Aktuality

  31.07.2019

  Dalších 53 milionů korun chce MPO rozdělit všem obcím, jejichž území stát vytipoval jako možné úložiště jaderného odpadu

  Zdroj: ČTV - videoreportáž. Tyto peníze ale dostanou nejdříve v roce 2021, až projde věcný záměr zákona o zapojení obcí do výběru vhodné lokality. Ne všechny ale o peníze stojí.

  30.07.2019

  Nabídka peněz za uskladnění jaderného odpadu

  Zdroj: Kurier.at. Česká vláda chce přesvědčit obce penězi/ nabídka peněz vyvolala nevoli v Dolním Rakousku

  26.07.2019

  Bojující vs. vyčkávající

  Marie Slámová vyrostla u jaderné elektrárny Dukovany, letos promovala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Za téma své diplomové práce si zvolila problematiku vyhledávání místa pro hlubinné úložiště, kde analyzovala situaci na nově přidaných lokalitách u jaderných elektráren. Tedy Janoch (u Temelína) a Na Skalním (u Dukovan), jak je pojmenovala Správa úložišť.

  25.07.2019

  Na kole a pěšky proti úložišti 2019 - zhodnocení

  Na protestní akci proti hlubinnému úložišti jaderného odpadu, kterou pořádal v sobotu 20. 7. 2019 spolek „Jaderný odpad, děkujeme – nechceme!“ a Obec Maňovice již jako 16. ročník a na akci, která byla zároveň memoriálem Slávka Šimka, přišlo více než 300 lidí a petiční listiny podepsalo 443 osob. Podporu sobotní akce svou osobní účastí potvrdila i radní Plzeňského kraje Ing. Radka Trylčová, která má ve své gesci ochranu životního prostředí.

  24.07.2019

  Protest proti možnému konečnému jadernému úložišti

  Zdroj: Chamer Zeitung. Občanská iniciativa Bavorský les proti jaderným zařízením (BI) přijela v sobotu do Čech, aby zde podpořila protest místních lidí proti plánované stavbě jaderného úložiště v blízkosti německých hranic a aby se informovala o stavu plánování v této věci.

  24.07.2019

  Společná žádost obcí z tzv. lokality Březový potok o vyřazení

  Dopis starostů obcí Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor a  města Horažd'ovice ministru průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi z 20. července 2019 o vyřazení obcí lokality Březový potok z výběru pro záměr budování hlubinného úložiště v ČR.

  22.07.2019

  Ne všechny obce peníze použily, s projektem nesouhlasí

  Obcím ze sedmi lokalit dotčeným výběrem hlubinného úložiště jaderného odpadu stát v uplynulých letech poslal celkem 144 milionů korun, ne všechny však příspěvek použily. Některé dodnes několikamilionový příspěvek mají na účtu, protože s projektem hlubinného úložiště na svém území nesouhlasí. Dvě lokality - Na Skalním u Dukovan a Janoch u Temelína, které přibyly na seznam zařazené později - zatím peníze nedostaly.

  20.07.2019

  "Úložiště tady nechceme!" Stát řeší, kde uchovat jaderný odpad

  Stát bude muset povinně vést intenzivní jednání s obcemi, které leží v lokalitách možné stavby jaderného úložiště. Zůstane mu ale poslední slovo. Tuto změnu zákona předkládá ministerstvo průmyslu a obchodu. Zaměřit se chce i na finanční kompenzace, obce přesto se stavbou nesouhlasí.

  18.07.2019

  Havlíček uklidňoval starosty kvůli jadernému úložišti

  V polovině příštího roku bude znám užší výběr míst, kde by se od roku 2050 mělo stavět hlubinné úložiště jaderného odpadu. Dnes jich připadá v úvahu devět, postupnou selekcí se vyberou čtyři, pak dvě a v roce 2025 bude známo jedno hlavní a jedno záložní. Včera to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Předtím se sešel se starosty dotčených obcí. Ti ho požádali, aby se práce na hledání místa pro nebezpečný odpad, a tedy i zužování výběru, zastavily do doby, než bude platit nový zákon.

  17.07.2019

  Obce ministrovi: zastavte výběr místa pro úložiště, dokud nebude hotový zákon

  Starostové obcí dotčených výběrem konečného hlubinného úložiště vysoceradioaktivních odpadů se dnes potkali s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a sdělili mu své připomínky k návrhu zákona, který připravil jeho úřad. Platforma proti hlubinnému úložišti vyslovila zklamání nad předloženou podobou, která vznikala bez konzultací s obcemi apožádala o zastavení prací na vyhledávání úložiště do doby, než budou platit takové zákony, které zajistí rovnoprávnější postavení dotčených samospráv vůči státní správě a které umožní obcím i veřejnosti účinně hájit své oprávněné zájmy při rozhodování o nakládání s  radioaktivním odpadem.

  15.07.2019

  Jaký by měl být zákon o hlubinném úložišti?

  Zveřejnění věcného záměru zákona o hlubinném úložišti je, alespoň podle vyjádření pracovníků ministerstva průmyslu a obchodu, na spadnutí. O jeho obsahu nevíme zatím nic. Nevíme nakolik se bude lišit od již připraveného návrhu z roku 2011, který byl vytvořen pod záštitou tehdy existující Pracovní skupiny MPO a MŽP ve spolupráci s obcemi a spolky. I díky práci na tomto návrhu zákona si ale dokážeme představit, jaké minimální požadavky by měl nový návrh věcného záměru obsahovat, aby měl pro dotčené obce nějaký smysl.

  11.07.2019

  Dopis obcí z lokality Březový potok řediteli SÚRAO z 19 .6. 2019

  Starostové obcí Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor a města Horažďovice odpověděli 19. června 2019 řediteli Správy úložišť radioaktivních odpadů JUDr. Prachařovi ohledně schůzek.

  09.07.2019

  Kam s německým jaderným odpadem?

  Dva roky po obnoveném začátku hledání vhodného místa pro stavbu německého trvalého úložiště jaderného odpadu se opět rozžal starý spor mezi Dolním Saskem a Bavorskem ohledně možných úložišťových lokalit. Zatímco předseda dolnosaské vlády Stephan Weil (SPD) trvá na otevřeném hledání na celém území spolkové republiky, jeho bavorský kolega, šéf CSU Markus Söder vylučuje kategoricky území spolkového státu Bavorsko z dalšího hledání vhodného místa pro uložení vysoce radioaktivních odpadů.

  08.07.2019

  U silnic v okolí Čeřínku nově potkáte protestní plachty proti úložišti

  Obce z lokality (Čertův) Hrádek na Jihlavsku vytáhly další trumf ve svém boji proti umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu pod Čeřínkem. Obecní zastupitelstva projednala návrhy na nesouhlas se stavbou úložiště. Obce vyzývají občany i majitele nemovitostí k tomu, aby se na stavbě úložiště nijak nepodíleli. V tomto týdnu se pak na několika místech objevily protestní plachty k dané problematice.

  04.07.2019

  Zpravodaj JADERNÝ ODPAD 1/2019

  Přestože se udála řada změn při vyhledávání úložiště, na zásadní kroky obce ještě čekají. Shrnujeme je v obsahu zpravodaje JADERNÝ ODPAD 1/2019. Jednou z nich je dlouho odkládaný zákon o zapojení obcí do výběru úložiště. V článku Pavla Douchy si čtenář může porovnat, kde jsou dnešní legislativní problémy a jak by je měl nový zákon řešit, aby obce měly šanci vůči státu hájit zájmy svých občanů.

  předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 další strana