Březový potok

Průzkumné území pro hlubinné úložiště v lokalitě Březový potok leží na katastrech obcí Chanovice (Holkovice, Defurovy Lažany a Újezd u Chanovic), Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov a Velký Bor (zejména Jetenovice) v okrese Klatovy v Plzeňském kraji. Průzkumné území pro úložiště má mít velikost 23,1 km2.

Místní spolky: Jaderný odpad – děkujeme nechceme!

03.01.2015

12. ročník pěšího pochodu „K uctění a zachování přírody a života v Pošumaví“

Tradiční novoroční procházku krásným územím, které je však mezi vytipovanými lokalitami ke stavbě gigantického úložiště radioaktivního odpadu pořádala obec Chanovice. Zúčastnilo se 330 lidí.

07.11.2014

Rozklad Calla – Sdružení pro záchranu prostředí proti rozhodnutí MŽP o stanovení průzkumného území Březový potok

Rozklad proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 16. října 2014 vydaného pod č. j. 774/520/13, 67692/ENV/13 ve věci stanovení průzkumného území Březový potok. Podáno 7. listopadu 2014

05.11.2014

Rozklad obcí Maňovice a Pačejov proti rozhodnutí MŽP o stanovení průzkumného území

Rozklad proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 16. 10. 2014, č. j. 774/520/13, 67692/ENV/13. Podáno: 5. listopadu 2014

03.11.2014

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Pačejov konané dne 3. 11. 2014

Kde bylo mimo jiné vydáno usněsní o názoru zástupců obce Pačejov k hlubinnému úložišti. Vydáno: 3. listopadu 2014.

16.10.2014

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na lokalitě Březový potok

Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o stavení PÚ v lokalitě Březový potok. Vydáno: 16. října 2014.

19.07.2014

Na kole a pěšky proti úložišti jaderného odpadu

Každroroční akce pořádaná spolkem Jaderný odpad – děkujeme, nechceme! a SDH Maňovice, kdy se cyklisté i pěší po přesunu krajinou ohroženou úložištěm zúčastní zábavy v Maňovicích.

15.07.2014

Stanovisko skautů z Pačejova

Vyjádření názorů místních skautů. Červenec 2014.

12.06.2014

Nesouhlasné stanovisko obce Chanovice (Březový potok) k úložišti radioaktivních odpadů

Na základě požadavku státní organizace připravuje Ministerstvo životního prostředí ČR rozhodnutí k žádosti o povolení průzkumů. Obec Chanovice nesouhlasí s tímto postupem a nesouhlasí s povolením průzkumných prací na svém správním území.

15.09.2013

Žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na lokalitě Březový potok

Žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na lokalitě Březový potok, Podáno září 2013

26.02.2013

Výzva: K hlubinnému úložišti férově

Výzva představitelům státu k obnově demokratického a zodpovědného procesu výběru bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů přijatá 26. 2. 2013. Podepsali ji zástupci 131 měst a obcí a 29 neziskových organizací.

15.02.2013

Stanovisko sportovců z Pačejova

Vydáno: 2013

12.06.2012

Vývoj názorů na možnost uložení radioaktivních odpadů ve vybraných lokalitách,

Závěrečná zpráva z výzkumu, Přehled hlavních zjištění výzkumu za všechny lokality, Martin Ďurďovič, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, Červen 2012

31.01.2011

Bezpečnost hlubinného úložiště a transportů radioaktivního odpadu

Dalibor Stráský, nezávislý konzultant Prezentace ze semináře v Pačejově 31. ledna 2011

09.10.2010

Petice za změnu procesu vyhledávání hlubinného úložiště radioaktivních odpadů

My, níže podepsaní občané lokalit, ve kterých jsou zkoumány možnosti umístění trvalého hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů, jsme vážně znepokojeni aktivitami Správy úložišť radioaktivních odpadů a zodpovědných ministerstev, které se dotýkají života v našich obcích a regionech. Vydáno: Listopad 2010, 4 222 podpisů.

předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 další strana