Magdaléna

Vybraná lokalita pro úložiště Magdaléna leží na území města Jistebnice (obce Božejovice, Drahnětice, Makov, Padařov, Pohoří, Svoříž, ZbelítovZvěstonín), obce Božetice (obec Radihošť) a obce Nadějkov (obce Brtec, Hronova Vesec, Hubov, Modlíkov, PetříkoviceVratišov) v okresech Písek a Tábor v Jihočeském kraji. Zasahuje sem přírodní park Jistebnická pahorkatina. Navržené území pro geologické práce pro hledání úložiště mělo  rozlohu přes 26,8 km2.  Lokalita byla rozhodnutím vlády z 21. 12. 2020 zařazena mezi záložní.

Místní spolky: Zachovalý kraj, Naplaveno, Jistebnická vrchovina

04.02.2021

Lokalizace perspektivních území

Příloha závěrečné zprávy výběru potenciálních 4 lokalit pro hlubinné úložiště, ve které byly navržené nové polygony budoucích geologických prací pro lokality Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Na Skalním (EDU-západ), Horka, Hrádek, Kraví hora, Magdaléna, Janoch (ETE-jih).

16.10.2020

Studie vlivů na životní prostředí - Magdaléna

Studie vlivu vybudování hlubinného úložiště v lokalitě Magdaléna na životní prostředí je zpracována za účelem posouzení budoucí průchodnosti procesu EIA v dané lokalitě. Opírá se o současnou úroveň poznání environmentálních poměrů na lokalitě a  současný stav projektových příprav samotného záměru – vybudování hlubinného úložiště v lokalitě. Součástí studie je popis záměru, údaje o stavu životního prostředí a  střetech zájmů a hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví a  životní prostředí.

27.08.2020

Magdaléna nespí

Z fáze boje jsme se přesunuli do fáze bdění. Magdaléna dnes už není mezi čtyřmi lokalitami, doporučenými k dalšímu průzkumu, ale nebezpečí se může kdykoli vrátit. Stále také chybí jak zákon, který by dal obcím možnost rozhodovat o umístění úložiště, tak nezávislé posouzení metodiky výběru lokalit.

28.08.2019

Studie umístitelnosti hlubinného úložiště v lokalitě Magdaléna

Studie umístitelnosti ověřuje umístění podzemního a povrchového areálu hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo (VJP) a ukládání radioaktivních odpadů nepřijatelných do stávajících přípovrchových úložišť ve vymezeném průzkumném území lokality Magdaléna.

07.05.2019

Den proti úložišti 2019 - sobota 27. dubna - program

AKTUALIZOVÁNO - V sobotu 27. dubna 2019 se na osmi lokalitách v České republice uskutečnil pátý ročník Dne proti úložišti. V jeho průběhu obce i spolky uspořádaly pochody, cyklojízdy, maraton, koncert, besedu, promítání a další akce. Akci opět zaštítila Platforma proti hlubinnému úložišti, která sdružuje 47 členů - 32 obcí a měst a 15 spolků.

30.04.2019

Den proti úložišti 2019 - Magdaléna

V sobotu 27. dubna 2019 se na osmi lokalitách v České republice uskutečnil pátý ročník Dne proti úložišti. V jeho průběhu obce i spolky uspořádaly řadu akcí, jako pochody, cyklojízdy, maraton, koncert, besedu, promítání a další. Co se dělo na lokalitě Magdaléna?

29.04.2019

Rozžehli světlo nejen pro Magdalénu

Na osmi místech v České republice, vytipovaných pro stavbu trvalého úložiště radioaktivních odpadů, se v sobotu 27. dubna popáté konaly protestní akce pod názvem Den proti úložišti.Centrem dění v našem regionu byla Jistebnice, kde se účastníci sešli na vršku u kaple sv. Máří Magdalény, která dala název i zdejší lokalitě.

