Aktuality

  21.04.2017

  Den proti úložišti 2017 v lokalitě Čihadlo u Jindřichova Hradce

  V sobotu 22. dubna 2017 se v Deštné v rámci třetího ročníku celostátního Dne proti úložišti uskuteční pochod pod Deštenskou horu k místům, kde by jednou mohl jaderný odpad být uložen. Akce je již tradičním setkáním místních obyvatel vyjadřujících nespokojenost s postupem státních úřadů při řešení problematiky jaderného odpadu.

  19.04.2017

  Spolek Javořice posílil řady členů Platformy proti úložišti

  Po vstupu spolku Javořice z Vysočiny má nyní Platforma proti hlubinnému úložišti třicetčtyři členů. Z toho dvaadvacet obcí a dvanáct spolků.

  07.04.2017

  Den proti úložišti má připomenout, že problém stále není řešen

  Den proti úložišti má připomenout, že problém stále není řešen. V sobotu 22. dubna 2017 se koná třetí ročník Dne proti úložišti, letos zaštítěný nově vzniklou Platformou proti hlubinnému úložišti, která sdružuje již 22 obcí a 11 spolků. Při něm se na všech sedmi lokalitách po celé České republice, kde Správa úložišť radioaktivních odpadů hledá místo pro trvalé hlubinné úložiště, uskuteční v rámci společného protestu pochody, maraton, sázení stromů, besedy, promítání a další akce. Starostové a obyvatelé dotčených obcí tímto chtějí veřejně upozornit na svůj zásadní nesouhlas s postupem státních úřadů, v jehož důsledku pod jejich domovy může skončit vysoce radioaktivní odpad nebezpečný po tisíce generací.

  05.04.2017

  Den proti hlubinnému úložišti 2017 - Sobota 22. dubna

  V sobotu 22. dubna 2017 se koná třetí ročník Dne proti úložišti, letos zaštítěný nově vzniklou Platformou proti hlubinnému úložišti. Při něm se na všech sedmi lokalitách po celé České republice, kde Správa úložišť radioaktivních odpadů hledá místo pro trvalé hlubinné úložiště, uskuteční v rámci společného protestu pochody, maraton, sázení stromů, besedy, promítání a další akce.

  29.03.2017

  Hrozí vyřazení spolků z řízení. Připojte se k výzvě.

  Umístění benzínové pumpy nebo supermarketu, skládky nebo revitalizace městského parku ve vašem okolí? To jsou otázky, do kterých jste doposud měli možnost jako občané nebo spolky zasahovat. Začátkem dubna budou poslanci hlasovat o novelizaci stavebního zákona - jestli ji schválí, ztratíte právo se zapojovat do řízení o vašich lokálních záležitostech.

  23.03.2017

  Starostové a obyvatelé obcí vyzývají premiéra Sobotku: zastavte průzkumy pro úložiště

  Platforma proti hlubinnému úložišti oslovila premiéra Bohuslava Sobotku s výzvou, aby pozastavil současné zmatené hledání úložiště. Je přesvědčena, že nejprve je potřeba dohodnout a ukotvit potřebná pravidla a zákonné garance. Kontaktovala ho zrovna v době, kdy Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) opět přehodnotila svůj postup a odvolala se proti rozhodnutím Ministerstva životního prostředí, kterým nebyla prodloužena platnost průzkumných území.

  23.03.2017

  Obce žádají premiéra o zastavení procesu hledání lokality pro hlubinné úložiště

  Zdroj: oenergetice.cz. Platforma proti hlubinnému úložišti, kterou loni v říjnu založilo 14 obcí a 11 spolků z celé ČR, se dnes obrátila na premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) s výzvou, aby zastavil současné hledání lokality pro hlubinné úložiště jaderných odpadů. Nejprve je potřeba ukotvit potřebná pravidla a zákonné garance, uvedla platforma v prohlášení zaslaném ČTK.

  22.03.2017

  Kam se pohřbí jaderný odpad? Ve hře jsou další dvě lokality

  Zdroj: Veřejná správa. Ještě téměř devět let má vláda ČR na to, aby stanovila, kde bude vybudováno hlubinné úložiště radioaktivního odpadu z jaderných elektráren. Už do konce příštího roku by ale měla Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) vybrat čtyři lokality, které se budou poté podrobněji prověřovat.

