Odborné studie


  01.01.2012

  Tepelná analýza referenčního návrhu úložiště vyhořelého jaderného paliva

  Závěrečná zpráva řešení projektu. Autor: Radim Blaheta, Josef Malík a kol., Ústav geoniky AV ČR, prosinec 2012

  16.12.2010

  Lokalita Kraví hora: Ověření plošné a prostorové lokalizace hlubinného úložiště

  Autor: EGP INVEST, spol. s r. o., Vydáno: prosinec 2010

  15.09.2010

  Rock Solid? A scientific review of geological disposal of high-level radioactive waste

  Helen Wallace, GeneWatch UK, září 2010 (304 kB), anglicky Studie poukazuje na skutečnost, že při současném stavu poznání nelze spolehlivě prokázat proveditelnost dlouhodobě spolehlivé izolace vyhořelého jaderného paliva od okolního prostředí.

  15.08.2010

  Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení potenciálně vhodného území pro umístění HÚ

  Závěrečná zpráva, Autor: Markéta Hrkalová a kol., AQUATEST a. s., Vydáno: Srpen 2010

  15.08.2010

  Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě

  Závěrečná zpráva, RNDr. Josef Procházka, CSc a kol., Česká geologická služba, Vydáno: Srpen 2010.

  15.06.2010

  Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice Tektonická analýza a interpretace družicových snímků

  Autor: Veronika Kopačková a kol., Česká geologická služba, Vydáno: červen 2010

  11.02.2009

  Zhotovení digitálních map geologické, vrtné a geofyzikální prozkoumanosti Dílčí úkoly

  Dílčí úkoly: Blatno, Božejovice, Budišov, Lodhéřov, Pačejov, Rohozná Autor: RNDr. JaromírOndřík a kol., DIAMO státní podnik odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, Vyšlo: 2009

  11.05.2007

  Veřejné mínění v lokalitách zvažovaných pro zřízení úložiště radioaktivních odpadů

  ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU Autor: Jiří Vinopal a kolektiv, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav Akademie věd České republiky Vyšlo: květen 2007

  15.02.2006

  Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště: Zkrácená závěrečná zpráva

  Zkrácená závěrečná zpráva. Autor: RNDr. F. Woller, konsorcium GeoBariéra, Vydáno: únor 2006

  15.04.2004

  Letecký geofyzikální průzkum: Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště

  Autor. RNDr. Jaroslav Bárta, CSc, RNDr. Michal Tesař a Dr. Henrik T. Andersen, G IMPULS Praha spol. s.r.o.a McPhar Geosurveys Ltd. Vydáno: Duben 2004

  15.02.2004

  Analýza družicových a leteckých snímků: Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště

  Morfotektonická analýza lokalit, Autor: RNDr. Lubomil Pospíšil a kolektiv, GISAT s.r.o., Vydáno: Únor 2004

  15.03.2003

  Výběr lokality a staveniště HÚ: Analýza území ČR Fáze regionálního mapování

  Autor: J. Piskač a kolektiv, Energoprůzkum Praha, spol. s.r.o., Vydáno: Březen 2003

  07.06.2001

  Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR

  V České republice až do konce roku 2017 probíhalo nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady v souladu s koncepcí schválenou vládou ČR dne 15. května 2002 (usnesení vlády č. 487/2002). Koncepce je výchozím dokumentem formulujícím politiku a strategii státu a státních orgánů v této oblasti.

  předchozí strana 1 2