29.01.2019

SÚRAO láká obce ke spolupráci, Jistebnice i Božetice odmítly

V polovině ledna dostali starostové obcí ve všech „úložištních“ lokalitách dopis od ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Dopis obsahoval nabídku „k užšímu zapojení Vaší obce v rámci dalšího postupu prací směřujících k výběru finální lokality pro vybudování hlubinného úložiště (HÚ)“ a žádal odpověď na následující tři otázky...

19.01.2019

Jiří Popelka: Stát při výběru lokality pro jaderné úložiště stále ignoruje obyvatele regionů

Jiří Popelka z Božejovic, který se stal po podzimních komunálních volbách jistebnickým starostou, byl od roku 2008 až do loňska předsedou spolku Zachovalý kraj. Spolek vznikl jako výraz odporu obyvatel proti plánu státu na budování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v regionu na pomezí Táborska a Písecka. K dalším aktivitám spolku, jehož předsednictví loni převzala Marie Šittová z Makova, patří pořádání cestopisných besed, sázení stromků nebo úklid v přírodě. Spolek Zachovalý kraj spolu s dalšími spolky a obcemi v republice se stal později součástí Platformy proti hlubinnému úložišti.

24.04.2018

Den proti úložišti 2018 - Magdaléna

AKTUALIZOVÁNO - Program 4. ročníku Dne proti úložišti na lokalitě Magdaléna, fotogalerie, odkazy na články v médiích, pozvánka.

24.04.2018

Den proti úložišti 2018 - Sobota 21. dubna

AKTUALIZOVÁNO. V sobotu 21. dubna 2018 se na osmi lokalitách v České republice uskutečnil již čtvrtý ročník Dne proti úložišti. V jeho průběhu obce i spolky uspořádaly pochody, běžeckou štafetu, besedy, promítání a další akce. Den proti úložišti opět zaštítila Platforma proti hlubinnému úložišti, která sdružuje již 26 měst a obcí a 12 spolků. Poprvé se zapojili i obyvatelé nově přidané lokality Na Skalním, západně od Jaderné elektrárny Dukovany.

21.04.2018

Den proti úložišti začal u zasazené sakury

Odpůrci úložiště jaderného odpadu se v sobotu sešli v Makově, který je blízko lokality Magdaléna u Jistebnice, s níž Správa úložišť jaderného odpadu stále počítá ve svých plánech. Uspořádali zde v rámci Dne proti úložišti Jadrný piknik pod loni zasazenou sakurou, která má připomínat havárii jaderné elektrárny v japonské Fukušimě a skutečnost, že selhání lidského faktoru nelze vyloučit a tím jaderné elektrárny nemohou být stoprocentně bezpečné.

28.03.2018

Soud zrušil rozhodnutí o průzkumu dvou míst pro jaderné úložiště. Nerespektovalo zájem občanů

Zdroj: Aktualne.cz. Žalobu proti rozhodnutí ministra životního prostředí dalo 18 obcí a šest spolků, protože nerespektovalo veřejný zájem občanů.

27.03.2018

Další rozhodnutí o průzkumných územích pro úložiště zrušil soud

Městský soud v Praze rozhodl o dalších žalobách obcí a spolků ve věci platnosti průzkumných území pro geologické práce pro vyhledávání hlubinného úložiště. Rozsudkem z 26. března zrušil rozhodnutí ministra životního prostředí pro lokality Březový potok v Pošumaví a Magdaléna na Táborsku. Jiný senát téhož soudu před měsícem obdobně zrušil rozhodnutí o stanovení průzkumných území na lokalitách Kraví hora a Horka na Vysočině. Celkem žalobu proti rozhodnutí ministra životního prostředí podalo 18 obcí a 6 spolků.

07.03.2018

SÚRAO: Zpráva o geologicko-průzkumných pracích v roce 2016

Technická zpráva SÚRAO 65 / 2016 - Ověření vhodnosti horninového prostředí pro umístění hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů v Průzkumných územích Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Horka, Hrádek, Kraví hora a Magdaléna.

1 2 3 4 5 6 další strana