Magdaléna

Vybraná lokalita pro úložiště Magdaléna leží na území města Jistebnice (obce Božejovice, Drahnětice, Makov, Padařov, Pohoří, Svoříž, ZbelítovZvěstonín), obce Božetice (obec Radihošť) a obce Nadějkov (obce Brtec, Hronova Vesec, Hubov, Modlíkov, PetříkoviceVratišov) v okresech Písek a Tábor v Jihočeském kraji. Zasahuje sem přírodní park Jistebnická pahorkatina. Navržené území pro geologické práce pro hledání úložiště mělo  rozlohu přes 26,8 km2.  Lokalita byla rozhodnutím vlády z 21. 12. 2020 zařazena mezi záložní.

Místní spolky: Zachovalý kraj, Naplaveno, Jistebnická vrchovina

18.06.2014

Jistebnicko a úložiště radioaktivních odpadů

12 stránkvoý informační materiál. Vydáno: Červen 2014

16.09.2013

Žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na lokalitě Magdaléna

Žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na lokalitě Magdaléna. Vydáno: Září 2013

04.05.2013

Zprávy ze samosprávy č. 4, Květen 2013

Zpravodaj pro obce Božetice, Jistebnice a Nadějkov. Vyšlo v květnu 2013. Na začátku letošního roku nabralo jednání o úložišti zcela nečekaný směr: místo pokračování snahy o dohodu s obcemi se stát rozhodl postupovat proti jejich vůli. Obce a občan- ská sdružení na tento pod- raz reagovaly společnou výzvou pro vládu a po- slance. Její text i podrob- nější informace o postupu státu najdete v tomto čísle Zpráv ze samosprávy.

26.02.2013

Výzva: K hlubinnému úložišti férově

Výzva představitelům státu k obnově demokratického a zodpovědného procesu výběru bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů přijatá 26. 2. 2013. Podepsali ji zástupci 131 měst a obcí a 29 neziskových organizací.

15.02.2013

Petice proti vybudování úložiště jaderného odpadu na území Jihočeského kraje hejtmana Jiřího Zimoly

PETICE proti vybudování úložiště jaderného odpadu na území Jihočeského kraje dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním. Vytvořeno v roce 2013.

03.11.2012

Zprávy ze samosprávy č. 3, Listopad 2012

Zpravodaj pro obce Božetice, Jistebnice a Nadějkov. Vyšlo v listopadu 2012. Třetí číslo zpravodaje by vám opět mělo přinést informace, které Správa úložišť nepovažuje za tak důležité, aby s nimi ve svých tis- kovinách seznámila veřejnost. Najdete zde především slíbené obrázky povrchového areálu úlo- žiště a jeho umístění, dále zprávu o výzkumu veřejného mínění, o dohodě, kterou obcím nabízí SÚRAO k podpisu, a několik zají- mavostí z ostatních lokalit. Díky Nadaci VIA, která nám na tisk poskytla „rychlý grant“ ve vý- ši 6000 Kč, vycházejí tyto Zprávy ze samosprávy v barvě.

02.07.2012

Zprávy ze samosprávy č. 2, Červenec 2012

Zpravodaj pro obce Božetice, Jistebnice a Nadějkov. Vyšlo v červeneci 2012. Další číslo zpravodaje, kterým reagujeme Zprávy ze Správy úložišť a doplňujeme, co v nich chybí. Tentokrát si můžete přečíst: Co si o průzkumných vrtech myslí geolog Severočeských dolů, Že SÚRAO neplánuje povrchový areál úložiště jen v Božejovicích, ale i jinde, Názory místních lidí, které SÚRAO jako tradičně ve svých novinách vynechala, aby zbylo dost místa na rozhovory se starosty z Jinřichohradecka nebo Litoměřic, Krátkou zprávu o besedě v Božejovicích pověsti z Magdalény, po níž je naše lokalita pojmenována.

15.06.2012

Prezentace Výběr hlubinného úložiště v České republice – lokalita Magdaléna

Prezentace z veřejné debaty v Božejovicích, Autor: Edvard Sequens, Calla, Dne: 15. června 2012

12.06.2012

Vývoj názorů na možnost uložení radioaktivních odpadů ve vybraných lokalitách,

Závěrečná zpráva z výzkumu, Přehled hlavních zjištění výzkumu za všechny lokality, Martin Ďurďovič, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, Červen 2012

04.03.2012

Zprávy se samosprávy č. 1, Březen 2012

Zpravodaj pro obce Božetice, Jistebnice a Nadějkov. Vyšlo v březenu 2012. Minulý měsíc rozeslala Správa úložišť radioaktivního odpadu do všech domácností pěkné barevné noviny. Psalo se v nich o statisících pro obce, o neškodnosti geologického průzkumu, o tom, co si o spolupráci se SÚRAO myslí starostka Lodhéřova u Jindřichova Hradce a jak to ve Finsku mají komplikované s pitím alkoholu...

09.10.2010

Petice za změnu procesu vyhledávání hlubinného úložiště radioaktivních odpadů

My, níže podepsaní občané lokalit, ve kterých jsou zkoumány možnosti umístění trvalého hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů, jsme vážně znepokojeni aktivitami Správy úložišť radioaktivních odpadů a zodpovědných ministerstev, které se dotýkají života v našich obcích a regionech. Vydáno: Listopad 2010, 4 222 podpisů.

09.04.2009

Božejovická výzva starostů a zástupců občanských iniciativ k problematice vyhledávání hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů

My, níže podepsaní starostové a zástupci občanských iniciativ z lokalit, ve kterých jsou zkoumány možnosti umístění trvalého hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů, jsme vážně znepokojeni aktivitami Správy úložišť radioaktivních odpadů a zodpovědných ministerstev, které se dotýkají života v našich obcích a regionech.

11.02.2009

Zhotovení digitálních map geologické, vrtné a geofyzikální prozkoumanosti Dílčí úkoly

Dílčí úkoly: Blatno, Božejovice, Budišov, Lodhéřov, Pačejov, Rohozná Autor: RNDr. JaromírOndřík a kol., DIAMO státní podnik odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, Vyšlo: 2009

11.05.2007

Veřejné mínění v lokalitách zvažovaných pro zřízení úložiště radioaktivních odpadů

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU Autor: Jiří Vinopal a kolektiv, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav Akademie věd České republiky Vyšlo: květen 2007

předchozí strana 1 2 3 4 5 6 další strana