  19.03.2017

  Otázky Václava Moravce. Nerostné suroviny v Česku

  Zdroj: ČTV. Nerostné bohatství, jeden z mála darů a pokladů, které v této zemi máme. Kde všude najdeme nerostné bohatství v České republice? Na severu Čech najdeme ložiska uranu, fluoritu, wolframu a už zmiňovaného lithia, kterou jsme, kterému jsme věnovali první část této diskuse. Zlato se nachází v pásu jihozápadně od Prahy až k jihozápadní hranici České republiky. V jižních Čechách pak máme ložiska grafitu. Uran lze najít ještě na Vysočině a grafit máme i na severní Moravě, která navíc skrývá i ložiska koksovatelného uhlí. Ta nová surovinová politika, pane řediteli, se k tomu staví tak, že v Česku, jestli to chápu správně, protože jste slíbili, že dojde k utlumení těžby uranu, že se nebudou otevírat nová ložiska uranu, platí to?

  03.03.2017

  Stát stopl průzkumy kvůli úložišti

  Zdroj: Právo. Obce, které jsou ve sporu se státem kvůli stavbě úložiště jaderného odpadu, uspěly na půdě ministerstva životního prostředí.

  01.03.2017

  Ministerstvo nepovolilo další průzkum míst pro ukládání jaderného odpadu

  Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) nesmí pokračovat v hledání míst vytipovaných pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva. Rozhodlo o tom ministerstvo životního prostředí, protože žádost o prodloužení průzkumu nebyla doručena v dostatečném předstihu. To znamená, že správa úložišť musí požadavek vznést znovu jako žádost o nové stanovení průzkumného území. Průzkum tak musí být pozastaven, protože platnost předchozího rozhodnutí ministerstva skončila koncem loňského roku. Platforma proti hlubinnému úložišti, společenství obcí a spolků, kterým se plánovaná výstavba úložiště nelíbí, zastavení průzkumu vítá.

  01.03.2017

  Obce ohrožené úložištěm uspěly: stát musí zastavit geologické průzkumy na sedmi lokalitách

  Ministerstvo životního prostředí akceptovalo argumenty dotčených obcí i zapojených spolků a rozhodlo, že žádosti o prodloužení doby platnosti průzkumných území pro geologické práce pro hlubinné úložiště na všech sedmi lokalitách o dva roky jsou bezpředmětné a zastavilo probíhající řízení.

  24.02.2017

  Španělsko: Přerušení stavby skladu jaderného odpadu v Alamarazu

  Je to špatný týden pro španělský jaderný průmysl. V úterý zastavil Brusel nejprve stavbu meziskladu jaderného odpadu v Almarazu na jihu Španělska a ve středu hlasovala energetická komise španělského parlamentu proti opětovnému spuštění nejstaršího jaderného reaktoru v zemi nedaleko severošpanělského Burgos. Obě tato rozhodnutí jsou velkou ranou pro plán provozovatelů španělských jaderných elektráren, který počítá s prodloužením životnosti šesti španělských jaderných reaktorů z plánovaných 40 na 60 let.

  23.02.2017

  Platforma posiluje a jedná s politiky

  Platforma proti hlubinnému úložišti posílila o další města a obce. Sdružuje nyní již 33 členů - 22 dotčených samospráv a 11 spolků. Její zástupci proto již diskutovali možnou shodu na naplnění svých cílů s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, s hejtmanem Jihočeského kraje Jiřím Zimolou, se zástupci krajů Plzeňského a Ústeckého a představili svoji pozici také poslancům Výboru pro životní prostředí.

  22.02.2017

  Rozhodnutí vybudovat hlubinné úložiště ve Švédsku ještě stále nepadlo

  Švédský sekretariát pro environmentální hnutí proti jadernému odpadu (Milkas) je nevládní organizace založená v roce 2004 organizací „Švédské protijaderné hnutí” (FMKK) a švédskými Friends of the Earth. Milkas sleduje a kriticky zkoumá všechny projekty zabývající se nakládáním s vysoce radioaktivním odpadem a snaží se o prosazení nejlepší metody z hlediska dlouhodobého nakládání s odpadem. Přinášíme rozhovor s jeho představiteli.

  předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 další strana