku bude mít rozhodování o výběru ve vládě i svůj silný politický aspekt. Proto je důležité zákonem definovaným postupem v Parlamentu prověřit, zda k výběru došlo transparentně, byly zohledněny všechny podstatné souvislosti a negativní dopady také dostatečným způsobem kompenzovány.  Jestliže je pro české odborníky nejbližším partnerem Finsko, které plánuje uvést do provozu první hlubinné úložiště vyhořelého paliva na světě, pak je dobré vědět, že i zde konečné rozhodnutí o úložišti učinil finský Parlament [2].

  Michael Forman, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti řekl: „Doufáme, že poslanci vezmou na vědomí rozhodnutí Senátu, který do zákona vrátil alespoň nutný souhlas Parlamentu. Takto významná stavba s obrovským dopadem na vybraný region, jakou hlubinné úložiště jaderného odpadu bezesporu je, musí být odsouhlasena společností napříč celým politickým spektrem a také s ohledem na všechna související sociální, technická, enviromentální a ekonomická hlediska. V tomto je nezaměnitelná a velmi důležitá role Parlamentu. Pokud Sněmovna rozhodnutí o výběru lokality v zákoně ponechá jen na vládě, nebudeme to považovat za dostatečně transparentní a budeme to brát jako zbavování se poslanecké odpovědnosti.“

  Platforma proti hlubinnému úložišti sdružuje 55 členů (38 obcí a měst a 17 spolků) za účelem prosazení změny v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady, který se nebude omezovat jen na hlubinné úložiště. Platforma dále prosazuje, aby rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání bylo podmíněno předchozím souhlasem dotčených obcí. www.platformaprotiulozisti.cz

  Další informace může poskytnout:
  Michael Forman, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti a starosta města Horažďovice
  tel.: 724 181 019, e-mail: forman@muhorazdovice.cz

  Poznámky:

  [1] Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu, tisk 192 - https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/110068/92324

  [2] Finská právní úprava je popsána v materiálu Právní analýza návrhu zákona o hlubinném úložišti, Doucha Šikola advokáti s.r.o., březen 2022 - http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/dokumenty/odborne-studie/pravni-analyza-navrhu-zakona-o-hlubinnem-ulozisti.html


  Přílohy ke stažení